Teploměr je jedním z nejužitečnějších přístrojů používaných k měření teploty. Časem a častým používáním se však přesnost teploměru může snížit. Proto je pravidelná kalibrace teploměru důležitým procesem pro zachování jeho přesnosti a spolehlivosti.

Teploměr lze kalibrovat nezávisle, bez kontaktování specialistů. Tento proces vyžaduje minimální čas a úsilí, ale může výrazně zlepšit přesnost měření. Kalibrovaný teploměr vám umožní vyhnout se chybám a získat přesnější údaje o teplotě prostředí nebo látky.

Než začnete s kalibrací, musíte se na proces připravit. Budete potřebovat referenční teploměr, kterému důvěřujete pro přesnost. Tento teploměr musí být zkalibrován a musí mít certifikát o shodě. Musíte také vzít v úvahu prostředí a ujistit se, že to neovlivňuje přesnost měření.

Jak zkalibrovat teploměr?

Existuje několik způsobů, jak kalibrovat teploměr:

1. Použijte metodu vaření:

 1. Naplňte pánev vodou a postavte ji na sporák.
 2. Počkejte, až se voda vyvaří.
 3. Umístěte teploměr do pánve tak, aby byl ve vroucí vodě.
 4. Všimněte si teploty, kterou ukazuje teploměr.
 5. Porovnejte údaj teploměru se známým přesným bodem varu vody (100 °C na hladině moře).
 6. Dodržujte doporučení výrobce pro nastavení teploměru, abyste zajistili, že bude měřit přesnou teplotu.

2. Použijte metodu zmrazení:

 1. Vezměte sklenici s ledem a nalijte trochu vody.
 2. Ponořte teploměr do sklenice s ledovou vodou.
 3. Všimněte si teploty, kterou ukazuje teploměr.
 4. Porovnejte hodnoty teploměru se známým přesným bodem tuhnutí vody (0 °C).
 5. Dodržujte doporučení výrobce pro nastavení teploměru, abyste zajistili, že bude měřit přesnou teplotu.

Je důležité si uvědomit, že při kalibraci teploměru musíte použít známé přesné teploty vody: varu (100 °C na úrovni moře) a mrazu (0 °C). Pokud si všimnete, že váš teploměr ukazuje nesprávnou teplotu, doporučujeme kontaktovat výrobce pro další informace a pokyny, jak nastavit a kalibrovat váš konkrétní teploměr.

Kontrola přesnosti teploměru

Ke kontrole přesnosti teploměru můžete použít několik metod. Jedním z nich je srovnání s referenčním teploměrem. K tomu je potřeba umístit oba teploměry do stejného stavu a porovnat výsledné hodnoty. Pokud je rozdíl mezi odečty teploměrů dostatečně malý, pak můžeme předpokládat, že teploměr pracuje s dostatečnou přesností.

ČTĚTE VÍCE
Proč v autě mizí brzdové systémy a co v takové situaci dělat?

Dalším způsobem, jak otestovat přesnost teploměru, je použití ledu. Čistý led má ideálně teplotu 0 stupňů Celsia. Umístěte teploměr do sklenice s vodou a kostkami ledu. Po nějaké době porovnejte hodnoty teploměru s referenční 0 stupňů Celsia. Pokud je rozdíl mezi naměřenými hodnotami nevýznamný, lze teploměr považovat za přesný.

Existují také specializované přístroje pro kontrolu přesnosti teploměrů, tzv. kalibrátory. Poskytují přesnější a spolehlivější testování, protože mají certifikáty vysoké přesnosti a kalibrace. Kalibrátory umožňují nastavit teplotu s danou přesností a porovnávat hodnoty teploměru s nastavenými hodnotami.

Je důležité si uvědomit, že přesnost teploměru se může časem a používáním snižovat. Proto se doporučuje teploměr pravidelně kontrolovat a kalibrovat, zvláště pokud vyžaduje vysokou přesnost měření. To pomůže udržet teploměr v dobrém provozním stavu a dosáhnout přesnějších výsledků měření.

