Nemrznoucí směs je kapalina, která hraje důležitou roli při chlazení motoru automobilu. Díky nemrznoucí směsi se chladicí systém dokáže vyrovnat se zvýšenými teplotami a zajišťuje spolehlivý provoz motoru. Někdy však může nastat situace, kdy do motoru začne unikat nemrznoucí směs, což může mít negativní důsledky.

Jak ale víte, že do motoru jde nemrznoucí kapalina? Existuje několik příznaků, na které je třeba dávat pozor.

První a možná nejzřetelnější známkou je únik nemrznoucí kapaliny pod kapotou vozu. Pokud si pod autem všimnete loužičky nasládlé kapaliny, je to s největší pravděpodobností nemrznoucí kapalina, která prochází netěsností a vstupuje do motoru. Tato situace vyžaduje okamžitý zásah a opravu.

Dalším znakem může být výskyt bílého kouře z výfukového potrubí. Pokud si všimnete tohoto příznaku, zejména při studeném motoru nebo při zahřívání vozu, může to znamenat problém s těsněním hlavy nebo těsněním termostatu, ze kterého do motoru uniká nemrznoucí kapalina.

Nemrznoucí směs jde do motoru: jak rozpoznat problém?

Антифриз уходит в двигатель: как распознать проблему?

Existuje několik známek, které mohou naznačovat, že do motoru uniká nemrznoucí kapalina:

1 Hladina nemrznoucí směsi pravidelně klesá. Pokud často pozorujete, že hladina nemrznoucí směsi v expanzní nádrži klesá, může to znamenat, že do motoru uniká nemrznoucí směs.
2 Bílý kouř z výfukového potrubí. Pokud z výfukového potrubí vychází bílý kouř, může to být známkou toho, že se nemrznoucí kapalina dostává do válců motoru a spaluje se při spalování paliva.
3 Znečištění oleje v expanzní nádrži. Pokud si všimnete přítomnosti olejových usazenin v expanzní nádrži, může to znamenat, že se nemrznoucí směs mísí s motorovým olejem.
4 Přehřívání motoru. Pokud se váš motor neustále přehřívá, i po krátké době chodu, může to být způsobeno ztrátou nemrznoucí směsi.

Pokud si všimnete jednoho nebo více uvedených příznaků, měli byste okamžitě kontaktovat odborníka. Provede diagnostiku chladicího systému a určí, proč do motoru uniká nemrznoucí směs. Problém může být vyřešen výměnou poškozených těsnicích prvků nebo opravou poškozených dílů. V některých případech však může být nutné opravit nebo vyměnit samotný motor.

Příčiny a důsledky

Причины и последствия

Další možnou příčinou úniku nemrznoucí směsi je poškození chladiče nebo jeho spojů. Radiátor se může poškodit při kolizi nebo v důsledku koroze, která může způsobit praskliny nebo netěsnosti. Netěsnost je také možná kvůli uvolněným spojům radiátorových spojek.

ČTĚTE VÍCE
Kde je lepší zaregistrovat svého „železného koně“ 100% - v garáži, pod přístřeškem nebo na otevřeném parkovišti? Pojďme zjistit, kde bude auto v létě v bezpečí před přehřátím, povětrnostními vlivy a dalšími překvapeními

Další možnou příčinou úniku nemrznoucí směsi může být poškození nebo opotřebení vnitřních částí motoru, jako jsou těsnění hlavy válců, těsnění sacího nebo výfukového potrubí, pryžové O-kroužky atd. Pokud jsou tyto části poškozeny, nemrznoucí směs se může dostat do válců motoru a smísit se s oleje, což může vést k vážnému poškození a obtížnému pohybu pístů.

Následky úniku nemrznoucí směsi do motoru mohou být velmi vážné. Přítomnost nemrznoucí směsi v mazacím systému může vést ke zkrácení životnosti motoru, protože nemrznoucí směs nemá mazací vlastnosti oleje. Smíchání nemrznoucí směsi s olejem může způsobit tvorbu husté emulze zvané drozd, která ničí mazivo a způsobuje opotřebení částí motoru. Nemrznoucí směs ve válcích může navíc způsobit sníženou kompresi, což má za následek špatný výkon motoru, zvýšenou spotřebu paliva a problémy se startováním.

Možné příčiny úniku nemrznoucí kapaliny do motoru

důvod Následky
Poškození nebo opotřebení těsnících prvků chladicího systému Nebezpečí přehřátí motoru, možné poruchy a poškození jiných dílů
Poškození radiátoru nebo jeho spojů Nebezpečí přehřátí motoru, ztráta nemrznoucí kapaliny, možné poruchy a poškození jiných dílů
Poškození nebo opotřebení vnitřních částí motoru Riziko poškození motoru, snížení výkonu a životnosti

Jak zjistit únik nemrznoucí směsi?

