Převodový poměr v automobilu je jedním z klíčových parametrů, které určují jeho dynamické a výkonové charakteristiky. Jedná se o poměr otáček pohonu kol k otáčkám motoru a nastavuje vhodné řazení pro optimální výkon motoru a maximální efektivitu jízdy.

Převodový poměr převodovky ovlivňuje výkon motoru, rychlost zrychlení a maximální rychlost vozu. Vyšší převodový poměr (menší poměr) poskytuje lepší výkon při zrychlení, ale také snižuje maximální rychlost vozidla. Naopak nižší převodový poměr (vyšší poměr) podporuje vyšší maximální rychlost, ale obětuje akceleraci.

Kromě toho převodový poměr ovlivňuje také dynamiku a účinnost motoru. Za určitých podmínek může vysoký převodový poměr snížit zatížení motoru a snížit výkon potřebný k pohonu, což zase poskytuje vyšší účinnost. V některých situacích, například při jízdě z kopce nebo při přenášení nákladu, však může být nutný nízký převodový poměr pro zajištění dostatečného výkonu a udržení normální rychlosti jízdy.

Převodový poměr skříně je tedy základním ukazatelem, který určuje vlastnosti vozu. Při výběru vozidla nebo plánování změn specifikací stávajícího vozidla je třeba zvážit převodové poměry, aby bylo dosaženo optimální kombinace výkonu, zrychlení, maximální rychlosti a účinnosti motoru.

Jaký je převodový poměr?

Převodový poměr může být pro každý převod v boxu jiný. Je určena poměrem počtu zubů na hnacím a hnaném ozubeném kole, které zajišťují přenos točivého momentu z motoru na kola. Čím vyšší je převodový poměr, tím vyšší je rychlost otáčení kol automobilu na otáčku motoru. Převodový poměr také ovlivňuje sílu, která se přenáší na kola.

Přenos Poměr
1 3.5
2 2.0
3 1.5

Tabulka ukazuje příklady převodových poměrů pro různé převody. Jak je vidět z tabulky, převody s vyššími převodovými poměry poskytují větší rychlost kol, ale zároveň vyžadují větší sílu na kola. Převody s nižšími převodovými poměry zároveň zaručují větší trakci, ale snižují maximální rychlost vozidla.

Znalost převodového poměru umožňuje řidičům zvolit optimální převodový stupeň v závislosti na jízdní situaci, rychlosti a požadovaném úsilí.

Hodnota převodového poměru

Převodový poměr ukazuje, kolikrát se rychlost otáčení vstupního hřídele zvýší nebo sníží, než signál dosáhne výstupního hřídele. Převodový poměr závisí na zvoleném převodovém stupni a může se pohybovat od nuly do nekonečna. Pokud je převodový poměr větší než jedna, bude výstupní rychlost otáčení vyšší než vstupní.

ČTĚTE VÍCE
Kolik desítek let vydrží spolehlivý benzínový motor? Odpovědi na otázky týkající se životnosti a hlavních faktorů ovlivňujících výdrž spalovacího motoru

Převodový index

Индекс передачи

Automobilové převodovky mají obvykle několik převodových stupňů s různými poměry. Index převodů (Gear Ratio) umožňuje určit jejich pořadí a význam. Převodový index je definován jako poměr převodového poměru aktuálního převodového stupně k převodovému poměru předchozího převodového stupně. Pokud je například první převodový poměr 3 a druhý převodový poměr je 2, pak druhý převodový poměr bude 2/3, což odpovídá 0,6667.

Vliv převodového poměru na automobil

Převodový poměr má přímý vliv na výkon a výkon vozidla. Nízký převodový poměr umožňuje vyvinout větší trakci, ale zároveň omezuje maximální rychlost vozu. Vysoký převodový poměr naopak umožňuje autu dosáhnout vyšších rychlostí, ale zároveň se zhoršuje jeho akcelerace.

Správná volba převodového poměru umožňuje nakonfigurovat vozidlo pro konkrétní provozní podmínky s přihlédnutím k požadavkům na zrychlení, maximální rychlost a efektivitu.

Jak funguje převodový poměr?

Převodový poměr ovlivňuje zrychlení vozidla, rychlost a spotřebu paliva. Převodovka se skládá z různých párů ozubených kol, z nichž každý má jedinečný převodový poměr. Při změně převodového stupně se změní převodový poměr, což vede ke změně rychlosti a síly přenášené z motoru na kola.

Princip činnosti převodového poměru

Принцип работы передаточного числа

Při neutrálu je převodový poměr 1. Při zařazeném převodovém stupni se převodový poměr mění v závislosti na uspořádání převodů v převodovce.

Zařazením prvního rychlostního stupně se například zvýší převodový poměr, což motoru umožní přenést více výkonu na kola, ale při nižších otáčkách. Volba nejvyššího převodového stupně na druhé straně snižuje převodový poměr, což vám umožní dosáhnout vyšších rychlostí, ale s menší námahou od motoru.

Vliv převodového poměru

Влияние передаточного числа

Převodový poměr je důležitý pro účinnost vozidla. Převodovka s různými převodovými poměry umožňuje optimalizovat úsilí a rychlost v závislosti na podmínkách vozovky a požadavcích řidiče.

Například při jízdě do kopce vám zařazení nižšího převodového stupně s vyšším poměrem umožní vyjet kopec s menší námahou na motor. Naopak při jízdě po rovné silnici zařazení vyšších převodových stupňů snižuje otáčky motoru a pomáhá šetřit palivo.

Převodový poměr tedy hraje důležitou roli při zajištění optimálního výkonu vozidla s ohledem na požadavky řidiče a stav vozovky.

ČTĚTE VÍCE
Jakou rychlost můžete dosáhnout na Krymském mostě? Pravidla a omezení na dálnici, která musíte znát

Video:

Páskování. Lekce č. 3

Která převodovka je lepší? Dvojice hlavních kontrolních bodů! Jak vybrat hlavní pár. Jaký je převodový poměr?

Sekvenční převodovka spřažená s vačkou | Vědecká garáž v ruštině