Rychlostní nárazy – jedná se o speciální prvky povrchu vozovky, které se instalují za účelem omezení rychlosti provozu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Šířka a výška takových policistů jsou voleny tak, aby přinutily řidiče zpomalit, než je projede. Když řídíte manuál, je důležité vědět, jak správně brzdit na zpomalovacích nerovnostech, abyste se vyhnuli nepříjemnostem a zajistili si pohodlnou a bezpečnou jízdu.

Za prvé, než se přiblížíte ke zpomalovači, musíte zpomalit. Dělejte to postupně, abyste se nedostali příliš blízko k jiným vozům a předešli možným nehodám. Předem odhadněte vzdálenost k překážce a začněte auto zpomalovat postupným sešlápnutím brzdového pedálu. To vám umožní ovládat vůz a zajistit jeho stabilitu.

Za druhé, když se blížíte k zpomalovacímu hrbolu, musíte věnovat zvláštní pozornost přilnavosti k vozovce. Pamatujte, že při přejíždění zpomalovacího nárazu bude vozidlo v částečném letu, přičemž pouze kola se budou dotýkat vozovky. Před vjezdem na zpomalovač se proto připravte na zhoršení trakce. Zpomalte a sledujte svou pozici na silnici.

Pamatujte, že správný a pozorný přístup k brzdění na zpomalovacích nerovnostech nejen ochrání váš vůz, ale také zajistí bezpečnost a pohodlí vám i ostatním účastníkům silničního provozu.

Pravidla pro brzdění před zpomalovacími nerovnostmi

Правила торможения перед лежачим полицейским

1. Předčasně snižte rychlost

1. Снизьте скорость заранее

Než se přiblížíte ke zpomalovacímu prahu, musíte předem snížit rychlost. K překážce se přibližujte mírnou rychlostí, abyste ji úspěšně překonali a nepoškodili odpružení vozidla. Je třeba mít na paměti, že hrubé brzdění před zpomalovačem může vést k nouzové situaci.

2. Nebrzděte náhle

2. Не тормозите резко

Náhlé brzdění před zpomalovačem může vážně poškodit odpružení vozidla a vést k rozbití dílů. Je potřeba plynule brzdit a zajistit potřebnou brzdnou dráhu. Správná technika brzdění u zpomalovacích nerovností pomůže zabránit zranění cestujících a zajistí bezpečnost vozidla.

Je důležité mít na paměti:

  • Držte volant sebejistě, abyste neztratili kontrolu nad vozem;
  • Nepoužívejte ruční brzdu před zpomalovacím nárazníkem, aby nedošlo k prokluzování zadního kola;
  • Sledujte povrch zpomalovacího nárazníku a vozovku, aby nedošlo k poškození pneumatik a ráfků vozidla.

Dodržování těchto pravidel vám pomůže úspěšně překonat zpomalovací nerovnosti, zachovat integritu vašeho vozidla a zajistit bezpečnost silničního provozu.

Zjistěte svou rychlost

Узнайте о своей скорости

Odhadněte vzdálenost

Оцените дистанцию

Před brzděním na mechaniky před zpomalovačem je důležité posoudit vzdálenost k překážce a vypočítat potřebný čas na snížení rychlosti. Vezměte prosím na vědomí, že je snadné kvůli emocím přecenit své schopnosti, takže buďte opatrní a nezapomínejte na vzdálenost před vámi.

ČTĚTE VÍCE
Převodový poměr - co to znamená a jak ovlivňuje výkon vozu

Plynule snižujte rychlost

Снижайте скорость плавно

Když si uvědomíte, že na vás čeká zpomalovač, začněte plynule snižovat rychlost, aniž byste náhle sešlápli brzdový pedál. Náhlé brzdění může způsobit smyk nebo zablokování kol, což snižuje kontrolu nad vozidlem.

  • Snižte rychlostní stupeň
  • Plynule sešlápněte brzdový pedál
  • Buď proaktivní

Použijte motor ke snížení rychlosti před brzděním podřazením. Zároveň nezapomeňte kontrolovat otáčky motoru, aby nedošlo k přehřátí.

Před brzděním na zpomalovací překážku buďte extrémně předvídaví a předem zhodnoťte stav vozovky. Při odbočování a jízdě na kluzkém povrchu vozovky dbejte zvýšené opatrnosti a předem snižte rychlost.

Správné umístění na silnici

Правильное позиционирование на дороге

Před zpomalením před zpomalovacím prahem se musíte zařadit do správného jízdního pruhu. K tomu je nutné předem odhadnout úroveň relativního pohybu dopravy, dobu trvání a směr jejího pohybu. Správné umístění vám umožní zvolit optimální okamžik a místo pro změnu jízdního pruhu.

Jakmile si zvolíte svůj jízdní pruh a blížíte se ke zpomalovacímu prahu, je důležité, abyste se na silnici dostali do správné polohy. Měli byste se řídit pravidlem „správného divocha“, abyste se opatrně vyhýbali překážce a snižovali rychlost na bezpečnou úroveň. V tomto případě je nutné dávat pozor na ostatní účastníky silničního provozu a dodržovat pravidla předjíždění.

Správné umístění na silnici před zpomalovacími nerovnostmi zajišťuje vaši bezpečnost a chrání vaše vozidlo před poškozením. Pamatujte, že je důležité přizpůsobit rychlost a úroveň pozornosti situaci na silnici, abyste předešli možným nehodám.

Technika brzdění před zpomalovačem

Техника торможения перед лежачим полицейским

výstraha

Предупреждение

Než se přiblížíte ke zpomalovacímu prahu, musíte být pozorný a rozvážný řidič. Ujistěte se, že na silnici nejsou žádní další lidé a jeďte rychlostí odpovídající podmínkám vozovky.

Brzdná technika

Техника торможения

  1. Připravte se na brzdění určením okamžiku, kdy začne. Obvykle, v závislosti na rychlosti a vzdálenosti k překážce, začíná brzdění 15-20 metrů před zpomalovačem.
  2. Snižte rychlost přeřazením na nižší rychlostní stupeň (obvykle 2-3 rychlostní stupně).
  3. Postupně a pevně sešlápněte brzdový pedál. Zároveň kontrolujte trakci kol s vozovkou a nedovolte, aby se kola zablokovala.
  4. Když vozidlo dosáhne minimální rychlosti a přejede překážku, uvolněte brzdový pedál a jemně sešlápněte spojku, abyste mohli pokračovat v jízdě.
ČTĚTE VÍCE
Jaký typ energie si mám vybrat – střídač nebo nabíjecí stanici? Výhody a nevýhody jednotlivých typů pro nepřerušitelné napájení a nabíjení zařízení

Je důležité pamatovat na to, že při brzdění před zpomalovačem musíte být ostražití a nevytvářet překážky pro ostatní účastníky silničního provozu. Důležité je také správné rozložení brzdné síly mezi přední a zadní nápravu vozu, k čemuž potřebujete vyrovnat tlak na brzdové pedály.

Video:

Je nutné v zimě zahřívat automatickou převodovku? Jak to udělat?

Náhlý zpomalovač v O/Zuevo na ulici Severnaja

Lekce řízení-10: Jak přejíždět zpomalovací hrboly.