Aby motor automobilu spolehlivě a dlouho sloužil, je nutné jej správně udržovat. Většina majitelů aut ví, že je nutné pravidelně měnit olej a filtry, ale to není vše, co má vliv na životnost motoru.

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících životnost motoru je kvalita použitého paliva. Nekvalitní palivo může obsahovat nečistoty a nečistoty, které negativně ovlivňují výkon a opotřebení motoru. Proto se doporučuje používat pouze osvědčené a kvalitní palivo.

Dalším faktorem důležitým pro životnost motoru je jeho zatížení. Čím vyšší zatížení, tím větší opotřebení. Neustálé prudké zrychlování a brzdění, cestování po horských silnicích a časté přetěžování vozidel mohou výrazně snížit životnost motoru.

Vzduchový filtr

Воздушный фильтр

Vzduchový filtr se skládá z filtrační vložky, která zachycuje nečistoty, a pouzdra, které chrání vložku před poškozením. Vzduchový filtr je navíc vybaven speciálním ventilem, který reguluje proudění vzduchu do motoru.

Čištění vzduchu před vstupem do motoru je důležitou fází provozu systému, protože nečistoty mohou negativně ovlivnit provoz motoru a jeho životnost. Prach, nečistoty a jiné nečistoty mohou ucpat trysky vstřikovačů nebo zoxidovat povrch pístů a válců. To může vést ke snížení výkonu motoru a rychlému opotřebení.

Pro zajištění správného chodu motoru a zvýšení jeho životnosti je nutné pravidelně kontrolovat stav vzduchového filtru a v případě potřeby jej vyčistit nebo vyměnit. Doporučuje se řídit se doporučeními výrobce o frekvenci výměny filtru a používat pouze kvalitní originální náhradní díly.

Je důležité mít na paměti:

  • Znečištěný vzduchový filtr může vést ke snížení výkonu a špatnému výkonu motoru.
  • Nekvalitní vzduchový filtr může umožnit průchod nečistot a poškodit motor.
  • Pravidelná výměna vzduchového filtru je jedním z preventivních opatření ke zvýšení životnosti motoru.

Dodržováním správné funkce a pravidelnou výměnou vzduchového filtru můžete výrazně prodloužit životnost motoru a zajistit jeho spolehlivý provoz.

Role filtru v provozu motoru

Роль фильтра в работе двигателя

Hlavní funkcí motorového filtru je čištění oleje od nečistot a nečistot, které se mohou dostat do systému mazání motoru. Při provozu motoru hraje olej důležitou roli při snižování tření a opotřebení dílů a také při mazání a chlazení jejich povrchů.

Motorový filtr zachycuje malé částice, jako jsou kovové úlomky, prach a nečistoty, které mohou být přítomny v motorovém oleji. Chybějící nebo nesprávně fungující filtr může umožnit pronikání těchto částic do motoru, což může způsobit otěr a poškození částí motoru.

ČTĚTE VÍCE
Je možné namontovat osvětlení pod auto? Výhody a vlastnosti použití

Používání kvalitního motorového filtru a jeho včasná výměna jsou důležitými opatřeními, která zabrání poškození motoru a zvýší jeho životnost. Doporučuje se řídit se doporučeními výrobce ohledně výměny filtru a čas od času zkontrolovat jeho stav, aby byl zajištěn spolehlivý chod motoru a byla zachována jeho životnost.

Vliv znečištění filtru na motor

Zhoršení kvality směsi vzduchu

Ухудшение качества воздушной смеси

Znečištěný vzduchový filtr způsobuje, že vzduchová směs vstupující do válců motoru obsahuje více prachu, nečistot a dalších nečistot. To může vést k nedokonalému spalování paliva a špatné kvalitě směsi. Může se zvýšit spotřeba paliva a snížit účinnost motoru.

Zvýšené opotřebení motoru

Увеличение износа двигателя

Znečištěný vzduchový filtr může způsobit vnikání nečistot a prachových částic do motoru. Při hoření paliva mohou způsobit opotřebení pístů, válců a kroužků. Znečištěný filtr může navíc vést k ucpání mazacího systému, což může také zvýšit opotřebení motoru a snížit jeho životnost.

Negativní důsledky znečištění filtru na motoru Vliv na motor
Zhoršení kvality směsi vzduchu Zvýšená spotřeba paliva a snížená účinnost motoru
Zvýšené opotřebení motoru Zrychlené opotřebení pístů, válců, kroužků a mazacího systému

Oil

Масло

Důležitou vlastností oleje je jeho viskozita. Viskozita určuje schopnost oleje udržet si tekutost při různých teplotách. Příliš nízká viskozita může mít za následek špatné mazání a rychlé opotřebení součástí motoru, zatímco příliš vysoká viskozita může mít za následek obtížné startování motoru při nízkých teplotách.

Kromě toho musí mít olej dostatečnou pevnost, aby odolal vysokým teplotám, kterých je dosahováno za chodu motoru. Olej musí mít také dobrou čisticí schopnost, aby účinně odstraňoval nečistoty a usazeniny, které se tvoří uvnitř motoru.

Výběr oleje

Выбор масла

Výběr správného motorového oleje je pro řidiče důležitým úkolem. Musí vzít v úvahu doporučení výrobce automobilu, která jsou uvedena v technické dokumentaci. Doporučení se týkají viskozity oleje a specifikací, které poskytují nejlepší výkon motoru.

Je také nutné vzít v úvahu provozní podmínky vozidla. Například, pokud je vozidlo používáno v chladném klimatu, pak by měl být vybrán olej s nízkou teplotou viskozity, aby bylo zajištěno snadné startování motoru v chladném počasí.

Správná volba oleje a jeho včasná výměna jsou klíčem k dlouhému a spolehlivému chodu motoru a také k jeho prodloužené životnosti.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí práce na skluzu v ruských kancelářích a platebních možnostech?

Význam oleje pro chod motoru

Значение масла для работы двигателя

Tuk

Jedním z hlavních úkolů oleje je zajistit mazání mechanismů motoru. Při provozu motoru dochází k velkému tření, které může vést k opotřebení a poškození dílů. Olej odděluje povrchy dílů a vytváří film, který snižuje tření a opotřebení. Díky tomu olej zabraňuje poruchám a prodlužuje životnost motoru.

Chlazení

Olej také plní funkci chlazení motoru. Když motor běží, zahřívá se a olej absorbuje část tepla. Poté jej předá do chladicího systému, kde se ochladí a vrátí zpět do motoru. Tím se odvádí přebytečné teplo z oleje, což zabraňuje přehřívání a poškození motoru.

Je důležité si uvědomit, že olej pro provoz motoru musí splňovat požadavky výrobce vozidla. Pokud použijete nesprávný olej, hrozí poškození motoru a snížení životnosti motoru. Pro udržení správného stavu motoru a zajištění jeho dlouhého a spolehlivého provozu se doporučuje pravidelně měnit olej a sledovat jeho hladinu.

Video:

Máme opravdu nezničitelný motor po pokovení síranem měďnatým!

Kontrola MOTORU ojetého vozu – do 3 minut. 5 tipů při výběru

Trik starých autoopravářů: kapka saponátu do motoru!