Startér Bendix je zařízení, které je zodpovědné za startování motoru automobilu. Jako každá jiná část však může časem selhat. A aby se předešlo problémům na silnici, je důležité pravidelně kontrolovat výkon startéru a v případě potřeby jej opravit nebo vyměnit.

Kontrola výkonu startéru Bendix není náročná, vyžaduje však určité znalosti a dovednosti. Nejprve se musíte ujistit, že je baterie vašeho auta plně nabitá, protože nízká úroveň nabití může způsobit, že startér nebude fungovat správně. Poté byste měli odpojit vodiče od svorek startéru a zapnout zapalování vozu. Pokud uslyšíte cvakání a startér se neotáčí, může to znamenat problém s Bendixem.

Pro přesnější diagnostiku můžete použít tester nebo osciloskop. Pomohou určit, zda je problém s řídicím obvodem spouštěče. Kromě toho byste měli věnovat pozornost zvukům, které vydává startér při startování motoru. Pokud uslyšíte skřípání nebo podivné zvuky, může to znamenat, že je třeba vyměnit Bendix nebo jiné díly startéru.

Na základě výše uvedených příznaků můžete určit, zda váš startér Bendix potřebuje opravu nebo výměnu. V případě potřeby se doporučuje kontaktovat specialisty, aby zkontrolovali a provedli práce na výměně nebo opravě startéru. Provozuschopnost startéru je klíčem k bezpečnosti a spolehlivosti vozu, takže problémy s ním by neměly být ignorovány.

Jak zkontrolovat výkon startéru Bendix?

Как проверить стартер Бендикс на работоспособность?

Pokud máte podezření na problém se startérem Bendix, zde je několik jednoduchých způsobů, jak zkontrolovat jeho výkon:

1. Vizuální kontrola

1. Визуальная инспекция

Pečlivě zkontrolujte startér Bendix, zda nevykazuje viditelné poškození nebo opotřebení. Zkontrolujte jeho převodovku a systém hřebene a pastorku, zda nejsou prasklé, zlomené nebo opotřebované. Pokud zjistíte jakékoli poškození, startér Bendix vyžaduje výměnu.

2. Kontrola točivého momentu

2. Проверка крутящего момента

Vypněte zapalování a izolujte zapalovací svíčky, abyste zabránili nastartování motoru. Připojte voltmetr ke kladnému a zápornému pólu baterie a uveďte do provozu startér. Změřte napětí, které se vyvíjí na voltmetru. Pokud je napětí pod normálem, může to být známkou problémů se startérem Bendix.

3. Zkontrolujte blokování

3. Проверка на блокировку

Dejte vůz do nouzového parkování a ujistěte se, že řadicí páky jsou v poloze „Neutrál“. Nastartujte vůz na neutrál a zapněte startér. Věnujte pozornost zvuku a chování startéru. Pokud uslyšíte neobvyklé zvuky, klepání nebo se startér netočí na plný výkon, Bendix je pravděpodobně zablokovaný a vyžaduje opravu nebo výměnu.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně a bezpečně organizovat přepravu nadrozměrného nákladu - průvodce pro firmy i jednotlivce

Tyto metody vám pomohou identifikovat problémy se startérem Bendix a přijmout vhodná opatření. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dovednosti v oblasti opravy automobilů, doporučuje se kontaktovat specialisty pro přesnější diagnostiku a odstranění možných závad.

Příprava na testování startéru Bendix

Подготовка к проверке стартера Бендикс

Než začnete testovat startér Bendix, musíte provést několik přípravných kroků.

Nejprve se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Nízké napětí v napájecím systému může způsobit nesprávnou funkci startéru a způsobit nesprávné výsledky testů.

Za druhé vypněte napájení motoru. To je důležité pro bezpečnost a pro zabránění možnému poškození. Odpojte záporný pól baterie a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn na boku, abyste jej náhodně nezkratovali ke skříni motoru.

Za třetí, zkontrolujte a očistěte startér od nečistot a prachu. Pokud vykazuje poškození, silné opotřebení nebo oxidaci, může být vhodné jej vyměnit, spíše než provádět další kontrolu.

Nakonec se ujistěte, že všechny spoje svorek spouštěče jsou těsné, aby nedošlo ke ztrátě kontaktu během testování, což by mohlo vést k nesprávným výsledkům.

Kontrola výkonu startéru Bendix

Проверка стартера Бендикс на работоспособность

Zde je několik kroků, které vám pomohou otestovat funkčnost vašeho startéru Bendix:

1. Vizuální kontrola: Zkontrolujte startér Bendix, zda není poškozený, opotřebovaný nebo zkorodovaný. Pokud zjistíte nějaké problémy, startér může vyžadovat opravu nebo výměnu.

2. Kontrola kontaktů: Zkontrolujte kontakty startéru Bendix, zda nejsou zoxidované nebo znečištěné. Pokud jsou kontakty špinavé nebo zoxidované, bude nutné je vyčistit nebo vyměnit.

3. Kontrola magnetu: Zkontrolujte magnet startéru Bendix, zda není prasklý nebo jinak poškozený. Pokud je magnet poškozen, je nutné jej vyměnit.

4. Kontrola ozubeného kola: Zkontrolujte spouštěcí kolo Bendix, zda není opotřebené nebo poškozené. Pokud se zdá, že je ozubené kolo poškozené, musí být vyměněno.

5. Kontrola převodovky: Zkontrolujte spouštěcí kolo Bendix, abyste se ujistili, že se vysouvá a hladce zasouvá do pouzdra. Pokud se ozubené kolo zasekne nebo neplní svou funkci, startér vyžaduje opravu nebo výměnu.

Pokud při prohlídce zjistíte nějaké problémy s provozem startéru Bendix, doporučuje se obrátit se na odborníka pro další diagnostiku a opravu.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když změníte rychlostní stupeň bez použití spojky?

Video:

Kontrola funkčnosti startéru baterie a jak zkontrolovat solenoidové relé

Jak zkontrolovat relé navíječe startéru

Jak správně a rychle zkontrolovat hmotnost auta