Automatická převodovka – jedna z nejdůležitějších částí vozu, určená k přenosu točivého momentu z motoru na kola. Jeho správný chod je nezbytný pro plynulé a bezpečné řazení.

Jako každý mechanismus však i automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu a péči. Jedním z nejčastějších problémů, které s tím vznikají, je nedostatek oleje. Příliš mnoho nebo příliš málo oleje může vážně ovlivnit výkon převodovky a způsobit její selhání.

Jak tedy zjistíte, že v automatické převodovce není dostatek oleje?

Podívejme se na několik znaků, které mohou naznačovat nedostatek oleje v automatické převodovce. To vám pomůže rychle identifikovat problém a přijmout nápravná opatření, abyste včas zabránili vážným poruchám a nákladným opravám.

Známky nedostatku oleje v automatické převodovce

Dostatečná hladina oleje v automatické převodovce (převodovce) je rozhodující pro její normální provoz. Nedostatek oleje může vést k vážnému poškození a poruše převodovky, proto je důležité znát příznaky nedostatku oleje a včas přijmout vhodná opatření.

Mezi hlavní příznaky nedostatku oleje v automatické převodovce patří:

znamení popis
Hluk při řazení Pokud není ve skříni automatické převodovky dostatek oleje, mohou se při řazení vyskytnout zvuky a skřípání. To může být způsobeno třením a opotřebením dílů převodovky.
Obtížné řazení Při nedostatku oleje může být řazení obtížné. Řadicí páka se může zaseknout a převody nemusí řadit plynule nebo se nepodaří řadit úplně.
Zvýšená teplota boxu Pokud není v převodovce dostatek oleje, může to vést k přehřátí skříně. Zvýšená teplota může být zobrazena na přístrojové desce nebo cítit za jízdy vozidla.
Vzhled vibrací Nedostatek oleje může způsobit vibrace a chrastění v převodovce. To může být patrné při jízdě na nerovné vozovce nebo při zrychlování a brzdění.
Zvýšená spotřeba paliva Pokud není v převodovce dostatek oleje, může auto spotřebovat více paliva v důsledku zvýšeného tření vnitřních částí převodovky.

Pokud si všimnete těchto příznaků nebo máte podezření, že v převodovce není dostatek oleje, doporučuje se okamžitě kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval a vyřešil problém. Pravidelná údržba a kontrola hladiny oleje v automatické převodovce navíc pomůže předejít takovým problémům a udržet normální provoz převodovky.

Co říká vzhled vozu?

Vzhled vozu může být dobrým nebo špatným ukazatelem stavu automatické převodovky. Mechanismus zodpovědný za řazení převodových stupňů se nachází uvnitř převodovky a obvykle jej nelze zvenčí kontrolovat. Některé znaky modelu vozu a jeho vzhledu však mohou naznačovat možné problémy s automatickou převodovkou.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně zkontrolovat stav uložení motoru auta a zjistit poruchu

Hluky a vibrace

Шумы и вибрации

Pokud vaše auto během jízdy vydává podivné zvuky nebo vibruje, může to být známka problému s automatickou převodovkou. Například zvuky při řazení nebo vibrace ve volantu mohou naznačovat problém uvnitř převodovky. Pokud si všimnete tohoto chování, měli byste kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu.

Okamžik zpoždění

Момент задержки

Pokud při řazení auto reaguje s určitým okamžikem zpoždění nebo neřadí plynule, může to být známka problému s olejem v automatické převodovce. Nedostatečné množství nebo špatná kvalita oleje může narušit normální činnost mechanismu řazení a způsobit zpoždění a abnormální chování vozidla.

Obecně vzato není vzhled vozu konečným diagnostickým znakem problému s automatickou převodovkou, ale může posloužit jako vodítko k identifikaci možných problémů. V případě pochybností nebo podezření byste se měli obrátit na odborníka pro podrobnější diagnostiku a opravy.

Hluky a vibrace při jízdě

Шумы и вибрации во время движения

Hluky a vibrace, ke kterým dochází při jízdě vozu, mohou být známkou nedostatku oleje v automatické převodovce. Pokud při řazení dochází k škubání a vůz vydává hlasitý zvuk, může to znamenat, že je třeba doplnit olej.

Jedním z důvodů hluku a vibrací může být opotřebení vnitřních částí automatické převodovky. Při dlouhodobém používání vozidla se mohou v oleji hromadit kovové usazeniny, což vede ke tření a opotřebení dílů a v důsledku toho k hluku a vibracím.

Další příčinou hluku a vibrací může být špatná kvalita oleje, který byl použit při plnění automatické převodovky. Špatná kvalita nebo nevhodný olej nemusí poskytovat dostatečné mazání a ochranu dílů převodovky, což má za následek opotřebení a hluk.

Jak eliminovat hluk a vibrace

Pokud během jízdy zaznamenáte zvuky a vibrace, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku automatické převodovky. Chcete-li problém vyřešit, možná budete muset doplnit nebo vyměnit olej v krabici. Opotřebené díly může být také nutné opravit nebo vyměnit.

Prevence poškození automatické převodovky

Aby se zabránilo hluku a vibracím v automatické převodovce, doporučuje se pravidelně kontrolovat hladinu oleje a včas jej měnit. Používejte také kvalitní olej a řiďte se doporučeními výrobce pro jeho výměnu. Kromě toho se doporučuje řadit rychlostní stupně opatrně a plynule, vyvarovat se náhlých trhnutí a řazení při vysokých otáčkách motoru.

ČTĚTE VÍCE
Problém Nimesilu – proč byla tato droga v Evropě zakázána a jaké to může mít důsledky?

Slabý přenosový výkon

Неудовлетворительная работа коробки передач

Převodovka, která nefunguje uspokojivě, může být známkou toho, že je v ní málo oleje. Pokud vaše převodovka začne vykazovat následující příznaky, vyžaduje kontrolu a případné doplnění oleje:

1. Zvuky a klepání

1. Шумы и стуки

Pokud při řazení uslyšíte zvuky a klepání, může to být známka toho, že olej dostatečně nemaže díly převodovky. Je nutné zkontrolovat hladinu oleje a případně doplnit.

2. Špatná odezva řazení

2. Плохая реакция на переключение передач

Pokud vaše auto reaguje pomalu nebo se zpožděním při řazení rychlostních stupňů, může to být způsobeno nedostatkem oleje v převodovce. Zkontrolujte hladinu oleje a ujistěte se, že odpovídá doporučeným hodnotám.

Pokud takové příznaky zaznamenáte, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku převodovky a případně výměnu oleje. Pamatujte, že nízká hladina oleje v převodovce může způsobit vážné poškození, proto je důležité pravidelně kontrolovat a doplňovat hladinu oleje.

Video:

Je možné míchat oleje v automatické převodovce?

Co se stane, když naplníte automatickou převodovku olejem nad nebo pod hladinu?

NIKDY NEMĚŇTE OLEJ VE SVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE. . .?