Startování auta přímo z baterie může být užitečná dovednost v mnoha situacích. Možná je vaše baterie vybitá a neexistuje způsob, jak zavolat odtahové vozidlo nebo požádat někoho o pomoc. V takových případech může být záchranou vědět, jak správně nastartovat auto přímo z baterie.

Je však nutné pamatovat na to, že proces připojování a startování vozu přímo z baterie může být nebezpečný a nedostatečné znalosti mohou vést k poškození vašeho vozu. Před připojením se proto doporučuje pečlivě si přečíst pokyny výrobce vašeho vozu.

Chcete-li správně nastartovat auto přímo z baterie, postupujte takto:

  1. Najděte vhodné místo připojení: Místo, kde se baterie nachází, je obvykle pod kapotou vozu. Musíte najít červené a černé svorky baterie.
  2. Připravte si pomocnou baterii: Požádejte někoho, kdo má nastartované auto, aby si připravil baterii na připojení.
  3. Připojte terminály: Nejprve připojte červenou svorku ke kladné zapalovací svorce firemní autobaterie a poté ke kladné zapalovací svorce vaší baterie. Poté připojte černou svorku k záporné svorce zapalování firemního vozu a poté k záporné svorce zapalování vaší baterie.
  4. Nastartujte auto: Po připojení svorek požádejte osobu s běžícím autem, aby nastartovala své auto a nechte jej několik minut běžet. Poté zkuste nastartovat auto. Pokud se nespustí, možná budete muset proces několikrát zopakovat nebo se poradit s odborníkem.

Jak nastartovat auto přímo z baterie?

Když vaše auto nejde nastartovat kvůli vybité baterii, existuje několik způsobů, jak jej nastartovat přímo z baterie:

  1. Připojte kabel od kladného (+) pólu baterie ke kladnému (+) pólu vašeho vozu.
  2. Připojte kabel od záporného (-) pólu baterie k zápornému (-) pólu vašeho vozu.
  3. Otočte klíček zapalování vašeho auta do polohy “zapnuto”.
  4. Pokud vám auto nejde nastartovat, zkuste rozsvítit světlomety nebo připojit jinou elektroniku, abyste zatížili baterii a zvýšili šanci na úspěšný start.
  5. Když auto nastartuje, nechte ho několik minut běžet, aby se baterie nabila.

Pamatujte, že pokus o nastartování auta přímo z baterie může být nebezpečný, takže buďte opatrní a dodržujte pokyny výrobce. Pokud vám auto nejde nastartovat, neváhejte zavolat na pomoc profesionála.

Začátek životnosti baterie

Начало автономной работы

Abyste mohli začít pracovat autonomně, budete potřebovat baterii a propojovací kabely. Před zahájením procesu se ujistěte, že je baterie plně nabitá. V opačném případě bude váš pokus neúspěšný.

ČTĚTE VÍCE
Které brzdy blokuje ruční brzda? Ujistěte se, že se tento nebezpečný jev nestane vašemu vozu!

Po navázání spojení nechte nabitou baterii několik minut nabíjet vybitou baterii. Pak zkuste nastartovat mrtvé auto.

Pokud motor vašeho mrtvého auta po několika pokusech nenastartuje, můžete mít problém s baterií nebo jinými součástmi vozidla. V tomto případě se doporučuje kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Příprava baterie

Подготовка аккумулятора

Před nastartováním vozu přímo z baterie musíte baterii řádně připravit:

Zkontrolujte nabití baterie

Vyčistěte kontakty baterie

Очистите клеммы аккумулятора

Očistěte kontakty baterie od oxidace a nečistot pomocí kartáče nebo speciálních přípravků.

Zkontrolujte svorky, zda nejsou poškozené

Проверьте клеммы на наличие повреждений

Zkontrolujte svorky baterie, zda nejsou poškozené nebo prasklé. Pokud zjistíte poškození, vyměňte baterii.

Ujistěte se, že jsou připojení správná

Убедитесь в правильности подключений

Zkontrolujte, zda je svorka „+“ označující kladnou svorku baterie připojena k odpovídající svorce vozu. Také se ujistěte, že svorka „-“, která představuje zápornou svorku baterie, je spojena s kostrou vozidla, jako je rám nebo malý kovový háček.

Správná příprava baterie pomůže předejít nečekaným problémům při startování auta přímo z ní.

Bezpečnostní pravidla

1. Před připojením baterie: Ujistěte se, že motor automobilu je zcela vypnutý a klíč je ve vypnuté poloze.

2. Před zahájením postupu: Používejte rukavice a ochranné brýle na ochranu před možnými jiskrami a kyselinou z baterie.

3. Správné připojení: Ujistěte se, že je pouzdro vodičů zcela utaženo a baterie je v dobrém stavu, abyste předešli riziku zkratu.

4. Ujistěte se, že je připojení správné: Při připojování baterie k vodičům dávejte pozor na polaritu. Kladný (+) kabel by měl být připojen ke kladnému (+) pólu baterie a záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu. Jinak můžete poškodit elektrický systém.

5. Nabíjení baterie: Pokud je stroj po nastartování motoru intenzivně používán, nechte jej několik minut běžet, aby se baterie plně nabila.

6. Nekuřte a nepřibližujte se k baterii: Během procesu připojování baterie se chraňte před ohněm, jiskrami nebo otevřeným plamenem, aby nedošlo k požáru.

7. Odpojení baterie: Před odpojením baterie se ujistěte, že je motor vypnutý, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

8. Postupujte podle pokynů výrobce: Máte-li jakékoli pochybnosti nebo problémy, vždy nahlédněte do návodu k obsluze vašeho vozidla nebo vyhledejte odbornou radu.

ČTĚTE VÍCE
Elektronické PTS - nová éra v toku dokumentů majitelů automobilů

Video:

Jak nastartovat auto s automatickou převodovkou, když je vybitá baterie

startér se netočí, klíček zapalování, baterie je vybitá, jak startovat, startér VAZ

Jak zavřít startér přímo! Co dělat, když se startér neotáčí!