Destičky jsou důležitou součástí brzdových systémů automobilů, které musí zajistit spolehlivé a bezpečné brzdění. Postupem času se však podložky opotřebují a vyžadují výměnu. Ale jak můžete určit, že podložky se již pokazily a vyžadují opravu? V tomto článku vám řekneme o několika příznacích, které vám pomohou identifikovat špatné podložky a přijmout včasná opatření k jejich opravě.

Za prvé, jedním z prvních příznaků, že jsou vaše brzdové destičky vadné, je skřípavý zvuk při brzdění. Pokud po sešlápnutí brzdového pedálu uslyšíte nepříjemné skřípání nebo hluk, je s největší pravděpodobností potřeba vyměnit destičky. Tento zvuk může znamenat, že tření mezi destičkou a brzdovým rotorem je nesprávné nebo že došlo k poškození povrchu destiček.

Za druhé, věnujte pozornost vizuálnímu stavu podložek. Pokud jsou podložky opotřebované, mohou mít nerovnoměrné opotřebení nebo hluboké praskliny. Špatné destičky mohou mít také stopy po roztavení nebo kovové zbytky z brzdového obložení. Chcete-li zkontrolovat vizuální stav destiček, budete je muset vyjmout z brzdového mechanismu.

Jak poznat nekvalitní brzdové destičky?

Как распознать некачественные тормозные колодки?

1. Vnější kontrola

1. Внешний осмотр

Při kontrole brzdových destiček věnujte pozornost jejich stavu. Podložky musí být zdravé a bez viditelného poškození. Pokud mají podložky praskliny, dislokace nebo jiné poškození, může to znamenat nekvalitní materiály nebo výrobní vady.

Zkontrolujte také tloušťku podložek. Sledujte jejich opotřebení – pokud se destičky velmi rychle opotřebovávají, může to znamenat nesoulad s kvalitou a požadavky vozu.

2. Brzdný účinek

2. Тормозной эффект

Nekvalitní brzdové destičky mohou mít špatný brzdný účinek. Pokud po sešlápnutí brzdového pedálu vaše auto hned nezpomalí nebo zpomalí slabě, je důvod se zamyslet nad stavem brzdových destiček. To může být způsobeno špatně vybranými materiály nebo špatným zpracováním.

Kromě toho se mohou při činnosti brzdového systému ozývat nepříjemné zvuky, zvuky tření nebo skřípání. Takové zvuky mohou naznačovat špatnou kvalitu destiček nebo jejich nekompatibilitu s designem vozu.

Pokud tedy znáte některé známky špatných brzdových destiček, můžete jejich stav blíže sledovat a rychle je vyměnit, abyste zajistili bezpečnou jízdu.

Nebezpečí nekvalitních podložek

Опасности некачественных колодок

Používání nekvalitních podložek může být extrémně nebezpečné nejen pro řidiče, ale i pro okolní účastníky silničního provozu. Zde je několik důvodů, proč používání špatných podložek může mít vážné následky:

ČTĚTE VÍCE
Nejúčinnější způsoby použití oxidu dusného v kosmetologii, medicíně a potravinářském průmyslu

1. Prodloužená brzdná dráha

1. Увеличенное тормозное расстояние

Nekvalitní destičky mohou mít špatnou přilnavost k brzdovým kotoučům, což má za následek prodloužení brzdné dráhy. To znamená, že vůz bude muset zastavit dále, což by mohlo vést ke kolizi, pokud by neočekávaně zastavilo.

2. Špatná tepelná odolnost

2. Плохая термостойкость

Kvalitní brzdové destičky odolají vysokým teplotám, které vznikají při brzdění. Nekvalitní destičky se zase mohou rychle přehřát a ztratit své brzdné vlastnosti. To může vést ke zhoršení brzdového systému a ztrátě kontroly nad vozidlem.

Takže používání nekvalitních podložek může vážně ohrozit bezpečnost silničního provozu. Proto je důležité být ve střehu a vybírat pouze kvalitní podložky, které jsou prověřené výrobci.

Známky špatných polštářků

Признаки плохих колодок

  • Dlouhé brzdění: Pokud se vůz po sešlápnutí brzdového pedálu ihned nezastaví, může to znamenat problém s destičkami.
  • Hluk a zvuky skřípání: Pokud při brzdění uslyšíte neobvyklé zvuky, jako je skřípání nebo klepání, může to být známka opotřebovaných nebo vadných destiček.
  • Vibrace volantu nebo pedálu: Pokud při brzdění cítíte vibrace ve volantu nebo pedálu, mohou se destičky opotřebovávat nerovnoměrně, což má za následek nerovnoměrnou brzdnou sílu.
  • Dlouhá brzdná dráha: Pokud má vůz potíže se zastavením bez vůle v brzdové páce nebo protiblokovacím systému, může to znamenat problém s destičkami.
  • Změna citlivosti brzdového pedálu: Pokud je brzdový pedál příliš tvrdý nebo příliš měkký, může to znamenat problém s destičkami.

Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, doporučuje se okamžitě kontaktovat odborníka, aby vám brzdové destičky diagnostikoval a vyměnil. Pravidelná údržba a kontrola brzdového systému pomůže zajistit bezpečnost a spolehlivost vašeho vozidla.

Video:

Falešná HI-Q SANGSIN BRAKE. Brzdové destičky HI-Q SANGSIN BRAKE, jak rozlišit padělek v roce 2021?

PO TOMto již nebudou brzdy v rychlosti šlapat!!

Praktické srovnání různých brzdových destiček, polovina z nich skřípe.