Dopravní nehoda se může stát kdykoli a v takové nečekané situaci musí každý z nás vědět, jak správně jednat, aby ochránil sebe i ostatní. Zraněný potřebuje náležitou pomoc a péči a je důležité vědět, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem sanitky. V tomto článku se podíváme na základní pokyny, které vám pomohou správně reagovat na nehodu a poskytnout pomoc oběti.

Prvním krokem v případě nehody je zajistit bezpečnost sebe i ostatních. Je nutné vypnout motor auta a rozsvítit výstražná světla, aby byli ostatní účastníci silničního provozu upozorněni na událost. Pokud je to možné, přemístěte stroj na bezpečné místo, aby nebránil provozu. Informujte policii a sanitku o incidentu a poskytněte přesné informace o místě incidentu a stavu oběti.

Oběti musí být poskytnuta první pomoc do příjezdu sanitky. Je důležité si uvědomit, že nejste lékař, omezte se tedy na poskytování pomoci v rámci svých možností a schopností. Zkontrolujte, zda je oběť při vědomí a dýchá. Pokud chybí, začněte okamžitě s resuscitačními opatřeními, pokud máte odpovídající dovednosti. Pokud je postižený při vědomí, je nutné mu poskytnout pohodlí a pomoc při čekání na příjezd sanitky.

V případě nehody nepropadejte panice, protože správné jednání v takové situaci pomůže minimalizovat možné následky a zachránit životy. Buďte na silnici opatrní, dodržujte pravidla silničního provozu a pamatujte, že jakákoli nehoda se může stát každému z nás. Znalost základních pokynů vám umožní být připraveni jednat a zachránit někomu život. Pamatujte, že pomoc zraněné osobě je nejen morální povinností, ale také právní odpovědností každého řidiče.

Pomoc zraněným

Помощь пострадавшему

Oběť musí okamžitě dostat lékařskou pomoc. Nejprve byste měli zavolat sanitku, popsat operátorovi stav oběti a přesné místo incidentu.

Před příjezdem lékařského týmu zajistěte bezpečnost oběti a ostatních. V případě potřeby jej přemístěte na bezpečné místo, zejména pokud hrozí nebezpečí požáru, kouře, pádu nebo další nehody.

Je důležité zachovat klid a podepřít postiženého ve stabilní poloze. V případě potřeby poskytněte první pomoc do příjezdu lékařů. Ujistěte se, že postižený volně dýchá a nedochází k narušení srdečního rytmu. Pokud nedochází k dýchání nebo srdeční činnosti, začněte s resuscitačními opatřeními.

ČTĚTE VÍCE
Jak zvýšit hladinu paliva bez oklamání snímače a výhody tohoto přístupu

Pokud dojde ke krvácení, přiložte na ránu tlakový obvaz. Pokud dojde ke zlomeninám, poskytněte podporu, aniž byste se pokoušeli zlomeniny narovnat sami.

Zůstaňte blízko oběti a poskytněte psychologickou podporu, uklidněte ji a udržujte konverzaci. Zaznamenejte všechny příznaky a popis stavu oběti, abyste mohli předat informace lékařům.

Nenechávejte postiženého samotného, ​​dokud nepřijde lékařská pomoc. Rychlost a kvalita pomoci oběti závisí na celém týmu záchranné služby.

Poskytování první pomoci před příjezdem lékařů

1. Hodnocení situace a bezpečnost

Před poskytnutím pomoci musíte zhodnotit situaci a ujistit se, že je bezpečná pro vás i oběť. V případě potřeby zajistěte bezpečnost místa události, odpojte zdroje nebezpečí (například nouzové elektrické vodiče) a další nebezpečné předměty.

2. Přivolání rychlé lékařské pomoci

2. Вызов экстренной медицинской помощи

Okamžitě zavolejte lékařskou pomoc nebo sanitku a poskytněte operátorovi všechny potřebné informace, jako je místo události, počet obětí, jejich stav atd. Neukončujte hovor s operátorem, dokud neobdržíte všechny pokyny.

3. Klid a podpora

Zachovejte klid a podpořte oběť. Uklidněte ho a vysvětlete, že pomoc je na cestě. Buďte pozorní k jeho stavu a snažte se mu poskytnout podporu a pohodlí.

