Palivové karty jsou pohodlným a efektivním nástrojem pro sledování nákladů na palivo ve vozovém parku podniku. Umožňují vám kontrolovat náklady na palivo a také zjednodušit proces nákupu a odepisování paliva.

Chcete-li odepsat palivo pomocí palivových karet, musíte provést několik jednoduchých kroků. Nejprve se musíte rozhodnout o dodavateli pohonných hmot, se kterým uzavřete smlouvu o používání palivové karty. Zadruhé je nutné uzavřít s dodavatelem smlouvu, která stanoví podmínky používání karty a postup při jejím odepisování.

Po uzavření smlouvy je potřeba získat palivovou kartu, která bude navázána na konkrétní vůz nebo řidiče. K tomu je obvykle nutné doložit doklady potvrzující oprávnění k užívání vozu a údaje potřebné k vyplnění přihlášky.

Po obdržení karty můžete zahájit proces tankování a odepisování paliva. Chcete-li to provést, musíte zajet autem na čerpací stanici a předložit kartu u pokladny. Pokladní zadá údaje o kartě do pokladny a natankuje do auta stanovené množství paliva. Poté jsou peníze z karty automaticky odečteny a obdržíte potvrzení nebo šek potvrzující operaci odepsání.

Nejlepší způsoby, jak odepsat palivo pomocí palivových karet

Лучшие способы списывания топлива по топливным картам

 1. Definice limitů a omezení. Před použitím palivových karet je nutné stanovit limity a omezení odpisu paliva. To vám umožní nastavit maximální odpisové částky, druhy paliva, počet litrů a další omezení, dle potřeb organizace.
 2. Sledování nákladů. U každé palivové karty je důležité provádět podrobné sledování a kontrolu výdajů. To vám umožní identifikovat možné neoprávněné odpisy, oblasti a časové úseky s nejvyššími náklady a optimalizovat proces využití paliva.
 3. Správné vyplnění výkazů. Pro usnadnění analýzy a nákladového účetnictví je nutné správně vyplnit výkazy odpisů PHM. Doporučuje se uvést datum a čas tankování, množství natankovaného paliva, číslo vozidla, ujeté kilometry a další informace, které mohou být užitečné pro další analýzu.
 4. Použití dalších funkcí. Některé palivové karty poskytují další funkce a funkce, jako je sledování ujetých kilometrů, kontrola rychlosti, sledování polohy atd. Implementace a používání těchto dodatečných funkcí zlepší účinnost a kontrolu spotřeby paliva.
 5. Školení řidičů a informace. Je důležité proškolit a informovat řidiče o používání palivových karet a pravidlech pro odepisování paliva. To pomůže zvýšit informovanost personálu a snížit možnost chyb a neoprávněné likvidace paliva.
ČTĚTE VÍCE
Praktické rady k využití služby Bla Bla Car - jak cestovat pohodlně a bezpečně

Dodržováním těchto osvědčených postupů pro nabíjení paliva na palivové karty můžete zlepšit spotřebu paliva, snížit náklady a získat lepší kontrolu nad svými výdaji.

Palivové karty: výhody a podmínky použití

Топливные карты: преимущества и условия использования

Jednou z hlavních výhod používání palivových karet je možnost snížit náklady na tankování vašeho vozu. Držitelé karet mohou získat slevu na pohonné hmoty nebo využít speciální akční nabídky.

Navíc používání palivových karet usnadňuje vlastníkům vozových parků a firmám účetnictví. Pomocí těchto karet můžete pohodlně sledovat náklady na palivo, přijímat podrobné zprávy a analyzovat využití dopravy.

Podmínky používání tankovacích karet se mohou lišit v závislosti na konkrétní společnosti nebo vydavatelské bance. Karty se obvykle vydávají právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikatelům, kteří vlastní vozidla.

Chcete-li získat palivovou kartu, musíte poskytnout určitý balík dokumentů, včetně podrobností a osvědčení o registraci organizace, a také informace o vozidlech, pro která bude karta registrována.

Je důležité si uvědomit, že používání palivové karty je přísně regulováno smluvními podmínkami. Držitelé se musí řídit pokyny uvedenými ve smlouvě a platit za spotřebované palivo včas. Za nedodržení podmínek smlouvy mohou být uděleny sankce.

Jak správně odepisovat palivo pomocí palivových karet

Как правильно списывать топливо с помощью топливных карт

Palivové karty představují pohodlný způsob platby za palivo pro firmy i jednotlivce. Umožňují bezhotovostní nákup pohonných hmot a usnadňují proces účtování nákladů na pohonné hmoty.

