Zapalování je důležitou součástí provozu motoru automobilu. Jedná se o proces dodání elektrického impulsu do zapalovací svíčky, který iniciuje spalování paliva ve válci. Výkon a účinnost motoru a také jeho spolehlivost závisí na správně nastaveném zapalování.

Jednou z důležitých součástí zapalování je rozdělovač. Jde o mechanismus, který převádí rotační pohyb klikového hřídele motoru na impulsy pro zapalování svíček. Správné nastavení zapalování na rozdělovači zajišťuje přesné načasování zapalování a optimální výkon motoru.

Chcete-li nastavit zapalování na rozdělovači, musíte provést řadu po sobě jdoucích akcí. Nejprve byste měli otevřít kapotu auta a najít distributora. Obvykle se nachází v těsné blízkosti motoru, na hlavě vačkového hřídele. Poté musíte sejmout ochranný kryt se zapalovacími svíčkami a odšroubovat šrouby zajišťující rozdělovač.

Po sejmutí krytu můžete začít nastavovat zapalování na rozdělovači. Na samotném rozdělovači jsou obvykle značky ukazující polohu horního bodu a označující požadovaný úhel zážehu. Upnutím a otočením rozdělovače dosáhnete požadované polohy. Poté byste měli zajistit rozdělovač v této poloze utažením upevňovacích šroubů. Po instalaci a zajištění rozdělovače na místě byste měli zkontrolovat provoz motoru a ujistit se, že zapalování je správně nastaveno.

Příprava na nastavení zapalování na Trambleru

Подготовка к выставлению зажигания на Трамблере

1. Zkontrolujte stav zapalovacích svíček

1. Проверьте состояние свечей зажигания

Prvním krokem je kontrola stavu zapalovacích svíček. Pokud jsou opotřebované nebo znečištěné, vyměňte je za nové. Čisté a opravitelné zapalovací svíčky zajistí spolehlivý provoz zapalovacího systému.

2. Zkontrolujte stav zapalovací cívky

2. Проверьте состояние катушки зажигания

Zapalovací cívka také hraje důležitou roli v činnosti zapalovacího systému. Zkontrolujte jeho stav a ujistěte se, že správně funguje. Pokud zjistíte poškození nebo poruchu, vyměňte cívku před nastavením zapalování.

Provedením těchto jednoduchých přípravných prací zajistíte optimální podmínky pro nastavení zapalování na rozdělovači. Být připraven na tento postup pomůže vyhnout se chybám a zajistit správný chod motoru.

Potřebné nářadí pro nastavení zapalování na Trambleru

Необходимые инструменты для выставления зажигания на Трамблере

K nastavení zapalování na rozdělovači budete potřebovat následující nástroje:

1. Speciální klíč zapalování

1. Специальный ключ для зажигания

Pro přístup k zapalování budete potřebovat speciální klíč, který vám umožní sejmout kryt a získat přístup k nastavovacímu mechanismu.

2. Hexový klíč

2. Шестигранный ключ

K seřízení zapalování je potřeba imbusový klíč. Umožní vám otočit značku na rozdělovači a přesně nastavit požadovanou pozici.

ČTĚTE VÍCE
Originální návod – jak efektivně a bez zanechání stopy odstranit snímač hladiny paliva z auta

Vezměte prosím na vědomí, že některé modely distributorů mohou mít speciální konstrukční prvky a mohou vyžadovat speciální nástroje uvedené v návodu k obsluze.

Před zahájením procesu nastavení zapalování na rozdělovači se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.

Etapy nastavení zapalování na rozdělovači

Этапы выставления зажигания на Трамблере

Stage popis
1 Motor by měl být nastaven v horní úvrati prvního kompresního zdvihu válce číslo jedna. Chcete-li to provést, můžete ručně otočit klikovým hřídelem motoru a sledovat hodnoty značky na rotujícím rotoru.
2 Po instalaci motoru v horní úvrati musíte otevřít kapotu auta a najít distributora. Rozdělovač je elektromechanické zařízení, kterým se nastavuje fáze zapalování.
3 Rozdělovač má obvykle značku označující polohu horního bodu mrtvého zdvihu. Na tuto značku by měla být umístěna značka.
4 Po umístění značky na značku byste měli zapnout zapalování vozu. Je nutné sledovat stavy indikátorů na rozdělovači.
5 Rotor rozdělovače byste měli plynule otáčet, dokud nezačne svítit indikátor. Poté je třeba mírně odšroubovat rotor na opačnou hodnotu, aby bylo zapalování nastaveno na optimální úroveň.
6 Po provedení všech nezbytných operací pro nastavení zapalování byste měli zkontrolovat jeho výkon spuštěním motoru a kontrolou jeho charakteristik. Pokud motor běží stabilně a plynule, znamená to, že zapalování na rozdělovači bylo nastaveno správně.

Nastavení zapalování na rozdělovači je zodpovědné a vyžaduje přesnost v akci. Musíte dodržovat pokyny výrobce a být opatrní v každém kroku procesu, abyste zajistili správnou funkci motoru.

Video:

Montáž zapalování žárovkou .

Podrobnosti o instalaci zapalování SONAR

Rozdělovač se pohnul – Zapněte zapalování! Toyota (4a,5a,7a-fe)