Viklání volantu při brzdění je častým problémem, se kterým se setkává mnoho řidičů. Tento nepříjemný jev může být způsoben různými důvody, jako jsou opotřebené nebo zlomené brzdové kotouče, chybějící nebo nesprávně namontované brzdové destičky. Ale bez ohledu na příčinu je viklání volantu vážná závada, která může představovat bezpečnostní riziko na silnici.

Když se volant při brzdění začne třást, znamená to, že brzdový systém vozu nefunguje zcela správně. V důsledku toho je brzdná síla rozdělena mezi kola nerovnoměrně, což může vést k nepředvídatelnému chování vozidla. To může způsobit snížení účinnosti brzdění, prodloužení brzdné dráhy a v konečném důsledku zvýšit riziko nehody.

Kromě toho může viklání volantu při brzdění vést k dalším problémům se stabilitou a ovladatelností vozidla. Řidič může mít potíže udržet vozidlo na silnici, zejména při vysokých rychlostech. To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a nehodě.

Proč je při brzdění nebezpečné chvění volantu?

Чем опасно биение руля при торможении?

  • Ztráta kontroly nad vozidlem. Viklání volantu může vést k nepředvídatelnému chování vozidla při brzdění. To může ovlivnit schopnost řidiče ovládat vozidlo a rozhodovat se na silnici.
  • Zhoršení brzdového systému. Vibrující volant může indikovat problémy s brzdovým systémem, jako jsou opotřebené destičky nebo vadné díly. Zvýšené zatížení brzdových mechanismů může vést k přehřátí a selhání.
  • Zvýšené opotřebení pneumatik. Viklání volantu při brzdění může způsobit nerovnoměrné opotřebení pneumatik. To může ovlivnit přilnavost vozidla k vozovce a zvýšit riziko ztráty kontroly nad vozidlem.
  • Zvýšené riziko nehody. Kvůli tlukotu volantu při brzdění nemusí být řidič schopen ovládat auto, což může vést ke srážce nebo nárazu do překážky. Proto je důležité problém vyřešit včas a zkontrolovat brzdový systém.

Ztráta kontroly nad vozidlem

Потеря контроля над транспортным средством

Ztráta kontroly nad vozidlem může vést k několika nebezpečným následkům. Za prvé, řidič může ztratit stabilitu auta nebo motocyklu, což může vést ke ztrátě rovnováhy a opuštění vozovky. V důsledku toho může dojít k vážné nehodě.

Zhoršené ovládání vozidla může také vést k nežádoucím reakcím ostatních účastníků silničního provozu. Řidič může ztratit kontrolu a srazit nebo srazit chodce, cyklisty nebo jiné řidiče.

ČTĚTE VÍCE
Negativní důsledky jízdy s mírně prasklou pneumatikou – další rizika, snížená bezpečnost a zvýšené náklady

Kromě toho může ztráta kontroly nad vozidlem vést k problémům s brzděním. Pokud řidič není schopen adekvátně reagovat na situaci na silnici nebo není schopen udržet vozidlo na silnici, když bije volant, může to mít za následek náraz do překážky nebo srážku s jinými vozidly.

Celkově může mít ztráta kontroly nad vozidlem, když se volant kývá při brzdění, vážné a nebezpečné následky. Proto je velmi důležité věnovat pozornost stavu řízení a urychleně jej opravit nebo vyměnit.

Zvýšená brzdná dráha

Увеличение тормозного пути

Vibrace volantu při brzdění mohou vést k prodloužení brzdné dráhy vozu. Když se volant začne viklat, může to znamenat, že přední kola nejsou schopna poskytovat dostatečnou trakci, což má za následek špatný brzdný výkon.

Delší brzdná dráha může mít vážné následky. Za prvé to může vést k neschopnosti zastavit vůz ve správný čas, zejména při nouzovém brzdění. To může způsobit nehodu a ohrozit život a zdraví cestujících ve vozidle i ostatních účastníků silničního provozu.

Za druhé, prodloužení brzdné dráhy může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Pokud vozidlo neovládá volant nebo při brzdění začne klouzat, může řidič ztratit kontrolu nad vozidlem a nemusí být schopen zabránit srážce s překážkami nebo jinými vozidly.

Delší brzdná dráha navíc může způsobit, že vozidlo bude zranitelnější vůči vnějším faktorům, jako je kluzká vozovka nebo špatná viditelnost. To může zvýšit pravděpodobnost sklouznutí nebo smyku vašeho vozidla, zejména při jízdě vysokou rychlostí.

Riziko mimořádných situací

Риск возникновения аварийных ситуаций

Za prvé, viklání volantu při brzdění snižuje účinnost brzdového systému vozu. Řidič může ztratit kontrolu a nebude schopen včas a správně použít brzdy. To může vést k delší brzdné dráze a v konečném důsledku ke srážce s překážkou nebo jinými účastníky silničního provozu.

Za druhé, kývání volantu může způsobit neočekávané změny směru vozidla. Pokud řidič náhle ztratí kontrolu nad řízením, vozidlo se může nepředvídatelně pohybovat, včetně ostrých zatáček nebo vybočení z kurzu. Tím vzniká nebezpečí nejen pro samotné auto, ale i pro všechny ostatní účastníky silničního provozu.

Navíc, když se volant třese, může řidič propadnout panice nebo obavám, což může vést k dalším chybám při řízení. To může ovlivnit jeho reakci a rozhodování v kritické situaci, což může vést k ještě větším nezamýšleným následkům.

ČTĚTE VÍCE
Co je crossover a jaké výhody nabízí v automobilovém průmyslu?
Chyby při bušení volantu při brzdění Následky
Nekontrolovaný pohyb vozidla Srážka s překážkou nebo jinými účastníky silničního provozu
Nepředvídatelné změny směru jízdy Výskyt mimořádných událostí
Panika řidiče nebo strach Zhoršení reakce a rozhodování v kritické situaci

Video:

Vibrace při brzdění. Tlučení do volantu nebo brzdového pedálu. #vibrační brzdění

9 důvodů pro vibrace kola a proč se volant třese

Drážkování brzdového kotouče bez experimentu na soustruhu