Dieselové motory jsou známé svou spolehlivostí a účinností. Jsou široce používány v kamionech a dokonce i v některých autech. Občas však majitelé dieselových aut narazí na problém – motor nevyvine potřebný počet otáček. Proč se to děje a jak se s tím vypořádat? Pojďme na to přijít.

Jedním z důvodů nízkých otáček naftového motoru může být znečištěný vzduchový filtr. Pokud vzduch neproudí filtrem dostatečně volně, může to zpomalit motor a způsobit, že motor ztratí otáčky. Pravidelná výměna a/nebo čištění filtru pomůže tomuto problému předejít a zlepší celkový výkon motoru.

Dalším možným důvodem nízkých otáček může být porucha energetického systému. Pokud jsou například vstřikovače ucpané nebo nefungují správně, nemusí být do válců motoru dodáváno dostatečné množství paliva. To vede k nízkým otáčkám a zhasnutí motoru. Pravidelná diagnostika a čištění energetického systému pomůže tomuto problému předejít a udržet optimální výkon motoru.

Za úvahu také stojí, že nízké otáčky mohou být způsobeny poruchou elektrického systému nebo spálenou žhavicí svíčkou. Zkontrolujte stav baterie, vodičů a žhavicích svíček. V případě potřeby vyměňte vadné prvky.

Proč dieselový motor nedosahuje požadované rychlosti?

Důvody, proč vznětový motor nedosahuje požadované rychlosti, mohou být různé. Podívejme se na některé z nich:

1. Problémy s palivovým systémem

Jedním z hlavních důvodů nedostatečného výkonu motoru může být porucha palivového systému. Takové problémy mohou zahrnovat ucpané palivové filtry, vadná palivová čerpadla nebo vstřikovače nebo špatná kvalita paliva. To vše může vést k nedostatečnému přívodu paliva do válců, což snižuje výkon motoru a nedovolí mu dosáhnout požadovaných otáček.

2. Problémy se systémem přívodu vzduchu

Dalším důvodem může být porucha v systému přívodu vzduchu. Nedostatek vzduchu ve válcích může být způsoben ucpaným vzduchovým filtrem nebo problémy s přeplňováním turbodmychadlem. Pokud motor nedostává dostatek kyslíku ke spálení paliva, může to mít za následek snížení výkonu a nemožnost dosáhnout požadované rychlosti.

3. Problémy s mazacím systémem

Nedostatečné mazání v motoru může také způsobit jeho nedostatek výkonu. Problémy s mazacím systémem mohou zahrnovat nízkou hladinu oleje, problémy s olejovým čerpadlem nebo ucpaný olejový filtr. Nedostatečné mazání nejen zhoršuje výkon motoru, ale může také způsobit poruchu motoru.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je ideální čas na instalaci odhlučnění do auta?

Kromě výše uvedených důvodů jsou možné i další problémy, včetně poruch elektrického systému, problémů se součástmi motoru, poruchy chladicího systému atd. Pro určení přesné příčiny nedostatku výkonu a nedostatku otáček je doporučujeme kontaktovat kvalifikovaného technika nebo autoservis.

Problémy s palivovým systémem

Проблемы с топливной системой

Poruchy vstřikovače

Jedním z důvodů poklesu otáček naftového motoru mohou být vadné vstřikovače. Ucpané nebo vyměněné vstřikovače mohou mít za následek nesprávnou atomizaci paliva, což následně snižuje účinnost spalování a výkon motoru.

Problémy s palivovým filtrem

Ucpaný palivový filtr může způsobit problémy s přívodem paliva do válců motoru. Pokud je filtr ucpaný, průtok paliva bude nedostatečný nebo příliš pomalý, což sníží výkon a otáčky motoru.

Špatně nainstalované nebo vadné palivové čerpadlo může navíc způsobit problémy s otáčkami a provozem motoru. Nedostatečný přívod paliva nebo nevhodné dávkování paliva může způsobit nízký výkon a špatný výkon motoru.