Způsob ověření Výhody Omezení
Porovnání s referenčním teploměrem Snadné použití Možná chyba měření referenčního teploměru
Pomocí ledu Dostupnost ledu Nějaká chyba měření
Pomocí kalibrátoru Vysoká přesnost Vysoké pořizovací náklady

Kalibrace teploměru

Proč je kalibrace teploměru důležitá?

Почему важна калибровка термометра?

Přesnost měření teploměru přímo závisí na jeho kalibraci. Pokud teploměr není zkalibrován, může ukazovat nesprávné údaje o teplotě, což může vést ke špatnému rozhodování a dokonce vést k nebezpečným situacím.

Jak zkalibrovat teploměr?

Как провести калибровку термометра?

Ke kalibraci teploměru lze použít několik metod. Jednou z nejjednodušších a nejdostupnějších je kalibrace převařením vody. Chcete-li to provést, musíte se ujistit, že teploměr je na bodu varu vody a nastavit odchylku od nulové značky na stupnici. Pokud odchylka překročí přípustnou hodnotu, měla by být provedena korekce pomocí speciálních knoflíků nebo tlačítek, které mohou být na teploměru.

Ke kalibraci můžete použít i certifikované referenční teploměry. K tomu umístěte teploměr k měření spolu s referenčním teploměrem a zkontrolujte odchylku. Pokud se hodnoty neshodují, lze teploměr upravit pomocí nastavovacích mechanismů.

Je důležité si uvědomit, že teploměr by měl být pravidelně kalibrován, protože jeho hodnoty se mohou v průběhu času měnit. V případě pochybností nebo problémů s kalibrací se také doporučuje kontaktovat odborníka.

Kalibrace teploměru je starost o přesnost měření, což je důležité zejména v lékařské a vědecké oblasti a také v životě každého člověka, který používá teploměr pro každodenní potřeby.

ČTĚTE VÍCE
Proč auto začne cukat, když se otáčky motoru zvýší na plyn generace 4?

Znovu zkontrolujte přesnost

Повторная проверка точности

Po zkalibrování teploměru se doporučuje znovu zkontrolovat přesnost. To zajistí, že výsledky měření jsou stále spolehlivé a že teploměr funguje správně.

K opětovné kontrole přesnosti lze použít různé metody. Jedním z nich je srovnání s referenčním teploměrem. Chcete-li to provést, musíte oba teploměry umístit do stejného prostředí a počkat, až se hodnoty ustálí. Poté porovnejte hodnoty, které ukazují oba teploměry. Pokud se výsledky shodují v rámci přijatelné chyby, pak lze teploměr považovat za správně zkalibrovaný.

Kromě toho lze pro dvojitou kontrolu přesnosti použít specializované kalibrační bloky. Tyto bloky mají známé hodnoty teploty, se kterými je teploměr porovnáván. Pokud se výsledky měření teploměru shodují se známými hodnotami v rámci dovolené chyby, pak se teploměr považuje za správně zkalibrovaný.

Pravidelnost kontrol

Pro zajištění přesnosti měření se doporučuje pravidelně kontrolovat přesnost teploměru, zejména pokud se používá pro zvláště citlivá měření nebo pro profesionální účely.

Přípustná chyba

Přípustná chyba měření závisí na požadované přesnosti měření a zavedených normách. Obvykle je to uvedeno výrobcem na obalu nebo v návodu k použití teploměru. Pokud chyba překročí přípustnou mez, je nutné teploměr překalibrovat.

Video:

Návod na nastavení bezkontaktního teploměru

MidgasKaus planeta Esler a Lee Shioni planeta Shimor @IrinaPodzorova

✅ Jak zkalibrovat bimetalový teploměr na měsíční svit. Jak nastavit teploměr.