4. Zastavte krvácení

V případě silného krvácení použijte dostupné prostředky k zastavení krvácení. Na místo krvácení přiložte tlakový obvaz nebo turniket. Nezapomeňte však, že vždy musíte vzít v úvahu individuální vlastnosti a stav oběti. Pokud nelze krvácení zastavit vlastními silami, držte ránu pod tlakem rukou a počkejte na příjezd záchranářů.

5. Pomoc při zástavě dechu a srdeční zástavě

V případě zástavy dechu a srdeční zástavy okamžitě zahajte resuscitační opatření: proveďte umělé dýchání a stlačování hrudníku. Pokud nejste obeznámeni s technikami resuscitace, zeptejte se operátora sanitky na další postup.

6. Nehýbejte s obětí

Před příjezdem záchranářů s obětí nehýbejte, pokud to není nutné pro její bezpečnost. Nesprávná manipulace může mít za následek další zranění nebo zhoršení stavu oběti.

Je důležité pamatovat na to, že poskytování první pomoci vyžaduje znalosti a dovednosti, proto je vhodné absolvovat speciální školení a získat osvědčení o první pomoci. To vám pomůže správně a efektivně reagovat v obtížných situacích a zachránit lidský život.

Bezpečnostní

Обеспечение безопасности

Když dojde k nehodě, bezpečnost lidí musí být prioritou. Je důležité přijmout vhodná opatření k minimalizaci rizika dalšího poškození a zajistit, aby měl vše, co potřebuje k přežití.

ČTĚTE VÍCE
Je možné umýt gumovou barvu a jak to udělat bez poškození produktů?

Lékařská pomoc

Prvním důležitým krokem k zajištění bezpečnosti obětí nehody je poskytnout jim potřebnou lékařskou péči. Pokud osoba potřebuje okamžitou lékařskou pomoc, je třeba zavolat sanitku a poskytnout první pomoc, dokud nedorazí. K zajištění bezpečnosti oběti může být také nezbytné zajistit léky a zdravotnické potřeby.

Evakuace

V některých případech je pro zajištění bezpečnosti oběti nutné evakuovat ji z místa nehody na bezpečné místo. To může vyžadovat použití specializovaného vybavení, jako jsou výtahy nebo nosítka. Během evakuace zahrnuje zajištění bezpečnosti také ochranu oběti před dalším zraněním nebo nárazem.

Je důležité si pamatovat, že každá nehoda je jedinečná a bezpečnost je třeba posuzovat na základě konkrétních okolností nehody a stavu oběti. Při poskytování pomoci oběti nehody byste neměli zanedbávat vlastní bezpečnost. V případě potřeby je lepší vyhledat pomoc od kompetentních specialistů.

Poskytování nouzové pomoci v nouzové situaci

Предоставление неотложной помощи в ситуации аварии

Prvním a nejdůležitějším krokem je zajištění bezpečnosti. Pokud k nehodě dojde na silnici, je nutné přemístit postiženého na bezpečné místo, aby nedošlo k dalším zraněním. Zároveň musíte pamatovat na svou vlastní bezpečnost a dávat pozor na pohyb automobilů.

Když je oběť na bezpečném místě, je nutné zhodnotit její stav. Pokud neotevře oči, nereaguje na rozhovor a nedýchá, musíte okamžitě zavolat sanitku a zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR).

Pokud oběť dýchá, můžete přistoupit k prohlídce krvácení a jiných viditelných zranění. V případě krvácení přiložte tlakový obvaz a zastavte krvácení. U zlomenin lze k fixaci končetiny použít improvizované dlahy.

Je důležité si uvědomit, že jakákoli manipulace s obětí musí být prováděna opatrně a opatrně, aby nedošlo ke zhoršení jejího stavu. Pokud nemáte zkušenosti a dovednosti s poskytováním neodkladné péče, je důležité počkat na příjezd sanitky a zajistit pohodlný přístup na místo nehody zdravotnickému personálu.

Je třeba mít na paměti, že každá nouzová situace může mít svůj vlastní soubor požadovaných akcí, takže je důležité porozumět základním principům nouzové péče a být připraveni jednat v nouzových situacích.

Video:

Jak přežít nehodu Co se stane při nehodě HD

Viník nehody nemá povinné ručení na motorku. Co se bude dít?

První pomoc v případě nehody. Hlavní je neublížit!