Brzdová hadice je důležitou součástí brzdového systému vozidla, která je zodpovědná za přenos hydraulického tlaku z hlavního válce na brzdové destičky nebo kotoučové mechanismy. Jako každá součást podléhá během provozu opotřebení a poškození.

Existují různé způsoby, jak sevřít brzdovou hadici. Jedním z důvodů může být mechanický náraz, například když se dostane pod kolo auta při manévrování nebo při dopravní nehodě. Také může dojít k přiskřípnutí hadice v důsledku nesprávné instalace nebo při zaseknutí mezi dva předměty.

Pokud dojde k přiskřípnutí brzdové hadice, může to vést k řadě vážných problémů. Za prvé, poškozená hadice může způsobit únik brzdové kapaliny, snížení účinnosti brzdového systému a potenciálně způsobit úplné selhání brzd. Skřípnutá hadice může navíc vést k nepředvídatelnému chování vozu při brzdění, protože hydraulický tlak nebude dostatečně rovnoměrně rozložen mezi brzdová kola.

Skřípnutí brzdové hadice: jaké faktory ovlivňují její možnost?

Пережатие тормозного шланга: какие факторы влияют на его возможность?

1. Opotřebení a poškození hadice

1. Износ и повреждения шланга

Opotřebení a poškození hadice jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících možnost jejího sevření. Vnější poškození, jako jsou praskliny, oděrky nebo proražení, mohou způsobit oslabení a zúžení hadice, což způsobí její sevření pod zvýšeným tlakem. Každodenní vizuální kontrola hadice a včasná výměna, pokud je zjištěno poškození, pomůže předejít tomuto problému.

2. Zalomení hadice

2. Перегибы шланга

Zalomení hadice může také vést ke skřípnutí. Při montáži nebo opravě vozidla je třeba dbát na to, aby brzdová hadice nebyla vystavena náhlému zalomení nebo zkrácení, které by mohlo způsobit úzký průřez a následné skřípnutí při práci v brzdovém systému. Doporučuje se řídit se pokyny výrobce a používat speciální upevňovací prvky a svorky, aby se zabránilo zauzlování hadice v požadovaných místech.

Faktor Účinek
Opotřebení a poškození hadice Snížená pevnost, vzhled úzké části
Hadice se zalomí Úzký průřez, sevření při provozu

Když si budete vědomi faktorů, které ovlivňují možnost přiskřípnutí brzdové hadičky, můžete přijmout opatření, abyste tomu zabránili. Pravidelná kontrola poškození brzdové hadice a její správná instalace pomůže zachovat spolehlivost a bezpečnost brzdového systému vašeho vozidla.

Mechanický náraz

Механическое воздействие

I ty nejspolehlivější hadice však mohou být poškozeny mechanickým namáháním. Brzdová hadička se může poškodit v důsledku následujících faktorů:

  • Kopy: Pokud je hadice vystavena silným nárazům, například při srážce vozidla nebo kontaktu s kameny nebo překážkami na silnici, může dojít k přiskřípnutí hadice, což má za následek zúžení nebo úplné zablokování toku brzdové kapaliny.
  • zauzlení: Nesprávné vedení nebo ohnutí brzdové hadičky může poškodit její strukturu a vést ke snížení průtoku nebo úplnému zablokování průtoku kapaliny.
  • Selhání: Pokud kolo narazí na díru nebo nerovnost na vozovce, hadice se může ohnout nebo zbortit, což způsobí oděr povrchu a ztrátu její funkčnosti.
ČTĚTE VÍCE
Povinná technická prohlídka aut v roce 2023 – proč se provádí a jak ovlivňuje bezpečnost silničního provozu

Mechanické namáhání brzdové hadičky může být vážným problémem, protože představuje riziko pro bezpečnost jízdy. Proto byste měli pravidelně kontrolovat stav hadice, abyste mohli okamžitě identifikovat možné poškození.

Vystavení chemikáliím

Воздействие химических веществ

Chemikálie mohou být jednou z příčin poškození brzdové hadičky automobilu. Vystavení některým chemikáliím může způsobit změknutí, bobtnání nebo dokonce rozpad materiálu hadice.

Kyseliny a zásady

Кислоты и щелочи

Kyseliny a zásady, jako je kyselina sírová, kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný, mohou nepříznivě ovlivnit brzdovou hadici. Mohou korodovat materiály a způsobit jejich odlupování, což může způsobit poškození hadic a možné úniky brzdové kapaliny.

Ropné produkty a rozpouštědla

Нефтепродукты и растворители

Brzdovou hadici mohou poškodit také ropné produkty, jako je benzín, motorový olej nebo rozpouštědla. Mohou změkčit pryž a další materiály, ze kterých je hadice vyrobena, což ji činí zranitelnější vůči vysokému tlaku typickému pro brzdový systém.

Při nedodržení provozního řádu vozidla a neopatrné manipulaci s brzdovým systémem se mohou chemikálie dostat na povrch hadice a způsobit její urychlené opotřebení. Proto je důležité udržovat a chránit brzdovou hadici a vyhýbat se kontaktu s potenciálně nebezpečnými chemikáliemi.

Extrémní provozní podmínky

Экстремальные условия эксплуатации

Jedním z důvodů poškození brzdové hadičky může být stres při intenzivní jízdě na nerovném terénu nebo při provádění extrémních manévrů. Zvýšený tlak uvnitř hadice může způsobit její sevření nebo deformaci. V důsledku toho může být narušena celistvost hadice a brzdový systém může ztratit účinnost.

Také extrémní provozní podmínky mohou způsobit vážné zalomení brzdové hadice. Například při projíždění velkých vyjetých kolejí nebo při jízdě po kamenitém terénu. Zalomení hadice ji může poškodit a způsobit únik brzdové kapaliny, což snižuje výkon brzd. Kromě toho může poškozená hadice unikat a unikat vzduch, vytvářet nežádoucí bubliny v brzdovém systému a snižovat tlak v systému.

Dalším důvodem poškození brzdové hadičky při extrémních provozních podmínkách může být mechanický náraz, například náraz do překážky nebo ostrého předmětu. Nárazy mohou způsobit prasknutí nebo proražení hadice, což má za následek únik brzdové kapaliny a selhání brzdového systému. Proto je velmi důležité pečlivě sledovat stav brzdové hadičky a v případě zjištění známek poškození ji ihned vyměnit.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně začít se skluzem na automat nebo manuál

Je důležité si uvědomit, že v některých případech nemusí být poškození brzdové hadičky viditelné pouhým okem, proto se doporučuje pravidelně kontrolovat a kontrolovat celý brzdový systém vozidla ve specializovaném servisním středisku.

Video:

Zátka pro trubku brzdového třmenu

Každý 2. řidič špatně mění brzdové destičky!!

Co dělat, aby nedocházelo k úniku brzdové kapaliny při výměně brzdové hadičky nebo duše.