Dráha – jde o důležitý parametr, který určuje bezpečnost a komfort pohybu vozidla na pozemních komunikacích. Zavedené normy a pravidla provozu upravují minimální a maximální rozchody kolejí, které je třeba dodržovat. Znalost těchto parametrů umožňuje řidičům a silničním inženýrům zajistit bezpečnost silničního provozu a efektivně využít dostupný prostor.

Dráha – vzdálenost mezi okraji kol automobilu, měřená podél vnějších okrajů pneumatik. Tato hodnota ovlivňuje stabilitu vozu při jízdě a jeho průchodnost terénem. Hlavními faktory ovlivňujícími rozchod jsou rozměry délek vozidel, zatížení náprav, konstrukce vozovky, klimatické podmínky a další faktory.

Zavedené normy určují řadu parametrů souvisejících se šířkou stopy. Mezi hlavní patří minimální a maximální šířka stopy. Při návrhu komunikace je nutné tyto parametry zohlednit pro zajištění bezpečnosti a komfortu pohybu vozidel. Porušení předpisů může vést k nehodám a vážným následkům pro účastníky silničního provozu.

Podstata a rozsah dopravní dráhy

Сущность и область действия колеи движения

Rozsah dopravní dráhy pokrývá všechny druhy dopravy po kolejích – vlaky, elektrické vlaky, metro a další. V železniční dopravě je správný rozchod koleje základním požadavkem pro zajištění bezpečné a efektivní přepravy.

Rozchod dopravy je důležitý, protože určuje normy pro stavbu a provoz tratí. V Rusku a většině zemí SNS je rozchod trati 1520 milimetrů (velký rozchod). Ve zbytku Evropy a Severní Ameriky je standardní rozchod 1435 milimetrů (standardní rozchod).

Správný rozchod provozu a jeho dodržování zajišťuje plynulý a stabilní pohyb vlaků, snižuje pravděpodobnost nehod a zvyšuje efektivitu železniční infrastruktury.

Rozchod dopravy v dopravě a infrastruktuře

Колея движения в транспорте и инфраструктуре

Přiřazení kolejové dráhy

Назначение колеи движения

Trať je navržena tak, aby zajišťovala bezpečný pohyb a optimální komfort pro cestující. Správné trasování pomáhá předcházet nouzovým situacím, jako jsou kolize nebo vykolejení. Dráha navíc ovlivňuje provozní vlastnosti dopravního systému, včetně jízdní rychlosti, energetické účinnosti a hlučnosti.

Šířka stopy

Ширина колеи движения

Šířka stopy se může lišit v závislosti na způsobu přepravy. Nejběžnější šířky kolejí v dopravě:

Doprava Šířka stopy (mm)
Železniční doprava 1520
Tramvajová doprava 1435
Metro 1520

Je důležité vzít v úvahu, že měřidla se mohou mezi zeměmi nebo dokonce mezi různými systémy v rámci stejné země lišit. Nedodržení správné šířky koleje může vést k nemožnosti interakce mezi různými druhy dopravy a vytváření překážek při přepravě zboží a cestujících.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete síť do kufru auta a jak zajistí bezpečnost a pohodlí cestování?

Role dopravních měřidel v bezpečnosti dopravy

Důležitou roli při zajišťování bezpečnosti na železničních a tramvajových tratích hraje rozchod, neboli vzdálenost mezi vnitřními okraji kolejí. Určuje šířku trasy, po které vozidlo jede, a ovlivňuje mnoho bezpečnostních aspektů.

Snížení rizika kolize s překážkami

Снижение риска столкновений с препятствиями

Dopravní trať je jedním z faktorů, který pomáhá zabránit kolizi vozidel s překážkami, jako jsou zdi, budovy, mosty nebo jiná vozidla na křižovatce kolejí. Přítomnost určité šířky rozchodu poskytuje dostatečný prostor pro bezpečný pohyb vozidel.

Zlepšená jízdní stabilita

Улучшение стабильности движения

Správná šířka rozchodu je také důležitá pro zajištění stabilního pohybu vozidla. Umožňuje rovnoměrně rozložit náklad na obě kolejnice a zabraňuje nežádoucím bočním pohybům vozidla. To je důležité zejména při vysokých rychlostech, kdy mírné vybočení z optimální stopy může vést k vážným následkům.

Dopravní trať ovlivňuje i činnost návěstních a zabezpečovacích zařízení, jako jsou semafory a automatické brzdy. Správné vyrovnání dopravní cesty vede k přesnému fungování takových systémů, což poskytuje další záruky při zajišťování bezpečnosti dopravy.

Je důležité si uvědomit, že zachování optimální šířky rozchodu je nezbytnou podmínkou bezpečnosti na železničních a tramvajových tratích. Porušení tohoto parametru může vést k vážným následkům, včetně nehod, kolizí a dopravních poruch.

Normy a předpisy pro šířku stopy

Стандарты и регламенты по ширине колеи движения

Národní standardy měřidel

Национальные стандарты колеи движения

Každá země má své vlastní normy a předpisy, které určují přípustné šířky měřidel. Například v Rusku je systémem národních norem stanoven rozchod koleje na 1520 mm, který se nazývá ruský širokorozchodný. V ostatních evropských a asijských zemích je převládající standardní rozchod 1435 mm (evropský standardní rozchod).

Mezinárodní standardy měřidel

Международные стандарты колеи движения

Pro zajištění kompatibility a výměny mezi mezinárodní železniční dopravou existují také mezinárodní rozchodové normy. Například standardní rozchod 1435 mm se používá ve většině zemí světa a je základem pro mezinárodní dopravu. To umožňuje vlakům cestovat mezi různými zeměmi bez nutnosti přesouvat náklad nebo měnit traťové zařízení.

Navzdory existenci standardních a regulovaných hodnot rozchodu koleje však mohou být v některých případech použity jiné hodnoty, například pro speciální typy železničních tratí nebo při výstavbě nových tratí. V takových případech je třeba vzít v úvahu specifické požadavky a předpisy, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní jízda vlaku.

ČTĚTE VÍCE
Nemrznoucí směs a její interakce s motorem - důvody průniku a možné důsledky

Mezinárodní standardy

Международные стандарты

UIC vyvíjí a stanovuje hodnoty normalizovaného rozchodu pro různé typy železnic. Jednou z nejběžnějších šířek kolejí definovaných mezinárodními normami je standardní šířka stopy pro cyklisty 1435 mm.

Ale kromě této hodnoty existují další měřidla, která se používají v různých zemích a kontinentech. Například v Rusku a zemích bývalého SSSR je společný rozchod 1520 mm, který je známý jako široký rozchod.

Je třeba také poznamenat, že různé země a regiony mohou mít specifické požadavky a normy týkající se rozchodu. To může být způsobeno klimatickými podmínkami, charakteristikami nákladní dopravy nebo historickými faktory.

Proto je při projektování a stavbě železnic důležité brát v úvahu mezinárodní normy a specifické požadavky konkrétní země nebo regionu. Tím bude zajištěn efektivní a bezpečný provoz železniční dopravy.

Video:

Měření společného podniku podle šablony a úrovně

27 -28 lekce mp5- 6r Vlastnosti zařízení výhybek s NPK a s pružnými body

Proč mají různé země různá měřidla? Historie vzhledu kolejí. #Zheleznodorozhnoe – epizoda 7.