Při výběru oleje pro auto s vysokým počtem najetých kilometrů je třeba věnovat zvláštní pozornost jeho viskozitě. Jedná se o parametr, který ovlivňuje chod motoru a zajišťuje správné mazání jeho částí.

Viskozita oleje určuje jeho tekutost a schopnost proudit mezi částmi motoru. Volbu správné viskozity zpočátku udává výrobce automobilu, ale při vysokém kilometrovém nájezdu se doporučuje věnovat pozornost dalším faktorům, které mohou výkon motoru ovlivnit.

Jedním z těchto faktorů je stupeň opotřebení motoru. V průběhu času se mohou části motoru ucpat usazeninami a oslabit, což může vést ke ztrátě komprese a zvětšeným vůlím mezi součástmi. V tomto případě může olej s nižší viskozitou pronikat těmito mezerami a lépe mazat díly, což má pozitivní vliv na výkon motoru.

Je však třeba zvážit, že ztráta komprese může být způsobena jinými důvody, jako je opotřebení pístů a kroužků. V tomto případě může olej s vyšší viskozitou zajistit lepší těsnost a vyplnění těchto mezer.

Je důležité si uvědomit, že volba viskozity oleje pro motor s vysokým počtem najetých kilometrů závisí na konkrétních provozních podmínkách vozidla a také na doporučeních výrobce. Před výběrem oleje je proto lepší poradit se s odborníky nebo se podívat do návodu k obsluze vozu.

Viskozita oleje: jak vybrat správný vzorec pro motor s vysokým kilometrovým výkonem?

Вязкость масла: как выбрать правильную формулу для двигателя с большим пробегом?

Viskozita oleje určuje jeho schopnost mazat a chránit motor před opotřebením za různých teplotních podmínek. Motor s vyšším počtem najetých kilometrů má obvykle větší opotřebení, což může vést k netěsnostem a sníženému tlaku oleje. Správně zvolená viskozita pomůže snížit opotřebení a prodloužit životnost motoru.

Volba viskozity oleje závisí především na požadavcích výrobce vozidla a je uvedena v návodu k obsluze. Při vysokém počtu najetých kilometrů však lze vzít v úvahu následující doporučení:

Viskozita oleje Doporučení
10W-40 Doporučeno pro motory s nájezdem od 100 000 do 200 000 kilometrů. Toto složení poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení a je vhodné pro širokou škálu klimatických podmínek.
15W-40 Vhodné pro motory s nájezdem nad 200 000 kilometrů. Má zlepšené antioxidační vlastnosti, což snižuje usazeniny a zlepšuje výkon motoru.
20W-50 Doporučeno pro motory s velmi vysokým počtem najetých kilometrů nebo silně poškozené. Poskytuje vynikající ochranu motoru při vysokém zatížení a vysokých teplotách.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně ohřívat nemrznoucí směs bez rizika poškození systému auta

Kromě výběru správné viskozity oleje je důležité hlídat i jeho kvalitu a pravidelně měnit olej dle doporučení výrobce vozidla. To pomůže zajistit spolehlivou ochranu motoru a udržet jeho výkon po dlouhou dobu.

Důležitost výběru správné viskozity oleje

Важность выбора правильной вязкости масла

Viskozita oleje určuje jeho schopnost mazat a chránit motor za různých teplot a provozních podmínek. Oleje s nízkou viskozitou poskytují lepší mazání a ochranu při nízkých teplotách, což je důležité zejména při studených startech motoru. Na druhou stranu oleje s vysokou viskozitou poskytují stabilní mazání při vysokých teplotách a vysokém zatížení.

Pokud je olej příliš řídký, nemusí zajistit dostatečné mazání mezi díly motoru, což může vést k opotřebení a poškození. Příliš hustý olej může ztěžovat průtok a vytvářet další odpor při jízdě, což může také vést k opotřebení a snížení výkonu motoru.

Při výběru oleje pro motor s vysokým počtem najetých kilometrů musíte věnovat pozornost doporučením výrobce automobilu. Pokud taková doporučení neexistují, měli byste se řídit doporučeními výrobců olejů, kteří berou v úvahu provozní vlastnosti motorů s vysokým počtem najetých kilometrů.

Je také důležité vzít v úvahu provozní podmínky vozidla. Pokud je vůz provozován v silně mrazivých podmínkách, doporučuje se volit oleje s nízkou viskozitou, aby bylo zajištěno snadné startování motoru při nízkých teplotách. Pokud je vůz provozován v horkém klimatu nebo při stálém vysokém zatížení, doporučuje se volit oleje s vysokou viskozitou, aby bylo zajištěno spolehlivé mazání při vysokých teplotách a zatížení.

Viskozita Doporučení
Nízká Pro chladné podnebí a nízké teploty
Průměr Pro normální provozní podmínky
Vysoký Pro horké podnebí a vysoké teploty

Volba správné viskozity oleje zajistí správné mazání a ochranu motoru, prodlouží životnost motoru a zajistí optimální výkon. Pravidelná výměna oleje se správnou viskozitou je také důležitá pro udržení správného výkonu motoru.

Jak zvolit viskozitu oleje pro motor s vysokým kilometrovým výkonem?

Как выбрать вязкость масла для двигателя с большим пробегом?

Při výběru oleje pro motor s vysokým kilometrovým výkonem musíte zvážit řadu faktorů, včetně viskozity. Viskozita oleje určuje jeho schopnost udržovat přirozený pohyb při různých teplotách. Pro motory s vysokým počtem najetých kilometrů se doporučuje volit olej s vyšší viskozitou.

ČTĚTE VÍCE
Jaký momentový klíč mám použít při montáži hlavy válců motoru?

Vliv počtu najetých kilometrů na viskozitu oleje

Влияние пробега на вязкость масла

V průběhu času může dojít u motoru s vysokým počtem najetých kilometrů k opotřebení a zhoršení hustoty oleje. To může vést ke snížení viskozity oleje a nedostatečnému mazání motoru. Aby se to kompenzovalo, je nutné zvolit olej s vyšší viskozitou.

Doporučení pro výběr viskozity oleje

Рекомендации по выбору вязкости масла

Viskozita Doporučení
5W-30 Doporučeno pro motory s vysokým počtem najetých kilometrů, pokud to výrobce umožňuje
10W-40 Dobrá volba pro starší motory s vysokým počtem najetých kilometrů
15W-50 Doporučeno pro starší motory nebo motory s vysokým počtem najetých kilometrů v prostředí s extrémními teplotami

Kromě výběru viskozity je třeba věnovat pozornost také kvalitě oleje, přítomnosti potřebných přísad a dodržování doporučení výrobce automobilu. Pravidelné výměny oleje jsou také důležitou součástí pro udržení motoru s vysokým počtem najetých kilometrů v dobrém stavu.

Video:

Motorový olej pro Kia a Hyundai. SHELL, MOBIS. 5W30, 5W40.

TOP 5 nejlepších motorových olejů 2022-2023

5W30 nebo 5W40 – CO DÁT DO MOTORU?