Как определить утечку антифриза?

Únik nemrznoucí kapaliny do motoru automobilu může vést k vážným následkům, jako je přehřátí motoru, poškození O-kroužků a termostatu a koroze v chladicím systému. Proto je důležité pravidelně kontrolovat těsnost nemrznoucí směsi, abyste předešli případným problémům a nákladným opravám.

Příznaky úniku nemrznoucí směsi:

Признаки утечки антифриза:

1. Zvýšená spotřeba nemrznoucí směsi: Pokud si všimnete, že hladina nemrznoucí směsi v expanzní nádrži pravidelně klesá, může to znamenat únik. Zkontrolujte, zda v nádrži nejsou skvrny od nemrznoucí kapaliny nebo známky netěsnosti.

2. Objevují se skvrny od nemrznoucí směsi: Pokud vaše auto zanechává při parkování modré nebo zelené skvrny, může to být známkou úniku nemrznoucí směsi. Dávejte pozor na přítomnost skvrn pod vozem a na místě plnění nemrznoucí kapaliny.

Kontrola úniku nemrznoucí směsi:

Проверка на утечку антифриза:

1. Vizuální kontrola: Zkontrolujte motor a chladicí systém, zda na nich nejsou skvrny od mrazu. Hledejte skvrny pod vozem, zejména pod chladičem, vodní pumpou a přípojkami hadic. Zkontrolujte také skvrny od nemrznoucí kapaliny v místech, kde se voda přidává do chladiče.

ČTĚTE VÍCE
Pravidla pro přepravu nadrozměrného nákladu autem – co potřebujete vědět a jak si cestu zajistit

2. Kontrola tlaku: Pro přesnější kontrolu úniku nemrznoucí směsi můžete použít speciální měřič tlaku. Připojte k expanzní nádobě manometr a zvyšte tlak na doporučenou hodnotu. Pokud tlak rychle klesne, může to znamenat netěsnost.

Pokud zjistíte únik nemrznoucí směsi, doporučujeme vám kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a opravy. Nepokoušejte se opravit netěsnost sami, protože nesprávné opravy mohou vést k dalším problémům.

Co dělat, když dojde k úniku nemrznoucí směsi?

Что делать при утечке антифриза?

Únik nemrznoucí směsi ve vašem autě může být známkou problému s chladicím systémem. Pokud si všimnete, že hladiny nemrznoucí směsi neustále klesají nebo si všimnete skvrn pod autem, může dojít k úniku.

Pokud máte únik, doporučujeme provést následující kroky:

1. Stop. Při prvních známkách úniku zastavte vůz na bezpečném místě a otevřete kapotu. Počkejte, až motor vychladne.

2. Používejte ochranné pomůcky. Než začnete hledat únik, používejte ochranné rukavice a brýle, abyste se chránili před kontaktem s nemrznoucí kapalinou, která může být horká.

3. Zkontrolujte hladinu nemrznoucí směsi. Zkontrolujte hladinu nemrznoucí směsi v expanzní nádrži. Pokud je hladina pod normálem, přidejte požadované množství nemrznoucí směsi.

4. Zkontrolujte chladicí systém. Pečlivě zkontrolujte chladicí systém, začněte od chladiče a postupujte podle hadic a připojení k chladicímu čerpadlu a potrubí. Hledejte stopy nemrznoucí směsi nebo mokré skvrny, které mohou naznačovat únik.

5. Utáhněte spoje. Pokud zjistíte, že připojení hadice není těsné, zkuste jej utáhnout. Dávejte pozor, abyste spoj příliš neutáhli, aby nedošlo k poškození závitů.

6. Vyměňte poškozené díly. Pokud zjistíte poškozené hadice, praskliny na chladiči nebo jiné poškození, vyměňte je za nové. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte servisní středisko.

7. Zamiřte do autoservisu. Pokud únik nelze odstranit nebo si nejste jisti svými schopnostmi, doporučujeme kontaktovat autoservis, aby provedl diagnostiku a opravu chladicího systému.

Nezapomeňte, že únik nemrznoucí směsi může způsobit přehřátí motoru a vážné poškození vašeho vozidla. Proto je důležité problém s únikem nemrznoucí směsi včas odhalit a odstranit.

Video:

Kam mizí nemrznoucí směs? Jak zjistit úniky nemrznoucí směsi | Možné možnosti

Kam jde nemrznoucí směs a nemrznoucí směs z expanzní nádrže a motoru?

Nemrznoucí směs v oleji příčiny a důsledky