Pojistky jsou nedílnou součástí elektrického systému mnoha zařízení a domácích spotřebičů. Jejich hlavním úkolem je chránit zařízení před přetížením a zkratem, a tím zabránit možnému poškození a požáru.

Není však vždy možné okamžitě zjistit, že pojistka selhala. To může být způsobeno různými důvody – od změn souvisejících se stářím až po poruchu v systému, kde je nainstalován. Jak zjistit, že pojistka selhala a jak ji vyměnit, jsou důležité otázky, na které odpovíme v tomto článku.

Pokud máte problémy s elektrickým systémem nebo spotřebičem, první věc, kterou byste měli udělat, je zkontrolovat stav pojistky. Chcete-li to provést, musíte vědět, co hledat a jaké příznaky mohou naznačovat jeho selhání. Analýzou příznaků a dodržováním jednoduchých pokynů můžete problém vyřešit sami nebo správně vést odborníky.

Jak poznat, že je spálená pojistka?

1. Vizuální kontrola

První známkou selhání pojistky je vizuální kontrola. Zkontrolujte pojistku, zda nemá tavné dráty nebo poškozené součásti. Pokud je kovový vodič uvnitř pojistky zlomený nebo roztavený, pojistka je spálená.

Vezměte prosím na vědomí, že některé pojistky mohou mít průhledný kryt nebo indikátor, který vám umožní zjistit stav pojistky bez její demontáže. Pokud jsou vnitřní vodiče viditelné nebo změněné, je třeba pojistku vyměnit.

2. Pomocí testeru

Pokud vizuální kontrola nedává definitivní výsledek, můžete použít tester. Opatrně vyjměte pojistku z obvodu a zkontrolujte její odpor pomocí testeru. Správná hodnota odporu je uvedena na těle pojistky nebo v dokumentaci k zařízení.

Pokud tester ukazuje nekonečný odpor nebo je hodnota odporu výrazně vyšší než normální, pak je pojistka vadná a vyžaduje výměnu.

Je důležité si uvědomit, že pojistky by měly být nahrazeny pouze pojistkami s podobnými parametry. Použití nesprávné pojistky může poškodit zařízení nebo způsobit jeho poruchu.

Pojistky je třeba pravidelně aktualizovat, zejména pokud je zařízení často zatěžováno nebo pracuje v obtížných podmínkách. Pravidelná kontrola pojistek pomůže předejít poruchám a zvýší bezpečnost používání elektrických zařízení.

Známky spálené pojistky

Když pojistka selže, může se to projevit různými způsoby. Zde jsou některé základní příznaky, které vám pomohou určit, že pojistka vyhořela:

ČTĚTE VÍCE
Je možné bezpečně zavěsit jízdní kolo za kolo a jaká jsou s tím spojená rizika?

1. Žádný elektrický proud

1. Отсутствие электрического тока

Pokud ve vašem domě nebo firmě není elektrický proud, může to být známka spálené pojistky. Nejprve se ujistěte, že problém nesouvisí s obecným výpadkem proudu. Pokud je napájení zapnuto, ale stále vám v určité části místnosti nebo v určitém elektrickém okruhu proudí proud, může být spálená pojistka.

2. Vizuální poškození

Spálená pojistka může vykazovat viditelné známky poškození. Otevřete elektrický panel a zkontrolujte stav pojistek. Pokud vidíte použitý povlak, spálené nebo roztavené kontakty, může to znamenat spálenou pojistku.

3. Abnormální chování elektrických zařízení

Pokud elektrická zařízení náhle přestanou fungovat, může to být způsobeno spálenou pojistkou. Zkuste zapojit zařízení do jiné zásuvky nebo zkontrolujte jiná elektrická zařízení v okolí. Pokud problém přetrvává, může to být způsobeno spálenou pojistkou.

Pokud máte situaci, kdy některé elektrické obvody přestaly fungovat, musíte kontaktovat elektrikáře, aby vyměnil spálenou pojistku. Nepokoušejte se sami provádět elektrické práce, zvláště pokud nemáte odpovídající znalosti a zkušenosti.

Jak zkontrolovat pojistku?

Pokud máte problémy s elektrickým zařízením a máte podezření, že příčinou může být vadná pojistka, následující pokyny vám pomohou zkontrolovat jeho stav:

1. Odpojte zařízení od zdroje napájení

Než začnete kontrolovat pojistku, vždy nejprve odpojte zařízení od zdroje napájení, abyste předešli možnému riziku úrazu elektrickým proudem.

