Kontrola čísla motoru je proces, jehož výsledkem je shoda mezi údaji motoru a vozidla. Jedná se o důležitý postup, který vám umožní zkontrolovat pravost motoru, jeho technické vlastnosti a shodu s dokumentací. Často se totiž stává, že je motor vyměněn nebo jednoduše „uložen“, aby se skryl skutečný stav vozidla. Zkoumání čísla motoru nám umožňuje takový podvod eliminovat.

Chcete-li se podrobit kontrole čísla motoru, musíte kontaktovat specializované servisní středisko nebo autorizovaného zástupce Státní inspekce bezpečnosti provozu. Tam budete požádáni o přihlášení ke zkoušce a bude vám poskytnut seznam požadovaných dokumentů. K prohlídce je v podstatě potřeba předložit technický pas, technický průkaz vozidla, doklad o vlastnictví vozu a pas majitele.

Samotné vyšetření obvykle probíhá v několika fázích. Nejprve je provedena kontrola motoru, při které se zjišťuje jeho vizuální stav a porovnávají se technické vlastnosti s údaji z dokumentace. Poté se pomocí speciálního zařízení zkontroluje číslo motoru. Na základě kontroly je vypracován závěr o pravosti čísla motoru a jeho souladu s dokumenty. Pokud je číslo motoru považováno za pravé a v souladu s dokumenty, odborníci vydají odpovídající certifikát.

Je důležité si uvědomit, že absolvování kontroly čísla motoru je nezbytným postupem při nákupu nebo prodeji automobilu, stejně jako při opětovné registraci automobilu u dopravní policie. Bez takového osvědčení není možné tyto operace s vozidlem provádět. Proto musíte být vždy připraveni tento certifikát předložit a mít v ruce originální dokumentaci k vozu.

Jak projít testem čísla motoru?

Как пройти экспертизу на номер двигателя?

Krok 1: Zkontrolujte číslo VIN vozidla

Шаг 1: Проверьте VIN-номер автомобиля

Než začnete zkoumat číslo motoru, musíte zkontrolovat číslo VIN vozidla. VIN číslo je jedinečný identifikátor pro každé vozidlo, který obsahuje informace o jeho historii, výrobci, modelu atd. Zkontrolujte číslo VIN, zda není pozměněné nebo padělané.

Krok 2: Otevřete kapotu a najděte číslo motoru

Шаг 2: Откройте капот и найдите номер двигателя

Najděte číslo motoru auta. Obvykle se nachází na bloku motoru nebo na opačné straně bloku motoru. Číslo motoru může být zobrazeno na plastovém krytu nebo na kovovém štítku.

Porovnejte číslo motoru s číslem uvedeným v dokladech vozidla a ujistěte se, že se shodují.

Krok 3: Kontaktujte odborníka

Шаг 3: Обратитесь к специалисту

Máte-li jakékoli pochybnosti o čísle motoru nebo si nejste jisti jeho pravostí, doporučujeme obrátit se na odborníka nebo automobilového odborníka. Bude schopen provést podrobnou prohlídku a zkontrolovat pravost čísla motoru.

ČTĚTE VÍCE
Výroba vozů Opel Insignia - kde a jak se montují nové modely?

Kontaktováním specialisty navíc můžete získat další doporučení a rady ohledně nákupu ojetého vozu a kontroly jeho technického stavu.

Výhody vyšetření čísla motoru Nevýhody kontroly čísla motoru
— Umožňuje ověřit pravost čísla motoru – Může zabrat více času a stát peníze
– Pomáhá předcházet nákupu vozidla s potenciálními problémy s motorem — Nezaručuje vždy úplné informace o voze
— Zvyšuje důvěru ve správný výběr vozu — Může být omezený přístup k informacím

Zkoumání čísla motoru je tedy důležitým krokem při nákupu ojetého vozu. Pomáhá zajistit pravost čísla motoru a předejít možným problémům v budoucnu. Postupujte podle těchto kroků a v případě pochybností kontaktujte odborníka.

Důležitost absolvování kontroly čísla motoru

Важность прохождения экспертизы на номер двигателя

Důvody, proč podstoupit kontrolu čísla motoru:

Причины прохождения экспертизы на номер двигателя:

1. Kontrola pravosti vozu.

Poměrně často se v automobilovém průmyslu používají různé podvody související s výměnou motorů za účelem prodeje ojetých vozů jako nových nebo modernějších. Absolvování zkoušky vám umožní zjistit takové podvody a zabránit nákupu automobilů s upraveným motorem.