Výběr správné palivové karty

Выбор правильной топливной карты

Než začnete používat palivové karty, musíte si vybrat správnou kartu pro vaše potřeby. Existuje mnoho bank a společností nabízejících tankovací karty s různými podmínkami použití. Doporučuje se zohlednit zájem za používání karty, provize, případné výhody a slevy na pohonných hmotách.

Registrace palivové karty

Регистрация топливной карты

Po výběru vhodné palivové karty musíte projít registračním procesem. To se obvykle provádí na webových stránkách banky nebo společnosti, která kartu vydala. Při registraci mohou být vyžadovány osobní údaje, informace o společnosti a SPZ vozidla.

Důležité je také seznámit se s podmínkami používání karty, pravidly pro tankování a odepisování paliva. Často existují omezení na maximální množství paliva nebo vozidla, které lze odepsat.

Metody odpisu paliva

Способы списания топлива

Existuje několik způsobů, jak odepsat palivo pomocí palivových karet:

 1. Automatický odpis: při tankování na čerpací stanici se údaje o palivu a objemu automaticky odepisují pomocí speciálních čtecích zařízení instalovaných na pumpě.
 2. Online debetní systém: Údaje o tankování se zadávají do online systému přístupného přes internet nebo mobilní aplikaci. Informace o odpisu PHM jsou předány bance nebo společnosti, která kartu vydala.
 3. Ruční odpis: údaje o tankování (množství paliva, cena, datum) se vyplňují ve speciálním formuláři hlášení, který je nutné zaslat bance nebo firmě k následnému odepsání.
ČTĚTE VÍCE
Možné známky poruchy a způsoby, jak zjistit, zda je rozdělovací převodovka rozbitá

Důležité je dodržovat pravidla pro vyplňování výkazů a včas je odevzdávat k odpisu PHM. Máte-li dotazy nebo problémy, doporučujeme kontaktovat vaši banku nebo vydavatele karty.

Odepsáním paliva pomocí palivových karet ušetříte čas a peníze na placení paliva. Důležité je vybrat si správnou kartu, dodržovat pravidla používání a včas zaznamenat dostupnost PHM na kartu.

Užitečné tipy při odepisování paliva pomocí palivových karet

Полезные советы при списывании топлива по топливным картам

 1. Pečlivě zkontrolujte informace na svých palivových kartách. Před použitím karty se ujistěte, že obsahuje správné informace, včetně čísla karty, jména zaměstnance, data vypršení platnosti a omezení typu paliva a limitu útraty.
 2. Vyplňte správně podklady pro hlášení. Při odepisování PHM nezapomeňte vyplnit všechna povinná pole v podkladech pro hlášení. Uveďte přesné množství a cenu paliva a také datum a místo tankování.
 3. Dávejte pozor na omezení typu paliva. Některé palivové karty mají omezení na typ použitého paliva. Ujistěte se, že používáte správný typ paliva a neporušujete podmínky karty.
 4. Nezneužívejte limit útraty. Výdajové limity na palivové karty mohou být omezeny. Snažte se nepřekračovat stanovený limit a rozdělujte výdaje efektivně. V případě potřeby můžete zvýšení limitu projednat s odpovědnou osobou v organizaci.
 5. Uschovejte účtenky a podpůrné dokumenty. Důležité je ukládat účtenky a další doklady potvrzující odpis PHM na palivové karty. To vám pomůže, pokud máte dotazy nebo potřebujete dodat dodatečné doklady o výdajích.
 6. Veďte si záznamy o spotřebě paliva. Pravidelně veďte evidenci spotřebovaných pohonných hmot a porovnávejte ji s odpisovými údaji na palivových kartách. To pomůže identifikovat možné nesrovnalosti a přijmout včasná opatření k nápravě chyb.

Správné používání a odepisování paliva pomocí palivových karet pomůže optimalizovat náklady a zvýšit kontrolu nad spotřebou paliva v organizaci. Postupujte podle výše uvedených tipů, aby byl tento proces co nejúčinnější a nejbezpečnější.

Video:

Palivové karty pro kamionovou dopravu | Kde najdu výhodné podmínky? | Timur Mirzaev

Čas GLONASS (#01) Jak řidiči kradou palivo a jak tomu čelit!

Jak odepsat výdaje za PHM a maziva v 1C BP 8.3 na základě nákladních listů?