CCTV kamery jsou jedním z nejúčinnějších prostředků pro zajištění bezpečnosti v různých objektech: v kancelářích, obchodech, skladech, ale i na ulicích a na veřejných místech. Před instalací kamer je však třeba zvážit řadu faktorů, včetně zorného úhlu kamery. Jaký je ale maximální pozorovací úhel, který mohou mít CCTV kamery? Pojďme na to přijít.

Pozorovací úhel bezpečnostní kamery určuje, jak široce může „vidět“ své okolí. Čím širší pozorovací úhel, tím více prostoru může kamera pokrýt, což vám umožní sledovat větší oblast. Je však důležité pamatovat na to, že příliš široký pozorovací úhel může zkreslit obraz a snížit jeho kvalitu.

Maximální pozorovací úhel CCTV kamer závisí na jejich typu. Například kamery s pevným objektivem mají obvykle zorné pole mezi 60 a 120 stupni, v závislosti na modelu a specifikacích. Varifokální kamery, jako jsou PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamery, mohou mít zorný úhel až 360 stupňů díky schopnosti natáčet a naklánět objektiv.

Výběr kamery s požadovaným úhlem pohledu závisí na konkrétních provozních podmínkách a požadavcích sledovaného objektu. Například pro sledování malé místnosti postačují kamery s úhlem pohledu 60-75 stupňů, ale pro sledování velké oblasti budete možná muset použít PTZ kamery se širokým úhlem pohledu.

Jaký je zorný úhel CCTV kamer?

Какой угол обзора у камер видеонаблюдения?

V závislosti na modelu fotoaparátu a jeho typu se může úhel pohledu lišit. Existují kamery s pevným úhlem pohledu, které pokrývají určitou oblast. Existují také kamery s proměnlivými pozorovacími úhly, které umožňují měnit směr pohledu ručně nebo automaticky.

Typicky se zorný úhel CCTV kamer pohybuje od 60 do 180 stupňů. Čím větší je pozorovací úhel, tím širší je zorné pole kamery. Je důležité vzít v úvahu, že s rostoucím zorným úhlem klesá detail obrazu, takže výběr kamery by měl být založen na konkrétních úkolech video sledování.

Kromě pozorovacího úhlu se při výběru kamery vyplatí zvážit několik dalších faktorů, jako je rozlišení kamery, citlivost na světlo, přítomnost IR přísvitu a další. Správný výběr parametrů kamery poskytne spolehlivý video monitorovací systém, který splňuje požadavky konkrétní situace.

Význam maximálního pozorovacího úhlu CCTV kamer

Значимость максимального угла обзора камер видеонаблюдения

Maximální pozorovací úhel CCTV kamer hraje důležitou roli při zajištění bezpečnosti a kontroly v různých oblastech. Určuje rozsah, ve kterém může kamera zaznamenávat, co se děje, a umožňuje operátorům nebo kamerovým systémům monitorovat a analyzovat situaci.

ČTĚTE VÍCE
Firmware ECU - jaké komponenty jsou potřeba a co potřebujete vědět pro úspěšný firmware

Maximální pozorovací úhel bezpečnostní kamery určuje, jak velkou část oblasti může pokrýt její čočka. Čím širší je pozorovací úhel, tím více informací lze získat z jediné kamery, zejména v širokých nebo otevřených prostorách.

Výhody širokého pozorovacího úhlu

Преимущества широкого угла обзора

Kamera s velkým maximálním zorným polem může poskytnout následující výhody:

1. Pokrytí větší plochy.
2. Schopnost sledovat pohyb v širokém rozsahu.
3. Snížení počtu kamer potřebných k pokrytí velké oblasti.

Omezení úhlu pohledu

Ограничения угла обзора

Široký pozorovací úhel má však také určitá omezení:

1. Snížení detailů obrazu na velké vzdálenosti.
2. Zvyšuje zkreslení na okrajích obrazu.
3. Komplexní analýza informací díky širokému zornému poli.

Výběr kamery s určitým maximálním pozorovacím úhlem by proto měl záviset na konkrétních požadavcích a terénních podmínkách. V některých situacích může být oblast zobrazení omezená (například v úzkých chodbách nebo rohových místnostech) a je vyžadován přesnější obraz. V ostatních případech, kdy potřebujete pokrýt větší plochu, může být nejlepší volbou širší pozorovací úhel.

