Automatická převodovka (AT) je jednou z nejdůležitějších součástí automobilu. Zodpovídá za přenos výkonu z motoru na kola a umožňuje řidiči pohodlné řízení vozu. Automatická převodovka však jako každá jiná součást vyžaduje pravidelnou údržbu a výměnu oleje.

Otázka výměny oleje v automatické převodovce je mezi automobilovými nadšenci docela běžná. Málokoho však napadne, že existují dvě možnosti výměny oleje – úplná a částečná. Obě možnosti mají své vlastní vlastnosti a výhody. Než se však rozhodnete, musíte pochopit jejich rozdíly.

Kompletní výměna oleje v automatické převodovce zahrnuje kompletní výměnu všech použitých maziv. Tento proces zahrnuje vypuštění starého převodového oleje, propláchnutí systému a naplnění novým olejem. Tento přístup zajišťuje maximální účinnost a spolehlivost automatické převodovky, protože vám umožňuje zbavit se veškerého zbývajícího znečištěného oleje a usazenin.

Jaký je rozdíl mezi kompletní výměnou oleje v automatické převodovce a částečnou?

Чем отличается полная замена масла в АКПП от частичной?

Výměna oleje může být úplná nebo částečná. Rozdíl mezi nimi spočívá v objemu vyměněného oleje, který ovlivňuje účinnost tohoto postupu a celkový chod převodovky.

Při úplné výměně oleje v automatické převodovce se veškerý olej ze systému vypustí a nahradí se čerstvým olejem. To umožňuje úplné vyčištění systému od starého oleje, včetně usazenin, kovových částic a dalších nečistot. Kompletní výměnu oleje se doporučuje provádět každých 50 000-100 000 kilometrů nebo v souladu s doporučeními výrobce vozidla.

Na rozdíl od kompletní výměny zahrnuje částečná výměna oleje pouze vypuštění určitého množství starého oleje z automatické převodovky a jeho výměnu za čerstvý. Částečné výměny oleje se obvykle provádějí v intervalu mezi úplnými výměnami, kdy vůz ujede kratší vzdálenost. Částečná výměna oleje však není tak účinná jako úplná výměna oleje, protože zcela nevyčistí systém od všech nečistot.

Je důležité si uvědomit, že kompletní výměnu oleje v automatické převodovce obvykle provádí v autoservisu profesionální mechanici, kteří mají odpovídající vybavení a zkušenosti. Měli byste dodržovat doporučení výrobce vozidla týkající se intervalů výměny oleje a výběru typu oleje, abyste zajistili spolehlivý a dlouhodobý provoz automatické převodovky.

Frekvence výměny oleje v automatické převodovce

Периодичность замены масла в АКПП

Frekvence výměny oleje v automatické převodovce závisí na několika faktorech, včetně značky vozu, typu automatické převodovky, provozních podmínek a intenzity používání. Výrobci obvykle doporučují výměnu oleje automatické převodovky každých 50 000 – 100 000 kilometrů nebo každých 3-5 let.

ČTĚTE VÍCE
Podrobná analýza chyb při řízení auta s CVT - co nedělat a jak se vyhnout problémům

Je však důležité si uvědomit, že doporučení výrobce se mohou lišit, proto se doporučuje nahlédnout do uživatelské příručky vašeho konkrétního vozidla, kde najdete přesné informace o frekvenci výměn oleje automatické převodovky.

Je třeba také vzít v úvahu, že v některých případech, například při intenzivní jízdě nebo používání vozu při vysokém zatížení (přeprava nákladu, jízda v horských oblastech atd.), může být nutná výměna oleje dříve, než je doporučená lhůta .

Je důležité si uvědomit, že nesprávný provoz automatické převodovky nebo špatná údržba, včetně ignorování doporučení pro výměnu oleje, mohou vést k poruchám a nákladným opravám. Proto je pravidelná výměna oleje v automatické převodovce důležitým krokem k udržení její výkonnosti.

Co je kompletní výměna oleje v automatické převodovce?

Что такое полная замена масла в АКПП?

Olej pro automatickou převodovku zajišťuje mazání a chlazení vnitřních součástí a také pomáhá předcházet opotřebení a poškození. Časem se však může olej kontaminovat a ztratit své vlastnosti, což negativně ovlivňuje provoz převodovky a může vést k vážnému poškození.

Úplná výměna oleje v automatické převodovce je proces, při kterém se starý olej zcela vypustí z krabice a poté se nalije zcela nový olej, který jej vymění. Tento přístup umožňuje odstranit veškeré nečistoty, které se nahromadily v oleji během provozu vozidla a zajistit maximální kvalitu mazání a chlazení vnitřních částí automatické převodovky.

Proč je důležité provést kompletní výměnu oleje?

Почему важно проводить полную замену масла?

Doporučuje se provést kompletní výměnu oleje v automatické převodovce v souladu s předpisy pro údržbu vozidla. To zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz převodovky po celou dobu její životnosti.

Během provozu je olej v automatické převodovce vystaven různým vlivům, jako je oxidace, zahřívání, kontakt s kovovými částicemi a dalšími nečistotami. V důsledku toho olej ztrácí své vlastnosti, stává se hustým, viskózním a může obsahovat opotřebované kovové částice.

