Jedním z nejdůležitějších aspektů údržby vozidla je kontrola hladiny oleje. Tím se nejen předejde problémům s motorem a zvýší se jeho účinnost, ale je to také základ pro zdraví vozu jako celku. Jak však určit správnou hladinu oleje na měrce? V tomto článku vám řekneme o hlavních bodech a pravidlech, které vám pomohou správně provést tento postup.

Nejprve musíte vědět, kde je umístěna měrka hladiny oleje. Obvykle se nachází v motorovém prostoru a pro lepší viditelnost je jasně žlutá. Měrka se skládá z dlouhé kovové tyče, na jejímž konci je stupnice se značkami udávajícími hladinu oleje. Obecně by hladina oleje měla být mezi značkami minima a maxima na měrce.

Nyní, když víte, kde je měrka a jak vypadá, pojďme se podívat na to, jak správně zkontrolovat hladinu oleje. Stačí vyjmout měrku z motorového prostoru, otřít ji suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou, abyste odstranili případné nečistoty, a opatrně ji zasunout zpět do otvoru. Poté po několika sekundách měrku opět vyjměte a vyhodnoťte hladinu oleje, která na ní zůstává.

Jak zjistit hladinu oleje na měrce?

Как определить уровень масла на щупе?

Včasné správné stanovení hladiny oleje na měrce vám umožní udržovat provoz motoru automobilu v optimálním stavu. K tomu je nutné správně provést postup měření hladiny oleje.

Pokyny pro měření hladiny oleje na měrce:

Инструкции по измерению уровня масла на щупе:

1. Ujistěte se, že je motor auta zastavený a vychladlý. Je nutné, aby olej stékal zpět do vany a motor se ochladil.

2. Otevřete kapotu vozu a najděte měrku ke kontrole hladiny oleje. Obvykle se nachází v blízkosti motoru a má žlutou nebo oranžovou barvu.

3. Vyjměte měrku z otvoru a jemně ji otřete suchým, čistým hadříkem nebo hadrem.

4. Vložte měrku zpět do otvoru a poté ji zcela vyjměte. Věnujte pozornost značkám nebo stupnici na měrce: indikují hladinu oleje.

5. Zhodnoťte polohu oleje na měrce. Obvykle je na měrce několik značek označujících optimální hladinu oleje. Pokud je hladina oleje na měrce mezi těmito značkami, je hladina oleje normální. Pokud olej nedosahuje spodní značky nebo je výše než horní značka, může to být signál, že je třeba doplnit nebo vyměnit motorový olej.

ČTĚTE VÍCE
Je nutná lékařská prohlídka při výměně řidičského průkazu v roce 2023 a jak to ovlivní motoristy?

6. Po změření hladiny oleje znovu otřete měrku a opatrně ji vložte zpět do otvoru na motoru. Poté zavřete kapotu auta.

Správné měření hladiny oleje na měrce je jedním z hlavních úkolů běžné údržby vozidla. Pomáhá určit, zda je nutná výměna oleje nebo zda je třeba řešit případné problémy s motorem. Hladinu oleje se doporučuje pravidelně měřit, zejména před dlouhou cestou.

Pokyny pro kontrolu hladiny oleje na měrce:

Chcete-li zjistit hladinu oleje na měrce, postupujte takto:

Krok 1: Příprava vozu

Шаг 1: Подготовка автомобиля

Před kontrolou hladiny oleje se ujistěte, že vůz stojí na rovném a rovném povrchu. Poté zastavte motor a počkejte několik minut, než olej vyteče zpět do klikové skříně.

Krok 2: Kontrola hladiny oleje

Шаг 2: Определение уровня масла

Vyjměte měrku z otvoru pro měrku motoru a otřete ji čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Zasuňte měrku zpět do otvoru sondy až na doraz a poté ji pomalu a opatrně opět vyjměte.

Značky budou viditelné na měrce, obvykle ve formě tahů nebo nápisů „Min“ (minimum) a „Max“ (maximum). Hladina oleje by měla být mezi těmito značkami.

Je důležité, aby se: Pokud je hladina oleje pod značkou „Min“, je nutné doplnit požadované množství oleje. Pokud je hladina oleje nad značkou „Max“, je v něm příliš mnoho oleje a je nutné jej odstranit pomocí vypouštěcí zátky.

Stanovení hladiny oleje na měrce je důležitým postupem pro udržení normálního provozu motoru automobilu. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby doplňte nebo odstraňte přebytečný olej.

Kroky pro správné určení hladiny oleje na měrce:

Шаги для правильного определения уровня масла на щупе:

Chcete-li zjistit hladinu oleje na měrce, postupujte takto:

Krok 1: Zaparkujte vůz na rovném, rovném povrchu a vypněte motor.
Krok 2: Otevřete kapotu vozu a najděte měrku pro kontrolu hladiny oleje.
Krok 3: Vyjměte měrku z otvoru a otřete ji suchým, čistým hadříkem.
Krok 4: Zasuňte měrku zpět do otvoru, dokud se nezastaví.
Krok 5: Znovu vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu oleje pomocí značek na měrce.
Krok 6: Hladina oleje na měrce by měla být mezi značkami minima a maxima.
Krok 7: Pokud je hladina oleje pod značkou minima, doplňte požadované množství oleje, dokud nedosáhnete požadované hladiny.
Krok 8: Znovu zkontrolujte hladinu oleje, abyste se ujistili, že je správná.
ČTĚTE VÍCE
Když svíčka probudí jiskru v očích a duši - o magické síle světla svíčky

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete přesně určit hladinu oleje na měrce a udržovat ji podle doporučení výrobce.

Video:

Chyby ve výrobě klobás. Jak správně udit klobásu?

Hladina oleje není na měrce Vesta vidět. Pojďme to napravit. Lada vesta.

HLADINA OLEJE na měrce MOTORU MUSÍ ZNÁT každý MOTORISTA.