Vzduchové filtry и kabinové filtry Jedná se o dva hlavní typy filtrů používaných v automobilech k čištění vzduchu. Plní však různé funkce a instalují se na různá místa ve voze.

Vzduchový filtr určené k čištění vzduchu vstupujícího do motoru. Chrání motor před prachem, nečistotami a jinými malými částicemi, které mohou způsobit opotřebení a poškození motoru. Vzduchový filtr je obvykle instalován přímo v systému sání vzduchu, před místem, kde vzduch vstupuje do válců motoru.

Kabinový filtr určený k čištění vzduchu vstupujícího do interiéru vozu. Chrání cestující před prachem, výfukovými plyny, alergeny a jinými škodlivými částicemi přítomnými ve venkovním vzduchu. Kabinový filtr je obvykle instalován ve ventilačním systému vozidla, před proudem vzduchu, který vstupuje do kabiny.

Hlavním rozdílem mezi vzduchovým filtrem a kabinovým filtrem je tedy jejich funkce a místo instalace. Vzduchový filtr chrání motor a kabinový filtr chrání cestující. Oba filtry jsou důležité pro zajištění čistého vzduchu ve vašem vozidle a jsou nezbytné pro udržení správného výkonu vozidla a pohodlí cestujících.

Vzduchové a kabinové filtry: jaké jsou rozdíly?

Воздушный и салонный фильтры: в чем отличия?

Vzduchový filtr určený k čištění vzduchu, který vstupuje do motoru automobilu pro spalování uvnitř válců. Hraje důležitou roli ve spalovacím procesu, protože čistý vzduch podporuje účinnější spalování a zlepšuje výkon motoru. Vzduchový filtr zachycuje prach, nečistoty a další malé částice, které se mohou dostat do motoru a poškodit jej. Pravidelná výměna vzduchového filtru pomáhá udržovat jeho výkon a prodlužuje životnost vašeho motoru.

Kabinový filtr určený k čištění vzduchu, který se dostává do interiéru vozu ventilačním systémem. Zachycuje prach, pyl, plyny a další škodlivé látky, které se mohou dostat do interiéru vozidla. Kabinový filtr zajišťuje čistý a čerstvý vzduch v kabině, chrání cestující před škodlivými látkami a zabraňuje pronikání nepříjemných pachů.

Hlavní rozdíly mezi vzduchovými a kabinovými filtry:

  • Funkce: vzduchový filtr čistí vzduch, který vstupuje do motoru, kabinový filtr čistí vzduch uvnitř vozu;
  • Umístění: vzduchový filtr je instalován před sáním vzduchu do motoru, kabinový filtr je instalován ve ventilačním systému automobilu, obvykle za přístrojovou deskou;
  • Frekvence výměn: vzduchový filtr se doporučuje měnit každých 10 000 – 20 000 kilometrů (nebo dle doporučení výrobce), kabinový filtr se obvykle mění každých 15 000 – 30 000 kilometrů (nebo dle doporučení výrobce).
ČTĚTE VÍCE
Jaká je optimální doba pro vyschnutí půdy před aplikací protištěrku? Užitečné tipy a triky

Čištění vzduchu je důležité jak pro spolehlivý chod motoru, tak pro pohodlí cestujících uvnitř vozu. Vzduchový filtr a kabinový filtr plní své úkoly nezávisle na sobě a jejich pravidelná výměna pomáhá udržovat jejich účinnost a spolehlivost celého systému čištění vzduchu vozidla.

Funkčnost

Функциональность

Jedním z hlavních rozdílů mezi vzduchovými a kabinovými filtry je jejich funkčnost.

Vzduchový filtr určený k čištění vzduchu vstupujícího do motoru od prachu, nečistot, pylu a dalších nečistot. Zabraňuje vnikání malých částic do motoru, což pomáhá zajistit jeho efektivnější chod a prodlužuje jeho životnost.

Kabinový filtr plní funkci čištění vzduchu v interiéru vozu. Zachycuje a zadržuje prach, nečistoty, spóry plísní, tabákový kouř a další alergeny a také nepříjemné pachy. Díky kabinovému filtru se vzduch v kabině stává mnohem čistším a svěžejším, což přispívá ke komfortnímu prostředí při cestování.