2. Otevřete pouzdro pojistky

Chcete-li zkontrolovat pojistku, budete muset otevřít kryt, ve kterém je umístěna. Pojistky jsou obvykle instalovány v elektrických panelech umístěných na stěnách budov nebo uvnitř elektrických spotřebičů. V případě automobilů jsou pojistky obvykle umístěny v pojistkové skříňce umístěné v prostoru pro cestující nebo v motorovém prostoru vozidla.

3. Vizuálně zkontrolujte pojistku

3. Визуально проверьте предохранитель

Zkontrolujte, zda pojistka nevykazuje známky poškození, jako je poškozený kryt, sklo nebo kabeláž. Pokud je pojistka spálená nebo má viditelné poškození, s největší pravděpodobností selhala.

4. Zkontrolujte neporušenost kabeláže a skla

Pokud má pojistka čiré sklo a kabeláž, vizuálně zkontrolujte jejich neporušenost. Pokud jsou přerušené vodiče nebo prasklé sklo, pojistka selhala a je třeba ji vyměnit.

5. Použijte multimetr nebo tester

5. Используйте мультиметр или тестер

Pro přesnější kontrolu funkce pojistky můžete použít multimetr nebo tester. Nastavte zařízení do režimu testování odporu a dotkněte se jeho sondami konců pojistkových drátů. Pokud zařízení vykazuje nulový odpor, znamená to, že pojistka je dobrá. Pokud významný odpor neumožňuje průchod elektrického proudu pojistkou, pak selhala a vyžaduje výměnu.

ČTĚTE VÍCE
Jak velikost komprese ovlivňuje výkon motoru?

Pamatujte: Před výměnou pojistky nezapomeňte nainstalovat pojistku stejného typu a jmenovité hodnoty. V opačném případě můžete poškodit zařízení nebo způsobit vážné elektrické problémy.

Jak vyměnit spálenou pojistku?

Как заменить перегоревший предохранитель?

Když zjistíte, že pojistka ve vašem elektrickém zařízení vyhořela, je důležité ji co nejdříve vyměnit, aby zařízení opět bezpečně fungovalo. Zde jsou kroky, které můžete provést při výměně spálené pojistky.

1. Vypněte zařízení a odpojte jej od zdroje napájení

Před výměnou pojistky se ujistěte, že je zařízení zcela vypnuto a odpojeno od zdroje napájení. Je to pro vaši bezpečnost a aby se zabránilo poškození zařízení.

2. Najděte místo spálené pojistky

2. Найдите место, где расположен перегоревший предохранитель

Spálené pojistky jsou obvykle umístěny uvnitř zařízení, v pojistkovém panelu nebo upevněny na desce. Umístění pojistky naleznete v návodu k zařízení nebo v uživatelské příručce.

3. Zkontrolujte typ a parametry pojistky

3. Проверьте тип и параметры предохранителя

Než si koupíte novou pojistku, je důležité určit její typ a jmenovité hodnoty, aby byla zajištěna kompatibilita. Spálená pojistka bude mít obvykle vytištěné její charakteristiky. Pokud nemůžete určit přesné parametry pojistky, kontaktujte výrobce zařízení nebo odborníka.

4. Kupte si novou pojistku

4. Приобретите новый предохранитель

Jakmile určíte typ a jmenovitý výkon pojistky, zakupte si novou pojistku. Můžete si jej zakoupit v elektroprodejně nebo objednat online.

5. Vyměňte spálenou pojistku

5. Замените перегоревший предохранитель

Jakmile budete mít novou pojistku a najdete její umístění, můžete začít s výměnou. Opatrně vyjměte starou pojistku a opatrně vložte novou na její místo. Ujistěte se, že je nová pojistka nainstalována správně a bezpečně na svém místě.

6. Zkontrolujte provoz zařízení

Po výměně pojistky zapněte zařízení a zkontrolujte jeho funkci. Ujistěte se, že se zařízení zapíná a funguje bezpečně. Pokud zjistíte nějaké problémy nebo závady, požádejte o pomoc odborníka nebo výrobce.

Výměna spálené pojistky může být jednoduchý postup, ale vždy se doporučuje kontaktovat odborníka v případě pochybností nebo v případě potřeby servisu zařízení. Předejdete tak možnému poškození a zajistíte vaši bezpečnost.

Video:

Jak zkontrolovat pojistku pomocí multimetru. Automobilový průmysl – bez vyjmutí z bloku

Jak rychle NAJÍT VYHOŘENOU POJISTKU

Pojistky v amatérské praxi.Jaké typy existují?Jak zkontrolovat