Světlomety automobilů jsou jednou z nejdůležitějších součástí bezpečnosti silničního provozu. Právě světlo světlometů umožňuje řidiči vidět všechny detaily povrchu vozovky a také zviditelní jeho vůz pro ostatní účastníky silničního provozu. Jak by ale měla správně svítit potkávací světla?

Pro začátek stojí za zmínku, že potkávací světlomety jsou navrženy tak, aby osvětlovaly vozovku na krátkou vzdálenost. Umožňují řidiči vidět překážky, které se mohou na jeho cestě objevit, a včas na ně reagovat. Potkávací světla by navíc neměla oslepovat protijedoucí řidiče. Chcete-li to provést, musíte správně nastavit úroveň a směr světla.

Je důležité mít na paměti, že správné nastavení potkávacího světla musí být provedeno v souladu s požadavky silniční legislativy. Odpovědnost za správné používání potkávacích světel nese řidič. Nesprávně seřízená nebo nesprávně používaná potkávací světla mohou způsobit nehody a nehody na silnicích.

Jak nastavit potkávací světla na autě [Oprava opravy]

Как регулировать свет фар ближнего зарга на автомобиле [Ремонт Ремонт]

Krok 1: příprava

Шаг 1: Подготовка

Před seřízením potkávacích světlometů se ujistěte, že vozidlo stojí na rovném a rovném povrchu a že přední pneumatiky jsou nahuštěny na doporučený tlak. Měli byste také zkontrolovat, zda je baterie automobilu plně nabitá.

Krok 2: Kontrola polohy světlometů

Шаг 2: Проверка позиции фар

Po přípravě vozu je třeba nastavit přední kola do přímé polohy. Poté musíte změřit vzdálenost od středu lampy k úrovni země. To lze provést pomocí speciálního měřicího zařízení nebo pravítka. Výsledná hodnota bude použita pro následné úpravy.

Krok 3: Nastavení výšky a směru světlometů

Шаг 3: Регулировка высоты и направления фар

U většiny automobilů se potkávací světla seřizují pomocí speciálních šroubů nebo nastavovacích mechanismů umístěných v blízkosti světlometů. Pomocí uživatelské příručky vašeho vozidla vyhledejte tyto mechanismy a upravte výšku a směr světlometů podle hodnot získaných v předchozím kroku.

Pro nastavení výšky světlometů se obvykle používá vertikální šroub, který je umístěn v blízkosti světlometu. Otočením šroubu jedním nebo druhým směrem změníte výšku světla.

Chcete-li nastavit směr světlometů, použijte horizontální šrouby nebo mechanismy. Otočte je, aby světlo mělo boční nebo přímý směr, v závislosti na pohledech.

Krok 4: Zkontrolujte seřízení

Шаг 4: Проверка регулировки

Po seřízení světlometů je nutné provést zkušební jízdu, zda potkávací světla fungují správně. Zvláštní pozornost by měla být věnována viditelnosti vozovky před vámi a schopnosti oslnit ostatní řidiče, když jsou zapnuté světlomety.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je správný název kabelu pro připojení subwooferu k audio systému?

Pokud se během procesu nastavení vyskytly nějaké potíže nebo si nejste jisti správností provedených akcí, je lepší kontaktovat odborníka v autoservisu. Profesionálové vám pomohou správně nastavit potkávací světla, abyste mohli bezpečně a pohodlně řídit i noční cestu.

Název otázky odpověď
Je možné si sami seřídit světlomety potkávacích světel? Ano, při dodržení pokynů a použití vhodných nastavovacích mechanismů.
Jak zkontrolovat, zda jsou potkávací světlomety správně nastaveny? Proveďte zkušební jízdu za tmy a ujistěte se, že máte dobrou viditelnost na vozovku a neoslňujete ostatní řidiče.

Základní zásady správného seřízení potkávacích světlometů

Основные принципы правильного регулирования фар ближнего света

2. Úhel světlometu. Světlomety musí být správně seřízeny svisle i vodorovně, aby se světlo rozkládalo rovnoměrně a neoslňovalo ostatní účastníky silničního provozu.

3. Kontrola a seřízení světlometů. Pravidelně kontrolujte a upravujte svá potkávací světla, abyste zajistili jejich efektivní a bezpečné fungování. Jejich činnost je nutné kontrolovat při změně hmotnosti vozidla nebo při změně jízdního pruhu.

4. Udržujte své světlomety čisté. Špinavé nebo zaprášené světlomety mohou snížit kvalitu osvětlení vozovky. Pro zachování jasu a jasnosti světlometů se doporučuje pravidelně mýt světlomety.

Dodržování těchto zásad vám umožní správně nastavit a používat potkávací světlomety a zajistit tak bezpečnost a pohodlí při jízdě po silnicích.

Postup pro seřízení světlometů na autě

Порядок действий при регулировке света фар на автомобиле

Pro správné nastavení světlometů na autě se doporučuje dodržovat určitou posloupnost akcí:

  1. Příprava: Zaparkujte vůz na rovném povrchu a zapněte potkávací světla.
  2. Kontrola: Ujistěte se, že světlomety nejsou nastaveny příliš nízko nebo příliš vysoko.
  3. Značení: Na zeď nalepte speciální šablony nebo použijte značky na speciálním měřicím zařízení.
  4. Nastavení vertikálního úhlu: Pomocí šroubováku nebo pera nastavte světlomety a upravte vertikální úhel světlometů.
  5. Horizontální nastavení úhlu: Otáčejte nastavovacím knoflíkem nebo šroubovákem pro nastavení horizontálního úhlu světlometů.
  6. Kontrola konečného nastavení: Ujistěte se, že jsou světlomety správně nastaveny a neoslňují ostatní řidiče.
  7. Dokončení: Po konečném nastavení zajistěte polohu světlometů svorkami.

Pamatujte, že správně nastavené světlomety snižují riziko nehod a zvyšují bezpečnost silničního provozu.

Video:

Nový Aozoom 2024! Platný nebo ne?

Seřízení světlometů

Xenony, čočky, jaké má být světlo. Světlomety, část 2 (Nedívejte se na hlupáky)