Funkčnost Každý z filtrů je zaměřen na zlepšení výkonu vozu a zajištění komfortních podmínek pro řidiče a cestující. Správný provoz a včasná výměna vzduchového i kabinového filtru jsou klíčem ke spolehlivému a efektivnímu provozu vozu.

přihláška

Применение

Úkolem čištění vzduchu uvnitř vozu je kabinový filtr. Je navržen tak, aby zachycoval malé částice, jako je prach, smog, pyl, kouř a další alergeny ze vzduchu, který prochází ventilačním systémem vozidla.

Vzduchový filtr je naproti tomu určen k čištění vzduchu, který vstupuje do motoru automobilu. Jeho úkolem je zabránit vnikání nečistot, prachu, hmyzu a dalších nečistot do sacího systému motoru. Čistý vzduch bez kontaminantů nejen pomáhá vašemu motoru pracovat efektivněji, ale také prodlužuje jeho životnost.

Kabinový filtr

Салонный фильтр

Kabinový filtr je užitečný zejména pro ty, kteří trpí alergiemi nebo dýchacími problémy. Pomáhá snižovat počet alergenů v interiéru vozidla a brání jim v pronikání do plic cestujících. To platí zejména v městském prostředí, kde může být koncentrace znečištění ovzduší velmi vysoká.

Kabinový vzduchový filtr vyžaduje pravidelnou výměnu nebo čištění, aby byla zachována jeho účinnost. Výrobci obvykle doporučují výměnu kabinového filtru každých 15 000 km nebo jednou ročně.

Vzduchový filtr

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр

Vzduchový filtr také vyžaduje pravidelnou výměnu nebo čištění, aby byla zajištěna správná funkce. Vzhledem k tomu, že vzduchový filtr je zodpovědný za vzduch, který vstupuje do motoru vašeho vozu, může ucpaný filtr negativně ovlivnit výkon motoru a jeho životnost.

ČTĚTE VÍCE
Co je součástí předního odpružení automobilu? Podívejme se na všechny hlavní součásti systému.

Vzduchový filtr se obvykle mění každých 20 000 km nebo jednou ročně. Pokud je však vozidlo používáno ve špinavých podmínkách, například na nezpevněných cestách nebo v oblasti s vysokou koncentrací prachu, může být potřeba vzduchový filtr vyměňovat častěji.

Účinnost

Эффективность

Vzduchový filtr

Hlavním úkolem vzduchového filtru je chránit motor automobilu před vnějšími částicemi, jako je prach, špína, hmyz a další drobné látky. Pomáhá udržovat motor čistý a účinný tím, že zabraňuje poškození jeho součástí, jako jsou písty, válce, ventily a další. Účinnější vzduchový filtr může zlepšit výkon motoru, snížit opotřebení motoru a prodloužit životnost motoru.

Vzduchové filtry jsou obvykle klasifikovány podle stupně jejich filtrace. Čím nižší je hodnocení filtru (například 3 mikrony), tím méně částic zachytí. Filtry s vyšším hodnocením mohou mít také další funkce, jako je zachycování pachů, alergenů nebo plynů.

Kabinový filtr

Hlavní funkcí kabinového filtru je čištění vzduchu vstupujícího do interiéru vozu od prachu, nečistot, výfukových plynů, alergenů a dalších nečistot. Pomáhá udržovat vzduch v kabině čistý, zabraňuje nepříjemným pachům a chrání cestující před škodlivými částicemi. Účinnější kabinový filtr může snížit znečištění vzduchu v interiéru a zlepšit kvalitu vzduchu, což má pozitivní dopad na zdraví cestujících.

Kabinové filtry mohou mít také různé klasifikace na základě stupně filtrace a doplňkových funkcí pro efektivnější čištění vzduchu. Tím, že zachycují alergeny, bakterie, plyny a další škodlivé látky, nejen čistí vzduch, ale také zlepšují komfort cestujících tím, že předcházejí alergickým reakcím a onemocněním dýchacích cest.

Pravidelná výměna vzduchových a kabinových filtrů dle doporučení výrobce vozu je důležitou podmínkou jejich efektivního fungování a zajištění čistého a zdravého vzduchu ve voze.

Video:

Proč instalovat UHLÍKOVÝ kabinový filtr | Proč se okna auta potí? | Antibakteriální filtr

Směřuje šipka kabinového filtru dolů nebo nahoru. Solaris – Rio

Neinstalujte uhlíkový kabinový filtr, podívejte se nejprve na toto.