Zámek řízení je zařízení nainstalované v autě, které brání jeho odcizení. Jedná se o důležitý bezpečnostní prvek, který pomáhá chránit vaše vozidlo před krádeží. Ale co když jste zapomněli, jak odstranit zámek volantu?

Prvním krokem je najít klíček zapalování. Aby bylo možné odstranit zámek řízení, musí být nainstalován ve spínači zapalování. Ujistěte se, že je klíč zcela zasunutý a otočený do polohy vypnuto. To je nezbytné pro odemknutí systému zámku řízení.

Dále byste se měli ujistit, že přední kola vozu jsou vyrovnána rovně. Pokud jsou nakloněny na jednu stranu, může to bránit zablokování volantu. Před odstraněním zámku volantu se pokuste vyrovnat kola tak, aby byla vzájemně rovnoběžná.

Nyní můžete zkusit trochu silou otočit volantem doleva a doprava, abyste zámek odstranili. Po otočení volantu na jednu stranu a jeho zablokování budete obvykle muset sešlápnout a podržet brzdový pedál, aby se volant odemkl a mohl se volně otáčet.

Jak odstranit zámek z volantu?

Как снять блокировку с руля?

Možnost 1: Odemknutí zámku volantu pomocí klíče

Вариант 1: Разблокировка блокировки руля с помощью ключа

Pokud máte klíč od auta, můžete zkusit následující metodu:

 1. Vložte klíč do zapalování a otočte jej do polohy „On“.
 2. Držte klíč v této poloze a zároveň mírně otáčejte volantem doprava a doleva.
 3. Postupně pociťujte, jak se eliminuje zámek volantu.
 4. Když je volant volný, můžete jím otočit jako obvykle a nastartovat auto.

Možnost 2: Odstranění zámku volantu bez klíče

Вариант 2: Снятие блокировки руля без ключа

Pokud nemáte klíč od auta, můžete zkusit odemknout volant následujícím způsobem:

 1. Nastupte do auta a najděte panel pod volantem.
 2. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje opatrně sejměte panel.
 3. Najděte dráty vedoucí k zámku řízení.
 4. Odpojte vodiče od zámku.
 5. Zkontrolujte, zda je zámek volantu zcela deaktivován.

Pro odstranění zámku volantu se doporučuje kontaktovat odborníka nebo autoservis, pokud nemáte zkušenosti nebo došlo k poruše vyžadující odborný zásah.

Je důležité, aby se: Odstranění zámku volantu bez svolení majitele vozidla může být nezákonné a může mít právní následky. Vždy se ujistěte, že máte právo odemknout volant a případně tento proces zdokumentujte, abyste předešli problémům.

Postupujte podle pokynů výrobce a/nebo se obraťte na odborníka, který vám poskytne další informace o odemknutí volantu a instalaci zabezpečení vašeho vozidla.

Začněte kontrolou stavu převodky řízení

Начните с проверки состояния рулевого механизма

Než se pokusíte odstranit zámek volantu, je důležité se ujistit, že problém skutečně souvisí s mechanismem řízení. Začněte důkladnou kontrolou stavu všech prvků řídicího systému vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Proč má šachta na silnici tvar kruhu a jak to ovlivňuje bezpečnost a pohodlí chodce, který ji přelezl?

1. Zkontrolujte fyzické poškození

1. Проверьте наличие физических повреждений

Pečlivě zkontrolujte mechanismus řízení, zda nevykazuje viditelné vady nebo poškození. Prohlédněte sloupek řízení, kulové čepy, spojovací tyče a další související díly. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, může to způsobit zablokování volantu.

2. Zkontrolujte úroveň posilovače řízení

2. Проверьте уровень гидроусилителя

Většina moderních vozů je vybavena posilovačem řízení, který usnadňuje řízení. Zkontrolujte hladinu kapaliny posilovače řízení a ujistěte se, že je v přijatelných mezích. Pokud je hladina nízká, může to způsobit problémy se systémem řízení a zablokovat volant.

Chcete-li zkontrolovat hladinu posilovače řízení, budete muset najít vhodnou nádržku kapaliny, která se obvykle nachází v blízkosti sloupku řízení. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovném povrchu a motor je vypnutý. Odstraňte uzávěr nádržky a zkontrolujte hladinu kapaliny. Pokud je hladina příliš nízká, doplňte doporučenou kapalinu na správnou hladinu.

