Správné dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním z klíčových prvků bezpečného silničního provozu. Interval dodržovaný mezi vozy umožňuje řidičům mít dostatek času reagovat a předcházet nouzovým situacím. Jaká přesně vzdálenost je však podle Dopravního řádu považována za interval?

Podle pravidel silničního provozu musí být přípustný interval mezi vozy alespoň 5 sekund nebo dostatečný k úplnému zastavení vozů bez kolize. Tuto vzdálenost je nutné dodržovat za všech okolností – jak ve městě, tak na dálnici a za každého počasí.

Pokud pojedete příliš blízko k vozidlu před vámi, hrozí nebezpečí kolize, pokud toto náhle zabrzdí. Příliš těsné sledování navíc omezuje zorné pole a reakce řidiče. Dodržování bezpečné vzdálenosti umožňuje vyhnout se nejen nehodám, ale také zmírnit následky mimořádných situací.

Pamatujte, že pravidla silničního provozu jsou minimální požadavky na bezpečnou jízdu. Někdy okolnosti vyžadují delší interval – například při jízdě na mokré vozovce nebo v hustém provozu. Buďte připraveni přizpůsobit se situaci na silnici a zachovat bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.

Jaká vzdálenost se považuje za interval podle dopravních pravidel?

Какое расстояние считается интервалом согласно ПДД?

Rozestupy jsou důležitým prvkem bezpečného silničního provozu. Umožňuje řidiči mít dostatek času na reakci a provedení nezbytných manévrů v případě nouze.

Vzdálenost, kterou musí řidič dodržovat, závisí na rychlosti jízdy. V souladu s dopravními předpisy musí řidič dodržovat interval nejméně:

1. Pro rychlosti do 30 km/h:

Při rychlosti do 30 km/h musí řidič dodržovat odstup minimálně 5 metrů.

2. Pro rychlosti od 30 do 60 km/h:

Pro rychlosti mezi 30 a 60 km/h musí řidič dodržovat interval alespoň poloviny délky svého vozidla.

3. Pro rychlosti nad 60 km/h:

Při rychlostech nad 60 km/h musí řidič zachovat rozestup minimálně na délku svého vozu.

Řidič však musí vždy vyhodnotit situaci na silnici a v případě potřeby prodloužit interval pro zajištění bezpečnosti. Pamatujte, že dodržováním bezpečného intervalu snížíte riziko dopravních nehod a zajistíte plynulý a bezpečný provoz na silnicích.

Určení vzdálenosti mezi auty

Определение расстояния между автомобилями

V souladu s pravidly silničního provozu (TRAF) Ruské federace je vzdálenost mezi automobily definována jako interval.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně zkontrolovat obvod lambda sondy a identifikovat poruchy

Interval je minimální bezpečná vzdálenost mezi jedoucími vozidly, která zajišťuje schopnost bezpečně manévrovat, reagovat na situaci na silnici a předcházet nehodám.

Hodnota intervalu závisí na rychlosti vozidla a stavu vozovky. Obecně platí, že podle dopravních předpisů by v městských oblastech při jízdě rychlostí do 80 km/h měl být interval nejméně 15 metrů a při jízdě rychlostí vyšší než 80 km/h – nejméně 40 metrů.

Stanovení intervalu mezi vozy je důležitým prvkem bezpečného silničního provozu a pomáhá předcházet nehodám a dopravním incidentům. Udržujte dostatečnou vzdálenost mezi vozidlem a ostatními účastníky silničního provozu, abyste měli dostatek času na reakci a brzdění.

Typy intervalů na silnici

Виды интервалов на дороге

Podle pravidel silničního provozu (TRAF) jsou intervaly na silnici zvláště důležité pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu. Existuje několik typů intervalů:

Minimální interval

Минимальный интервал

Minimální vzdálenost je minimální vzdálenost mezi jedoucími vozidly, která musí být dodržena pro zajištění bezpečnosti. Podle dopravních pravidel musí být minimální interval alespoň 5 sekund nebo vizuálně alespoň 50 metrů. Tato vzdálenost umožňuje řidičům reagovat na možné překážky nebo nouzové situace, poskytuje schopnost brzdit a manévrovat.

Boční rozestup

Боковой интервал

Boční rozteč je vzdálenost mezi bočními plochami jedoucích vozidel. Zachování příčného rozestupu pomáhá předcházet kolizím a také poskytuje dostatečný prostor pro manévrování a otáčení.

Vzhledem k důležitosti intervalů na silnici je každý řidič povinen dodržovat minimální vzdálenosti a neporušovat boční intervaly, což přispívá k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Video:

15 kontroverzních křižovatek: každý dělá chyby! Dopravní nehody, pokuty, dopravní policie

Když je předjíždění povoleno, předjíždějte zprava. Kurz ruských dopravních pravidel 2021

Rychlost pohybu – snadná teorie s autoškolou RED