Současná zatáčka doleva – jedna z nejobtížnějších situací na silnici, jak pro řidiče, tak pro chodce. Řidiči musí mít dobré reakce, aby správně určili, který z nich má při takovém manévru nechat toho druhého předjet. V tomto článku se podíváme na to, jaká pravidla v takové situaci platí a kdo má zároveň přednost při odbočování vlevo.

Podle pravidel silničního provozu (TRAF), musí být nejprve umožněn průjezd řidiči, který křižovatkou odbočuje vlevo nebo přejíždí vozovku z přilehlého území. Druhý je řidič, který jede rovně. Toto pořadí je způsobeno tím, že řidič odbočující vlevo přejíždí jízdní pruh řidiče jedoucího rovně.

Při odbočování doleva je důležité dodržovat odstup a rychlost, aby nedošlo k nehodě. Řidiči by měli používat blinkry včas a být připraveni na možnost vycouvat a umožnit průjezd ostatním účastníkům silničního provozu. Nezapomeňte, že bezpečnost je na silnici nejvyšší prioritou.

Kdo má přednost při současném odbočování doleva?

Кто имеет преимущество при одновременном повороте налево?

Při současném odbočování doleva je třeba zvážit pravidla, která určují, kdo má přednost v jízdě. V Rusku platí následující pravidla:

  1. Řidič odbočující vlevo z hlavní silnice má přednost před řidičem odbočujícím vlevo z vedlejší silnice.
  2. Pokud oba řidiči odbočují vlevo z vedlejší silnice, má přednost řidič vpravo.
  3. Pokud oba řidiči odbočují z hlavní silnice vlevo, musí si navzájem ustoupit, ale přednost může mít řidič nejblíže odbočce.

Zachování přednosti při odbočování doleva pomáhá předcházet nehodám a udržuje vás na silnici v bezpečí. Před odbočením doleva je důležité být vždy ve střehu a vyhodnotit situaci.

Pravidla silničního provozu

Правила дорожного движения

Při protisměru odbočte vlevo

Поворот налево при встречном движении

Při současném odbočování vlevo musí řidič vpravo umožnit průjezd protijedoucímu provozu. Toto pravidlo je založeno na principu dávat přednost vozidlům jedoucím přímo vpřed.

Při přejezdu křižovatky odbočte doleva

Поворот налево при пересечении с перекрестком

Na křižovatce musí dát řidič, který má v úmyslu odbočit vlevo, přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím rovně nebo odbočujícím vpravo. Toto pravidlo má zajistit bezpečnost a zabránit možným kolizím.

Řidiči si však musí pamatovat, že pravidla se mohou mírně lišit v závislosti na regionu nebo zemi. Před jízdou na cizích místech je proto důležité seznámit se s dopravními značkami a pravidly, abyste dodržovali správné chování na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Jaké funkce plní rotor v mechanismech a strojích a jak jej správně vybrat pro optimální výkon?
Pohyb Podmínky Pořadí pohybu
Zatáčka vlevo Při protijedoucím provozu Míjí protijedoucí provoz
Zatáčka vlevo Při přejezdu křižovatky Dává přednost rovně a těm, kteří odbočují vpravo

Kdo ustoupí při odbočování vlevo na přechodu pro chodce?

Кто уступает при повороте налево на пешеходном переходе?

Při odbočování vlevo na přechodu pro chodce platí určitá pravidla, která upravují, kdo musí dát přednost.

Dopravní značka “Dej přednost v jízdě” nebo signál semaforu

Дорожный знак

Nejprve je třeba věnovat pozornost přítomnosti dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ nebo světelné signalizace na přechodu pro chodce. Pokud tam taková značka nebo signál je, tak řidič, který chce odbočit vlevo, musí dát přednost chodcům.

Žádná dopravní značka ani signál semaforu

Pokud na přechodu pro chodce není značka „Dej přednost v jízdě“ nebo semafor, pak by měl řidič, který chce odbočit vlevo, dát přednost v jízdě a předjet poté, co chodci zcela přejdou vozovku nebo jsou v bezpečné vzdálenosti od chodníku.

Při odbočování vlevo na přechodu pro chodce musí řidiči dbát opatrnosti a opatrnosti, dávat přednost chodcům a dodržovat pravidla silničního provozu, aby předešli možným nehodám a zajistili bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Dopravní značka / signál semaforu Akce řidiče, který chce odbočit vlevo
Prezentujte Dejte přednost chodcům
Ne Dejte přednost chodcům tak, že zcela přejdete vozovku nebo těm, kteří jsou v bezpečné vzdálenosti od chodníku

Video:

Musím při brzdění sešlápnout spojku? V jakých případech spojku používáme?

Pasti INTERFERENCE VPRAVO: chyby, nehody, neobvyklé situace

Kdo se má komu podvolit při otáčení/otočení k šipce?