3. Zkontrolujte stav hřebenu řízení

3. Проверьте состояние рулевой рейки

Hřeben řízení je klíčovou součástí mechanismu řízení a může způsobit zablokování volantu. Vizuálně zkontrolujte hřeben řízení, zda neuniká kapalina. Pokud zaznamenáte nějaké netěsnosti, může to znamenat vadný hřeben řízení a vyžadovat opravu nebo výměnu.

Také se ujistěte, že je hřeben řízení bezpečně upevněn a při otáčení volantem nedochází k vůli nebo chvění. Pokud hřeben řízení nefunguje správně, může to způsobit zablokování volantu a vyžadovat odborný zásah.

 • Pečlivě zkontrolujte stav kulových čepů a tyčí řízení.
 • Zkontrolujte, zda v systému posilovače řízení neuniká kapalina.
 • Ujistěte se, že hřeben řízení je zajištěn a správně funguje.

Pokud po kontrole stavu mechanismu řízení není problém nalezen, může být důvodem zablokování řízení jiné faktory. V takovém případě se doporučuje kontaktovat odborníky, aby diagnostikovali a opravili problém.

Přečtěte si návod k autu

Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю

Každý vůz má svůj návod k obsluze, který obsahuje důležité informace o pravidlech provozu, údržby a oprav vozu. Před zahájením provozu nebo v případě problémů se doporučuje přečíst si tento návod.

Jak najít návod k autu?

Как найти инструкцию к автомобилю?

Návod k vozu naleznete spolu s doklady pro koupi vozu. Často je výrobcem vyráběn ve formě samostatné knihy nebo brožury, která je uložena v záručním obalu.

Pokud nemůžete najít návod k vašemu vozu, vždy se můžete obrátit na oficiálního prodejce dané značky vozu. Elektronickou verzi pokynů ke stažení často najdete na webu výrobce nebo u oficiálního prodejce.

ČTĚTE VÍCE
Co přesně vede k častým poruchám manuální převodovky?

Co je důležité vědět z návodu?

Что важно знать из инструкции?

Návod k vozidlu obsahuje různé části, které obsahují užitečné informace:

1. Specifikace vozidla.
2. Popis přístrojů a kontrolek na přístrojové desce.
3. Pravidla pro provoz auta.
4. Postup při spouštění a vypínání motoru.
5. Pravidla pro údržbu a opravy automobilů.

Přečtení pokynů pomůže majiteli vozu hlouběji porozumět funkcím jeho provozu a předejít možným problémům nebo poruchám.

Požádejte o pomoc odborníky

Обратитесь к специалистам за помощью

Pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo nemůžete sami odstranit zámek volantu, doporučujeme vyhledat pomoc specialistů. Autoservisní technici mají zkušenosti a znalosti k efektivnímu řešení problému. Budou schopni správně a bezpečně odstranit zámek volantu vašeho vozidla.

Chcete-li vybrat kvalifikovaného odborníka, můžete kontaktovat přátele, příbuzné nebo kolegy, kteří se již setkali s podobným problémem. Mohou vám doporučit důvěryhodný autoservis nebo technika.

Důležité otázky pro komunikaci s mistrem:

Важные вопросы для общения с мастером:

 1. Popište problém s volantem a zamykáním.
 2. Zjistěte, jaké dokumenty a údaje budou k poskytování služby potřeba.
 3. Zkontrolujte si cenu práce a možné způsoby platby.
 4. Zjistěte, jak dlouho bude trvat vyřešení problému.
 5. Zkuste si zjistit, zda existuje záruka nebo možnost bezplatného opětovného použití v případě nekvalitní práce.

Obrátíte-li se na profesionály, můžete předejít dalším problémům a poškození vašeho vozu. Pokud si nejste jisti svými dovednostmi, neměli byste riskovat a pokusit se zámek odstranit sami.

Výhody kontaktování specialistů:
1. Kvalifikovaná pomoc zkušených odborníků.
2. Záruka bezpečnosti a zabezpečení vašeho vozu.
3. Úspora času a úsilí.
4. Možnost poradit se v dalších otázkách týkajících se opravy a údržby vozu.

Závěr

Заключение

Bez ohledu na důvod zablokování volantu je důležité mít na paměti, že nekvalifikovaný vlastní zásah může způsobit více problémů než užitku. Pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo máte potíže s odstraněním zámku, neriskujte. Je lepší se obrátit na profesionály, aby nedošlo k dalším škodám a problémům s autem.

Video:

jak odstranit západku volantu mercedec vito sprinter w639 w906 elv

Zámek volantu. Jak odemknout a zamknout volant a spínač zapalování na autě?

Jak obejít PIN kód na libovolném smartphonu