2. Kontrola souladu dokumentace.

Může nastat situace, kdy se číslo motoru v dokladech ukáže jako neslučitelné s realitou, což může naznačovat padělání nebo nelegální instalaci motoru. Kontrola pomáhá určit, zda se číslo motoru uvedené v dokumentech shoduje s číslem na motoru automobilu.

Postup absolvování zkoušky na číslo motoru:

Процесс прохождения экспертизы на номер двигателя:

Chcete-li se podrobit vyšetření, musíte kontaktovat specializované servisní středisko, kde provedou potřebná měření a kontroly. Při přezkoušení se kontroluje soulad čísla motoru uvedeného v dokladech s číslem vyznačeným na motoru vozu.

Je důležité si uvědomit, že výsledky zkoumání čísla motoru mají právní sílu a lze je použít u soudu k ochraně práv majitele vozu.

Absolvování kontroly čísla motoru je tedy povinným postupem při nákupu automobilu a může být důležitým důkazem v různých právních situacích. Tento postup pomáhá chránit se před podvodníky a chránit vaše práva jako vlastníka automobilu.

Jak se provádí kontrola čísla motoru?

Как проходит экспертиза на номер двигателя?

Proces kontroly čísla motoru zahrnuje následující kroky:

Krok 1 Sběr informací o vozidle: značka, model, rok výroby, VIN kód a další údaje.
Krok 2 Zkontrolujte motor a zjistěte jeho číslo. Číslo motoru může být vyznačeno na bloku motoru, hlavě válců nebo krytu generátoru. Odborníci mohou pomocí speciálních zařízení přečíst číslo, pokud je obtížně dosažitelné.
Krok 3 Porovnání čísla motoru identifikovaného v předchozí fázi s údaji uvedenými v dokumentech k vozu. V případě nesrovnalostí v počtech může být vyžadováno dodatečné vyšetření.
Krok 4 Vypracování zkušební zprávy pro číslo motoru. Zpráva uvádí výsledky testu a vysvětluje, zda číslo motoru odpovídá skutečným informacím o vozidle.
ČTĚTE VÍCE
Co se nedá a nemá ladit – krátký seznam aut, komponentů a procesů, do kterých je lepší nezasahovat

Zkoušku čísla motoru provádějí odborníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti v této oblasti. Jeho výsledky lze využít u soudu nebo při sepisování pojistných dokumentů.

Zjištění pravosti čísla motoru je důležitým krokem při nákupu vozu a také pomáhá zjistit historii vozidla a zabránit podvodným aktivitám.

Jak se připravit na zkoušku čísla motoru?

Как подготовиться к экспертизе на номер двигателя?

Kontrola čísla motoru může být vyžadována v různých situacích, například při nákupu padělaného vozu nebo při kontaktu s pojišťovnou po nehodě. Pro úspěšné složení zkoušky musíte doložit všechny potřebné dokumenty a připravit se na proceduru. V této části vám řekneme, jak se připravit na zkoušku čísla motoru.

Nejprve se ujistěte, že máte všechny potřebné dokumenty. K vozu budete potřebovat technický pas, na kterém je uvedeno číslo motoru. Pokud se vyšetření provádí v souvislosti s nehodou nebo krádeží automobilu, možná budete potřebovat zprávu o okolnostech nehody nebo krádeže a také dokumenty potvrzující vlastnictví automobilu.

Kromě dokladů je třeba zkontrolovat stav čísla motoru. Ujistěte se, že číslo je dobře čitelné a nemá žádné poškození nebo viditelné změny. Pokud číslo vypadá podezřele, doporučujeme pořídit fotografii a uložit ji pro budoucí použití.

Užitečné je také provést malou analýzu prvotních údajů o značce a modelu vozu pomocí služeb dekódování VIN a kontroly vozů pomocí databází krádeží a nehod. To vám pomůže ověřit pravost poskytnutých informací a pomůže vám být připraveni na případné dotazy odborníka.

Při přípravě na zkoušku se také vyplatí připravit se na otázky odborníka. Odborník se může ptát na původ vozu, historii vlastnictví, najeté kilometry atd. Proto se vyplatí pečlivě prostudovat historii vozu a připravit se na odpovědi.

Je důležité pamatovat na to, že příprava na přezkoušení čísla motoru může nějakou dobu trvat, proto se doporučuje začít s přípravou předem a věnovat této problematice dostatek času.

Video:

Číslo motoru. Kontrolovat nebo ne? Jsou požadavky na ukázku legální?

Kontrola MOTORU ojetého vozu – do 3 minut. 5 tipů při výběru

Koupili jste si auto s neoriginálním motorem? Registrace zamítnuta? Neprošlo usmíření?