Pokud se vyskytnou problémy s palivovým systémem, musíte kontaktovat odborníka pro diagnostiku a opravu. Pravidelná údržba a výměna opotřebovaných dílů pomůže udržet váš dieselový motor v optimálním chodu a zabrání problémům s otáčkami motoru.

Nesprávná funkce vstřikovacího systému

Неправильная работа системы впрыска

Jednou z běžných příčin poruchy vznětového motoru může být porucha vstřikovacího systému. Vstřikovací systém je zodpovědný za dodávání paliva do válců motoru pod určitým tlakem a ve správný čas. Pokud vstřikovací systém nefunguje správně, může to mít za následek snížení otáček motoru.

Existuje několik důvodů, proč vstřikovací systém nemusí fungovat správně:

důvod popis
Ucpané vstřikovače Pokud jsou vstřikovače zanesené, může nastat problém s přívodem paliva do válců, což vede ke snížení otáček motoru. Ucpané vstřikovače mohou být způsobeny nekvalitním palivem nebo usazeninami v důsledku nesprávné údržby.
Porucha palivového čerpadla Pokud palivové čerpadlo nepracuje správně, může to mít za následek nedostatečný přívod paliva do vstřikovacího systému. V důsledku toho se mohou snížit otáčky motoru.
Problémy s elektronickým řídicím systémem Pokud má elektronický systém řízení motoru poruchy, může to negativně ovlivnit činnost vstřikovacího systému, což následně povede ke snížení otáček naftového motoru.

Chcete-li opravit nesprávnou činnost vstřikovacího systému, doporučujeme kontaktovat specialisty a provést diagnostiku motoru. Pouze odborníci budou schopni určit přesnou příčinu problému a obnovit normální provoz vstřikovacího systému.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když v expanzní nádrži není žádný tlak

Závady v sacím/výfukovém systému

1. Vzduchový filtr je ucpaný

1. Засорение воздушного фильтра

Ucpaný vzduchový filtr může snížit proudění vzduchu do motoru. To může být způsobeno nečistotami, prachem nebo jinými nečistotami ve filtru. Při omezení proudění vzduchu se sníží množství kyslíku vstupujícího do válců, což má za následek snížení výkonu a otáček motoru.

2. Porucha výfukového potrubí

2. Поломка выпускного коллектора

Rozbité výfukové potrubí může způsobit, že výfukové plyny nebudou správně odváděny z válců. To může být způsobeno prasklinami nebo poruchou materiálu potrubí. Pokud nejsou plyny účinně odstraňovány, zvyšuje se tlak ve válci, což má za následek snížení výkonu motoru a omezení otáček motoru.

3. Nesprávná činnost turbodmychadla

3. Неправильная работа турбокомпрессора

Pokud turbodmychadlo nefunguje správně, může to vést k různým problémům v sacím/výfukovém systému. Nesprávný tlak vzduchu nebo ztráta průtoku vzduchu může způsobit ztrátu výkonu motoru a omezení otáček.

Pro identifikaci a odstranění závad v sacím/výfukovém systému se doporučuje kontaktovat specialisty a provést diagnostiku motoru. Teprve po identifikaci a odstranění problému lze obnovit plný výkon a otáčky vznětového motoru.

důvod Účinek
Ucpaný vzduchový filtr Snížená kapacita průtoku vzduchu, snížené množství kyslíku ve válcích
Porucha výfukového potrubí Nesprávný odvod výfukových plynů, zvýšený tlak ve válcích
Nesprávný chod turbodmychadla Nesprávný tlak vzduchu, ztráta proudění vzduchu

Video:

UDĚLEJTE TO, POKUD DIESEL ŠPATNĚ TLAČÍ.

Ztráta trakce při akceleraci – poruchy nafty

Autoservis vám takovou informaci o Dieselovém motoru NIKDY neřekne!