Brzdový systém je jedním z nejdůležitějších prvků každého vozu, který zajišťuje bezpečnost na silnici. Na stavu brzd závisí nejen schopnost včas zastavit vůz, ale také celková ovladatelnost vozidla. Znalosti o různých typech brzd a principech jejich fungování jsou proto nezbytné pro každého majitele vozu a řidiče.

Kotoučové brzdy – Jedná se o nejběžnější typ brzd na moderních autech. Skládají se ze speciálních kotoučů namontovaných na kolech a třmenů, ve kterých jsou umístěny brzdové mechanismy. Při sešlápnutí brzdového pedálu se mechanismy stlačují a tlačí na kotouče, což vytváří tření a zpomaluje otáčení kol. Kotoučové brzdy nabízejí vysoký brzdný výkon a rovnoměrné rozložení tepla, ale vyžadují větší péči a pravidelnou údržbu.

Bubnové brzdy – Jedná se o starší a méně běžnou technologii, ale stále se používá na některých vozidlech, zejména na zadních kolech. Bubnové brzdy mají tři hlavní součásti: buben, napínák a brzdové destičky. Když sešlápnete brzdový pedál, brzdové destičky tlačí na buben, což způsobuje tření a zpomaluje kola. Bubnové brzdy poskytují konzistentní brzdění a jsou méně náchylné ke znečištění, ale vyžadují větší údržbu a brzdnou sílu, zejména při prudkém brzdění.

Mechanické brzdy na autě

Механические тормоза на автомобиле

Druhy mechanických brzd

Типы механических тормозов

Moderní automobily používají různé typy mechanických brzd. Nejběžnější jsou:

Typ brzdy popis
Bubnová brzda Bubnové brzdy jsou válcového tvaru a jsou instalovány uvnitř speciálních bubnů. Skládají se z brzdového bubnu, botek a mechanismů vysílače výkonu. Při odvzdušňování brzd vzniká tření mezi destičkami a bubnem, což vede ke snížení rychlosti vozidla nebo k úplnému zastavení.
Kotoučová brzda Kotoučové brzdy jsou páry kovových brzdových kotoučů poháněných vysílači výkonu vozidla. Při sešlápnutí brzdového pedálu jsou brzdové destičky přitlačeny ke kotoučům, což vytváří tření a zpomaluje vozidlo. Kotoučové brzdy poskytují vyšší brzdný výkon a lepší odvod tepla než bubnové brzdy.

Obsluha mechanických brzd

Работа механических тормозов

K ovládání mechanických brzd na automobilu se používá systém mechanických převodů a zařízení, které přenášejí sílu z řidiče na kola automobilu. Hlavní součásti mechanického brzdového systému jsou:

  • Brzdové páky, které využívají lanka nebo lanka k přenosu síly z brzdového pedálu na brzdové mechanismy.
  • Brzdové mechanismy (bubnové nebo kotoučové), které zpomalují vozidlo, když na ně působí síla z brzdových pák.
  • Posilovače brzd, které zvyšují sílu vyvíjenou řidičem na brzdový pedál.
ČTĚTE VÍCE
Je možné použít lék Nimesil před jízdou autem?

Mechanické brzdy fungují tak, že přeměňují kinetickou energii jedoucího vozidla na tepelnou energii. Při sešlápnutí brzdového pedálu přemění brzdové mechanismy kinetickou energii na tepelnou energii prostřednictvím tření, což způsobí zastavení nebo zpomalení vozidla.

Lankové brzdy

Тросовые тормоза

Hlavní součásti lankových brzd jsou lanka, brzdové destičky a seřizovací mechanismy. Kabely jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je ocel nebo slitiny. Hrají důležitou roli při přenosu síly z pedálu na brzdový mechanismus.

Princip činnosti lanových brzd je založen na přenosu síly prostřednictvím mechanického systému. Když řidič sešlápne brzdový pedál, lanko přenese tuto sílu na brzdový mechanismus, který přitáhne brzdové destičky proti brzdovým rotorům nebo bubnům.

Jednou z hlavních výhod lanových brzd je jejich jednoduchost a spolehlivost. Lze je snadno opravit a vyměnit a umožní vám doladit brzdy pro optimální výkon.

Lankové brzdy však mají i některé nevýhody. Mohou mít určitou vůli mezi destičkami a kotouči, což ovlivní jejich výkon. Kromě toho se kabely mohou opotřebovat a vyžadují pravidelnou výměnu.