Různé pozorovací úhly pro CCTV kamery

Разнообразие углов обзора камер видеонаблюдения

CCTV kamery mají různé pozorovací úhly. Mohou se měnit od 30 do 360 stupňů v horizontální rovině a od 20 do 90 stupňů ve vertikální rovině. Míra pokrytí prostoru a detailnost obrazu ve videu závisí na úhlu pohledu.

Kamery s úzkým pozorovacím úhlem (méně než 90 stupňů) se obvykle používají pro vnitřní instalace, jako jsou kanceláře, obchody nebo banky, kde je vyžadován dohled nad omezeným prostorem, jako jsou pokladny nebo vstupní dveře.

Širokoúhlé kamery (více než 90 stupňů) jsou často instalovány na otevřených prostranstvích nebo na silničních křižovatkách, kde je pro zajištění bezpečnosti a řízení provozu vyžadováno velké pokrytí území.

Kromě toho existují také panoramatické kamery se zorným úhlem více než 180 stupňů, které dokážou pokrýt celou oblast kolem sebe, což vám umožní udělat si celkový obrázek o dění.

Výběr kamery s určitým úhlem pohledu závisí na úkolech a vlastnostech konkrétního objektu. Je třeba vzít v úvahu velikost a tvar prostor, osvětlení, pozorovací dosah a také požadavky na detail obrazu.

Faktory ovlivňující volbu maximálního pozorovacího úhlu CCTV kamer

Факторы, влияющие на выбор максимального угла обзора камер видеонаблюдения

Při výběru CCTV kamery je důležité zvážit nejen její rozlišení a kvalitu obrazu, ale také maximální pozorovací úhel. Pozorovací úhel určuje, na jakou oblast bude kamera namířena a jak široce může pokrýt okolní oblast. Při výběru maximálního pozorovacího úhlu pro vaši bezpečnostní kameru je třeba vzít v úvahu několik faktorů.

  • Umístění: Pozorovací úhel by měl být dostatečně široký, aby pokryl celou oblast zájmu. V závislosti na umístění může mít například venkovní kamera zorné pole 90 stupňů nebo více, zatímco vnitřní kamera má obvykle úzké zorné pole zaměřené na určitou oblast.
  • Vzdálenost: Pokud je vyžadováno sledování na velkou vzdálenost, ale instalace kamery na tuto vzdálenost je nemožná nebo nepraktická, můžete si vybrat kameru s širším zorným úhlem, aby pokryla požadovanou oblast. Pozorovací úhel bude důležitým faktorem při určování toho, jak daleko lze objekty z kamery vidět.
  • povolení: V případě kamery s vysokým rozlišením může být maximální pozorovací úhel méně důležitým faktorem, protože vysoké rozlišení umožňuje vidět detaily i na větší vzdálenosti. Pokud je však rozlišení kamery nízké, může být důležitý široký pozorovací úhel pro pokrytí větší oblasti se zlepšenou viditelností.
  • Účel pozorování: V závislosti na účelu pozorování se může úhel pohledu lišit. Například pro perimetrické zabezpečení musí být zorný úhel širší, aby pokryl větší plochu, zatímco pro sledování konkrétního objektu může být zorný úhel užší, ale s vysokým rozlišením.
  • Osvětlení a viditelnost: Osvětlení a viditelnost ovlivňují výběr maximálního pozorovacího úhlu kamery. Pokud je v daném prostoru nedostatek osvětlení nebo ztížené podmínky viditelnosti, pak je nutné vybrat kamery s úhlem záběru, které tento problém dokážou efektivně vyřešit.
ČTĚTE VÍCE
Nejlepší způsoby, jak rychle zahřát auto v chladných zimních dnech

S přihlédnutím k těmto faktorům a vlastnostem konkrétního místa instalace si můžete vybrat kameru pro video dohled s optimálním maximálním pozorovacím úhlem, který zajistí efektivní dohled a bezpečnost.

Video:

Ohnisková vzdálenost CCTV kamery a zorný úhel | ukrdomofon.in.ua

POZOROVACÍ ÚHLY kamery. Typy ČOČEK v CCTV kamerách.

Principy organizace video dohledu, pozorovací úhly, rozsah detailů