Mnoho automobilových nadšenců přemýšlí, jak správně nastavit volant na nulu. To je důležitý bod, který zaručuje bezpečnost a pohodlnou jízdu. Jde o to, že s volantem nastaveným na nulu se auto bude pohybovat vpřed naprosto rovně, bez odchylek.

Než začnete nastavovat volant na nulu, je třeba zkontrolovat odchylky volantu. Chcete-li to provést, musíte umístit auto na rovný vodorovný povrch a přitlačit kola k silnici. Poté byste měli opatrně otáčet volantem doprava a doleva, dokud se nezastaví, a pustit jej. Pokud se volant vrátí do neutrálu, znamená to, že je nastaven správně. Pokud se volant vychýlí na jednu stranu nebo se nevrátí na nulu, měli byste kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu řízení.

Aby se za volantem sedělo pohodlně a pohodlně, je důležité sedadlo správně nainstalovat. V tomto případě je třeba vzít v úvahu výšku, váhu a anatomické vlastnosti řidiče. Za volant je nutné sedět tak, aby byl volant na úrovni hrudníku nebo níže a ruce byly zcela natažené. Ohnutí paží v loktech by mělo být mírné. Snížíte tak namáhání paží a páteře při řízení.

Nastavení volantu na nulu je tedy důležitým krokem před každou cestou. Výše uvedený postup musí být dodržen, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí při jízdě. Pamatujte, že volant byste měli pravidelně nastavovat na nulu, zvláště při prvních známkách odchylek. To pomůže vyhnout se problémům v budoucnu a zachovat funkčnost řízení.

Příčiny a důsledky nesprávného nastavení volantu

Причины и последствия неправильной настройки руля

Nesprávné nastavení volantu vozu může vést k řadě negativních důsledků a zvýšit riziko nehod. Níže zvážíme hlavní důvody a možné důsledky nesprávného nastavení řízení.

Důvody nesprávného nastavení volantu:

Причины неправильной настройки руля:

 • Nesprávné nastavení nulové polohy volantu při jeho demontáži nebo výměně;
 • Nedostatek pravidelných kontrol a seřízení mechanismu řízení;
 • Použití nekvalitních náhradních dílů při opravě nebo výměně systému řízení.

Důsledky nesprávného nastavení volantu:

 • Nerovnoměrné opotřebení pneumatik a zvýšená spotřeba paliva;
 • Snížená stabilita a ovladatelnost vozidla;
 • Vzhled vibrací a hluku při pohybu;
 • Zhoršení reakce vozidla na zatáčky a manévry;
 • Zvýšené riziko mimořádné události na silnici.

Aby se předešlo problémům spojeným s nesprávným seřízením volantu, doporučuje se pravidelná údržba a kontrola stavu řízení vozidla. Pokud máte podezření, že je volant nesprávně seřízen, musíte se obrátit na kvalifikovaného odborníka, aby diagnostikoval a odstranil problém.

ČTĚTE VÍCE
Jak důležité jsou přední a zadní brzdové kotouče - podívejme se na roli každého z nich a proč jsou oba nezbytné pro bezpečnost

Jak určit nulu kormidla

1. Příprava vozu

1. Подготовка автомобиля

Před určením nuly na volantu se musíte ujistit, že je vůz na bezpečném místě a je v režimu „Parkování“. Poté zapněte motor a nechte jej zahřát.

2. Určení nuly kormidla

2. Определение нуля руля

Nejprve přejděte k volantu a ujistěte se, že je ve střední poloze. Poté položte obě ruce na volant. To vám pomůže lépe cítit stav a polohu volantu.

Dalším krokem je pokusit se drobnými pohyby volantu určit, v jaké poloze jsou kola. Pokud se kola otáčejí, znamená to, že nula řízení není nastavena.

3. Nastavení nuly řízení

3. Корректировка нуля руля

Pokud zjistíte, že nula volantu je posunuta a kola jsou natočena, musíte opravit jeho polohu. Chcete-li to provést, držte volant jednou rukou a druhou rukou jej otočte v opačném směru, dokud nedosáhnete střední polohy. V důsledku toho by se kola měla stát vzájemně rovnoběžná.

Po seřízení volantu se ujistěte, že se vrací do střední polohy bez abnormálních zvuků nebo odporu.

Je důležité, aby se: Nezapomeňte, že přesné nastavení nuly volantu se může lišit v závislosti na modelu vozu. Pro přesné určení nuly řízení pro vaše konkrétní vozidlo je nejlepší nahlédnout do pokynů výrobce automobilu.

Pamatujte, že správné určení a nastavení nuly na volantu vám zajistí pohodlí při řízení a zvýší úroveň bezpečnosti na silnici.

Jak správně nastavit volant na nulu

Как правильно установить руль в ноль

Chcete-li správně vynulovat volant, postupujte takto:

 1. Posaďte se za volant a ujistěte se, že vůz stojí a je uvolněná ruční brzda.
 2. Zkontrolujte, zda jsou přední kola rovná a volant ve vodorovné poloze.
 3. Uchopte volant oběma rukama, umístěný na „9“ a „3“ hodin nebo na „10“ a „2“ hodin.
 4. Plynule otáčejte volantem doleva a doprava, dokud nedosáhnete stabilní polohy. V této poloze by přední kola měla být v přímé poloze.
 5. Ujistěte se, že je volant správně nastaven na nulu tím, že zkontrolujete jeho polohu vůči kontrolkám na palubní desce.

Po správném nastavení volantu na nulu nezapomeňte zkontrolovat, zda se pohybuje volně bez zadrhávání nebo abnormálních zvuků. Rovněž se doporučuje zopakovat postup instalace, pokud byly provedeny práce na zavěšení nebo řízení vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Proč nemrznoucí kapalina mění barvu na hnědou a co to znamená pro stav chladicího systému vozu?

Nesprávné seřízení volantu může mít za následek nekontrolované řízení vozidla, dodatečné opotřebení pneumatik a další problémy. Správnému nastavení volantu na nulu proto vždy před každou jízdou věnujte náležitou pozornost.

Video:

JAK INSTALOVAT ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ A HŘEBEŇ DO STŘEDNÍ POLOHY na VAZ 2110,2108-15. pojďme to opravit!

VOLANT TAHNE DO STRANY! To je ten důvod! Nastavení kardanu řízení.

Lekce 3.3. Jak dát volant rovně?