Lankové brzdy jsou široce používány v mnoha vozidlech, zejména osobních a nákladních. Poskytují spolehlivé brzdění a vynikající ovládání vozidla.

Kotoučové brzdy

Дисковые тормоза

Princip činnosti

Принцип работы

Když řidič sešlápne brzdový pedál, hydraulický systém přenese sílu na třmen, který přitlačí brzdové destičky proti rotujícímu kotouči. To vytváří tření mezi destičkami a kotoučem, což způsobuje zpomalení nebo zastavení otáčení kola.

Výhody a nevýhody

Kotoučové brzdy nabízejí několik výhod oproti jiným typům brzd. Za prvé poskytují účinnější brzdění a lepší dávkování síly, takže auto rychleji zastaví. Zadruhé si lépe poradí s vysokou zátěží a nezahřívají se tolik jako například bubnové brzdy. Kotoučové brzdy však mají i nevýhody. Například při delším a intenzivním brzdění se mohou zahřát natolik, že jejich účinnost klesá. Vyžadují také častější údržbu a výměnu destiček než bubnové brzdy.

Použití v autech

Использование в автомобилях

Kotoučové brzdy jsou široce používány v osobních automobilech, sportovních automobilech a mnoha závodních vozech. Používají se také v některých nákladních automobilech a motocyklech. Moderní kotoučové brzdy mají obvykle chladicí systém, který jim umožňuje pracovat efektivněji a zabraňuje přehřívání.

Výhody Omezení
Lepší brzdný výkon Snížená účinnost v důsledku přehřívání
Nejlepší dávka síly Vyžaduje častou údržbu a výměnu podložky
Méně tepla při vysoké zátěži
ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když je vaše auto v roce 2023 zablokováno na dvoře?

Bubnové brzdy

Барабанные тормоза

Jednou z vlastností bubnových brzd je jejich jednoduchost a spolehlivost. Poskytují dobrý brzdný výkon a parkovací brzdu, která udržuje vozidlo stabilní na místě. Kromě toho jsou bubnové brzdy méně citlivé na různé faktory, jako je znečištění a koroze, což je činí odolnějšími při používání.

Bubnové brzdy však mají i některé nevýhody. Jejich chladicí systém je méně účinný, což může vést k přehřívání a ztrátě výkonu brzd. Také se obtížněji opravují a vyžadují větší údržbu než kotoučové brzdy. Bubnové brzdy navíc obvykle zabírají více místa a mají větší hmotnost, což může ovlivnit celkovou dynamiku vozidla.

Navzdory některým nevýhodám jsou bubnové brzdy nadále aktivně používány v různých typech automobilů. Jsou spolehlivým a účinným systémem, který zajišťuje bezpečnost při jízdě i při zastavení vozu.

Hydraulické brzdy na autě

Гидравлические тормоза на автомобиле

Hydraulický brzdový systém na vozidle používá několik klíčových součástí, včetně hlavního válce, brzdového potrubí, destiček nebo brzdových rotorů a třmenů.

Hlavní výhody hydraulických brzd

Основные преимущества гидравлических тормозов

  • Vysoká účinnost brzdění.
  • Rychlá reakce na sešlápnutí brzdového pedálu.
  • Schopnost rozdělovat brzdné síly mezi přední a zadní kola pro stabilnější zastavení.
  • Snadná údržba a nastavitelný systém.

Jak fungují hydraulické brzdy

Принцип работы гидравлических тормозов

Když sešlápnete brzdový pedál, hlavní válec vytvoří tlak a přenese jej přes brzdové hadičky na brzdové třmeny nebo válce. Přítlačné třmeny působí silou na brzdové destičky nebo rotory, což způsobí, že se kola přestanou otáčet.

Hydraulické brzdy poskytují také další důležité funkce, jako je protiblokovací brzdový systém (ABS) a rozdělování brzdné síly (EBD), které zvyšují bezpečnost a brzdnou stabilitu na různých površích vozovky.

Je důležité vědět, že aby hydraulické brzdy spolehlivě fungovaly, vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu těsnosti systému a opotřebovaných součástí.

Video:

Jak fungují brzdy

Jedinečná Niva vyrobená z kovového odpadu je lepší než z výroby. LADA na traktorech dělá v terénu zázraky.

Jak vylepšit brzdy vašeho auta