Provedení kompletní výměny oleje umožňuje odstranit všechny nahromaděné nečistoty, obnovit mazání a chlazení vnitřních částí automatické převodovky a předejít možným poruchám a poškození. Kromě toho správný výběr a výměna oleje automatické převodovky podle doporučení výrobce může zlepšit výkon převodovky, snížit spotřebu paliva a prodloužit životnost.

Jak probíhá kompletní výměna oleje v automatické převodovce?

Как проводится полная замена масла в АКПП?

Provedení kompletní výměny oleje v automatické převodovce vyžaduje určité dovednosti a nástroje, proto se doporučuje kontaktovat profesionální autoservis. Provedou všechna nezbytná opatření k úspěšnému dokončení postupu a zajištění vysoce kvalitní výměny oleje.

ČTĚTE VÍCE
Maximální opotřebení pneumatik - jak zjistit a co dělat?

Proces úplné výměny oleje v automatické převodovce obvykle zahrnuje následující kroky:

 1. Zvedání vozidla a jeho zajištění na vhodném zařízení.
 2. Demontáž ochranného krytu a vypouštěcí zátky oleje v automatické převodovce.
 3. Vypuštění starého oleje z převodovky.
 4. Instalace nového olejového filtru a vypouštěcí zátky oleje.
 5. Naplnění novým olejem dle doporučení výrobce.
 6. Kontrola hladiny nového oleje a jeho kvality.
 7. Zkontrolujte a zkontrolujte fungování automatické převodovky, zda nevykazuje možné poruchy.

Po kompletní výměně oleje automatické převodovky začnou automatické převodovky obvykle pracovat plynuleji a efektivněji. Doporučuje se dodržovat předpisy pro údržbu a provést kompletní výměnu oleje v automatické převodovce v souladu s doporučeními výrobce vozidla.

Co je částečná výměna oleje v automatické převodovce?

Что такое частичная замена масла в АКПП?

Částečnou výměnu oleje v automatické převodovce lze provést pomocí speciálního zařízení, které umožňuje výměnu oleje bez demontáže převodovky. Postup může zahrnovat vypuštění oleje z jedné nádoby a jeho nahrazení čerstvým olejem, což zlepší výkon automatické převodovky a prodlouží její životnost.

Částečná výměna oleje v automatické převodovce je užitečná zejména v následujících případech:

 • Když stav oleje nebrání, ale vyžaduje aktualizaci;
 • Pokud se vyskytnou nějaké problémy s převodovkou, které lze vyřešit výměnou oleje;
 • Při přípravě na cestu nebo dlouhodobém používání vozu bez možnosti kompletní výměny oleje;
 • Když neuplynul dostatek času nebo ujetých kilometrů k provedení kompletní výměny oleje v automatické převodovce.

Je důležité si uvědomit, že částečná výměna oleje nenahrazuje kompletní výměnu oleje automatické převodovky. Může to však být užitečný postup pro udržení správného stavu převodovky a zlepšení její účinnosti.

Jaký typ výměny oleje v automatické převodovce si mám vybrat?

Kompletní výměna oleje v automatické převodovce

Полная замена масла в АКПП

Kompletní výměna oleje v automatické převodovce zahrnuje úplné odstranění starého oleje z převodovky a jeho výměnu za nový. Tento typ výměny se obvykle provádí každých 60 000-100 000 kilometrů v závislosti na doporučení výrobce. Při kompletní výměně oleje v automatické převodovce se kontroluje a v případě potřeby vyměňuje také olejový filtr, který je zodpovědný za čištění oleje od opotřebení.

Částečná výměna oleje v automatické převodovce

Частичная замена масла в АКПП

Částečná výměna oleje v automatické převodovce zahrnuje odstranění pouze určitého množství starého oleje a jeho výměnu za nový. Tento typ výměny oleje se doporučuje každých 30 000-50 000 kilometrů. Při částečné výměně oleje v automatické převodovce většinou není nutné vyměňovat olejový filtr. Tento typ výměny oleje může být ekonomičtější a rychlejší volbou, ale neposkytuje stejnou úroveň čištění a obnovy oleje jako úplná výměna oleje.

ČTĚTE VÍCE
Jak získat elektronický PTS bez zbytečných potíží a front

Bez ohledu na zvolený typ výměny oleje automatické převodovky je důležité řídit se doporučeními výrobce automobilu a přísně dodržovat harmonogram výměny oleje. Správná a včasná údržba automatické převodovky prodlouží životnost a zachová spolehlivý provoz tohoto systému vozidla.

Typ výměny oleje Výhody Omezení
Kompletní výměna — Kompletní čištění a obnova oleje
— Schopnost zkontrolovat a vyměnit olejový filtr
— Náročnější postup
— Dražší než částečná výměna
Částečná výměna — Rychlejší a ekonomičtější postup
— Olejový filtr obvykle nevyžaduje výměnu
— Méně hloubkového čištění a obnovy oleje
– Může vyžadovat častější výměny

Video:

Výměna oleje v automatické převodovce. JAK? (jakým způsobem) KDY? (jak často) CO? (nahrát – originální nebo neoriginální)

OKAMŽITĚ VYMĚŇTE OLEJ V MANUÁLNÍ PŘEVODOVCE, POKUD SI TOHO všimnete

VÝMĚNA OLEJE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY, KOMPLETNÍ NEBO ČÁSTEČNÁ? Jak zabijete automatickou převodovku? (vydání 27)