Automatická převodovka (AT) je důležitým prvkem automobilu, který přenáší výkon z motoru na kola. Tato technologie umožňuje řidiči vozu pohodlně řadit rychlostní stupně bez nutnosti použití spojky. Někdy však může nastat situace, kdy převodovka přejde do nouzového režimu. Proč se to děje a co dělat v takové situaci?

Převodovka v nouzovém režimu může znamenat, že došlo k nouzové situaci, která vyžaduje zásah řidiče nebo odborníka. V závislosti na modelu vozu a důvodu může být převodovka zablokována na určitém rychlostním stupni nebo nucena přeřadit na určitý rychlostní stupeň.

Důvody, proč převodovka přejde do nouzového režimu, mohou být různé. Jednou z možných příčin je chybné čtení signálů ze snímačů převodovky, které může uvést převodovku do pomalého režimu, aby se zabránilo možnému poškození. Převodovka se také může dostat do nouzového režimu kvůli poškození mechanických prvků, nefunkčnosti elektrických komponentů nebo kvůli problémům se softwarem řídicí jednotky převodovky.

Důvody pro přechod převodovky do nouzového režimu

Причины перехода коробки передач в аварийный режим

Nouzový režim převodovky může být způsoben různými důvody, které mohou být spojeny jak s technickými poruchami, tak s chybami v jízdě.

Technické důvody:

Технические причины:

 • Přehřátí oleje převodovky způsobené intenzivní jízdou nebo problémy s chladicím systémem.
 • Špatný stav převodů nebo spojky, což má za následek obtížný provoz převodovky.
 • Opotřebené nebo poškozené snímače, solenoidy nebo jiné součásti převodovky, které mohou způsobit poruchy řídicího systému.
 • Nesprávná údržba a péče o převodovku, jako je nedostatek oleje nebo použití nekvalitního oleje.

Chyby v jízdě:

 • Nesprávné řazení, jako je náhlé řazení nebo stisknutí více tlačítek najednou, může způsobit poruchu převodovky.
 • Náhlé a časté řazení, zejména při jízdě vysokou rychlostí nebo při klesání, může negativně ovlivnit činnost převodovky.
 • Používání režimů převodovky, které nejsou určeny pro konkrétní jízdní podmínky, jako je používání jízdních režimů Sport nebo Eco za nevhodných okolností.

Pokud převodovka přejde do nouzového režimu, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby odstranil možnou příčinu poruchy a provedl nezbytnou údržbu převodovky.

Role motoru v provozu převodovky

Роль двигателя в работе коробки передач

Hlavním úkolem motoru při ovládání převodovky je produkovat dostatek točivého momentu pro pohon vozidla po silnici. Během provozu motor generuje energii, která se přenáší na klikový hřídel. Tuto energetickou rezervu pak převodovka využívá k přenosu točivého momentu na kola a udržení vozidla v pohybu.

ČTĚTE VÍCE
Jaká bude pokuta za jízdu bez pojištění v roce 2023 podle nové legislativy?

Převodovka je druh převodového spínače, který umožňuje měnit převodový poměr mezi klikovým hřídelem motoru a pohonem kol. To umožňuje vozu mít různé převodové stupně pro různé jízdní podmínky. Například na první rychlostní stupeň má vůz vysoký točivý moment, ale nízkou rychlost, což mu umožňuje manévrovat při nízkých rychlostech. Na vyšší rychlostní stupně se naopak rychlost vozidla zvyšuje, ale točivý moment klesá.

Motor a převodovka úzce spolupracují, aby poskytovaly optimální rovnováhu mezi výkonem a účinností vozidla. Správným chodem motoru a správným používáním převodovky může vozidlo dosáhnout optimálního výkonu a energetické účinnosti.

Vliv nesprávného chodu motoru na převodovku

Влияние неправильного режима работы двигателя на коробку передач

Jednou z hlavních příčin nesprávného chodu motoru je jeho přehřívání. Při přehřátí motoru může dojít k poškození různých částí a mechanismů vozu, včetně převodovky. Přehřátý motor může způsobit sníženou účinnost převodovky, zvýšené tření a opotřebení a vést k selhání převodovky.

Dalším důvodem nesprávné funkce motoru, který může negativně ovlivnit převodovku, je nesprávná činnost systému napájení motoru. Špatná kvalita paliva, špinavý vzduchový filtr, porucha systému vstřikování paliva – to vše může vést k nesprávnému provozu motoru a v důsledku toho k negativnímu dopadu na převodovku.

Následky

Последствия

Pokud motor běží ve špatném režimu a má negativní dopad na převodovku, může to vést k následkům, jako jsou:

 • Zvýšené opotřebení mechanismů převodovky;
 • Snížená účinnost přenosu;
 • Ztráta vlastností spojky a převodovky;
 • Porucha mechanismů převodovky;
 • Nutnost opravy nebo výměny převodovky.

Jak zabránit poruchám motoru

Как предотвратить неправильный режим работы двигателя

Aby se zabránilo nesprávnému chodu motoru a jeho negativnímu vlivu na převodovku, doporučuje se:

 • Pravidelně kontrolujte a udržujte systém napájení motoru;
 • Používejte vysoce kvalitní palivo;
 • Provozujte vozidlo správně a zabraňte přehřátí motoru;
 • Sledujte hladinu oleje v motoru a okamžitě jej vyměňte;
 • Máte-li jakékoli pochybnosti nebo poruchy, kontaktujte odborníka.

Věnujte pozornost provozu svého motoru a převodovky, protože správná a včasná péče o váš vůz vám pomůže vyhnout se nehodám a nákladným opravám.

Video:

️ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA JE V NOUZOVÉM REŽIMU. Jaké jsou důsledky poruchy automatické převodovky?

nouzový režim automatické převodovky

Automatická převodovka přejde do nouzového režimu. Oprava voliče automatické převodovky 4L30E. Všechny ukazatele rychlostního stupně svítí.