Vyhazování nedopalků z okénka auta je jedním z nejběžnějších typů odpadků na silnicích. To nejen kazí ekologické prostředí, ale také vytváří nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.

V souladu se zákonem je vyhození nedopalku z auta správním deliktem a pokutou. Výše pokuty se může lišit v závislosti na regionu, ale obvykle je několik tisíc rublů.

Nezapomeňte, že porušení pravidel chování na silnici může vést nejen k finančním ztrátám, ale také k odebrání řidičského průkazu nebo dokonce zatčení. Abyste se vyhnuli potížím a byli zodpovědní za odhozený nedopalek cigarety, měli byste dbát na to, aby každý kus odpadu skončil na speciálně určeném místě.

Jaká je pokuta za vyhození nedopalku z auta?

Какой штраф за выброшенный окурок из машины?

Podle ruských dopravních předpisů je vyhazování odpadků včetně nedopalků z auta považováno za správní delikt, za který lze uložit pokutu.

Pokuty za vyhození nedopalku z auta

Штрафы за выброшенный окурок из машины

Podle Kodexu správních deliktů Ruské federace může být pokutován řidič, který vyhodí nedopalek cigarety z auta.

Za porušení pravidel ekologického chování, včetně vyhazování nedopalků z auta, se udělují následující pokuty:

  • Pro občany – od 500 do 1000 rublů.
  • Pro úředníky – od 1000 2500 do XNUMX XNUMX rublů.
  • Pro právnické osoby – od 20000 50000 do 15 XNUMX rublů nebo správní zatčení po dobu až XNUMX dnů.

Následky vyhození nedopalků z auta

Последствия выбрасывания окурков из машины

Kromě pokut může mít vyhazování nedopalků z okénka auta vážné následky na životní prostředí a lidské zdraví.

Nedopalky cigaret obsahují škodlivé chemikálie, které mohou znečišťovat půdu a vodu a také ovlivnit flóru a faunu.

Odhozené nedopalky cigaret mohou navíc způsobit požár, pokud se dostanou do kontaktu s hořlavými materiály nebo se suchými póry.

Proto je důležité chování každého řidiče k životnímu prostředí, včetně odkládání nedopalků do nádob k tomu určených, a pomůže udržet naše životní prostředí čisté a bezpečné.

Pamatujte: Vyhození nedopalku cigarety z vozidla je porušením pravidel a může být postižitelným správním deliktem.

Recenze pokut za odhozené nedopalky

Обзоры штрафов за выброшенные окурки

Pokuty za odhozené nedopalky v Rusku

Штрафы за выброшенные окурки в России

V Rusku jsou pokuty za odhozené nedopalky stanoveny v občanském zákoníku Ruské federace a mohou dosáhnout až 5 000 rublů (od roku 2021). Přesná výše pokuty závisí na rozhodnutí soudu a může být změněna podle okolností případu.

ČTĚTE VÍCE
Odborné rady – jak efektivně a bezpečně vyčistit plast ve vašem autě od nečistot

Za zmínku také stojí, že další pokuty mohou být uděleny za porušení estetické složky městského prostředí, znečištění životního prostředí nebo veřejné bezpečnosti.

Pokuty za odhozené nedopalky v jiných zemích

Штрафы за выброшенные окурки в других странах

V mnoha zemích světa je vyhazování nedopalků z auta také v rozporu se zákonem a může vést k pokutám. V některých zemích mohou pokuty za tento čin dosáhnout několika stovek eur nebo dolarů.

Například v Německu se mohou pokuty za odhození nedopalků pohybovat od 10 do 100 eur v závislosti na místě a okolnostech porušení. Ve Spojených státech mají velká města jako New York nebo Los Angeles pokuty od 50 do 250 dolarů.

Je důležité kontrolovat zákony každé země a zodpovídat se za ochranu životního prostředí. Kromě toho byste měli pamatovat na to, že odhazování nedopalků může vést k požárům a poškození lidí a přírody.

Seznam pokut za odhozené nedopalky

Список штрафов за выброшенные окурки

V Rusku se vyhazování nedopalků z auta trestá příslušnými pokutami. V případě porušení může být řidiči uložena následující pokuta:

1. První porušení:

  • Pro jednotlivce – pokuta 2000 XNUMX rublů.
  • Pro právnické osoby – pokuta 20000 XNUMX rublů.

2. Opakované porušení:

  • Pro jednotlivce – pokuta 4000 XNUMX rublů.
  • Pro právnické osoby – pokuta 40000 XNUMX rublů.

Pokud je navíc k dispozici dopravní kamera, která zaznamená odhozený nedopalek, může být pokuta udělena automaticky, bez nutnosti zastavit auto a udělit pokutu na místě.

Řidiči by měli pamatovat na důležitost udržování přírodní a městské čistoty a ke sběru nedopalků používat speciální popelníky nebo plastové nádoby. To pomůže vyhnout se pokutám a udržet prostředí čisté a bezpečné pro všechny.

Video:

Pokuta za nedopalek cigarety vyhozený z okna auta (spálení) (článek 20.4 zákoníku o správních deliktech Ruské federace)

CIGARETNÍ ALE. Krátká komedie

Vyhození odpadků na nesprávné místo může mít za následek tučnou pokutu/Vesti Tambov