Otázka schopnosti předjíždět ostatní vozidla přes plnou čáru je jednou z nejdiskutovanějších a pro řidiče univerzálně zajímavých otázek. Nejednoznačnost této problematiky je způsobena nejen touhou ušetřit čas na silnici, ale také touhou předjíždět bezpečně a v souladu s pravidly silničního provozu.

Podle dopravního řádu je předjíždění zakázáno na úsecích komunikací, kde je provoz zakázán plnou čárou. Je to dáno tím, že plná čára označuje nebezpečí nebo zákaz a porušení tohoto pravidla může mít za následek správní sankce nebo dokonce nehodu.

Existují však výjimky, kdy je předjíždění přes plnou čáru přijatelné. Pravidlo 1.5.13 pravidel silničního provozu říká: „Předjíždění je zakázáno na mostech, nadjezdech, nadjezdech, přechodech pro chodce, železničních přejezdech, jakož i při nedostatečné viditelnosti vozovky ve vzdálenosti menší než 100 metrů před Řidič.” Pokud se tedy nacházíte na úseku silnice, kde plná čára nezakazuje předjíždění, můžete předjíždět v souladu s pravidly silničního provozu a při dodržení bezpečnostních pravidel.

Dopravní pravidla

Zde jsou základní pravidla silničního provozu:

 1. Dodržujte rychlostní limit. Je označeno dopravními značkami a může se měnit v závislosti na stavu vozovky.
 2. Před jízdou se ujistěte, že řídíte pod vlivem alkoholu nebo drog. To je přísně zakázáno a může to mít vážné následky.
 3. Respektujte chodce. Na přechodech pro chodce jim dejte možnost projít. Když na křižovatce odbočíte doleva nebo doprava, dejte chodcům příležitost přejít silnici.
 4. Udržovat si odstup. Udržujte bezpečnou vzdálenost od aut před vámi, abyste měli dostatek času a prostoru reagovat na možné situace na silnici.
 5. Předjíždění vpředu je zakázáno na mostech, nadjezdech, stoupáních a sjezdech a také na neregulovaných přechodech pro chodce.
 6. Předjíždění přes plnou čáru se až na několik případů nedoporučuje. To může být nebezpečné a vést k nehodám. Pokud je to velmi naléhavé, můžete se pokusit předjíždět plnou čárou, ale pouze s naprosto jasnou viditelností a jistotou, že zde nejsou žádná protijedoucí vozidla.

Nezapomeňte, že dodržování pravidel silničního provozu na silnici je povinností každého účastníka silničního provozu, nejen řidičů. Chodci musí také dodržovat pravidla a dávat velký pozor na projíždějící auta.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je optimální šířka auta pro pohodlnou jízdu a parkování?

Dá se předjíždět přes plnou čáru?

Pravidlo proti předjíždění přes plnou čáru existuje z několika důvodů. Za prvé, toto pravidlo zvyšuje bezpečnost silničního provozu, protože předjíždění přes plnou čáru může představovat nebezpečí pro protijedoucí auta a chodce. Za druhé, omezení předjíždění pomáhá udržovat hustotu provozu, což je důležité pro prevenci nehod a dopravních zácp.

V některých případech však může být pravidlo předjíždění přes plnou čáru výjimkou. Pokud má například silnice další jízdní pruh pro předjíždění nebo střední oddělující provoz v opačných směrech, může být povoleno předjíždění přes plnou čáru. V takových případech by měli být řidiči obzvláště opatrní a zajistit bezpečnost před předjížděním.

Obecně platí, že předjíždění přes plnou čáru je dopravním přestupkem a je třeba se mu vyvarovat. Řidiči by se měli vždy řídit dopravními značkami, aby zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.

Důležité informace pro řidiče

Plná čára na vozovce znamená zákaz předjíždění. Děje se tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Předjíždění přes plnou čáru může vést k vážným nehodám a ohrožovat životy a zdraví řidičů a cestujících.

Důvody pro zákaz předjíždění přes plnou čáru:

1. Omezená viditelnost: Plná čára může znamenat, že viditelnost je na daném úseku silnice omezená a předjíždění může být nebezpečné kvůli možnosti protijedoucích vozidel.

2. Omezený prostor: Plná čára může naznačovat, že silnice je úzká nebo že jsou na její straně překážky, takže prostor pro průjezd je úzký a nebezpečný.

Trest za předjíždění přes plnou čáru:

Наказание за обгон через сплошную линию:

Předjíždění přes plnou čáru je porušením pravidel silničního provozu a trestá se pokutou a odebráním řidičského průkazu na určitou dobu. Pokud ohrozíte ostatní účastníky silničního provozu nebo způsobíte nehodu, může být trest přísnější.

Pamatujte, že dodržovat pravidla silničního provozu znamená starat se o život svůj i ostatních. Neustále vyhodnocujte situaci na silnici a dělejte správná rozhodnutí, abyste se vyhnuli problémům.

Dopravní značky a značení

Дорожные знаки и разметка

Dopravní značky

Dopravní značky instalované na dálnici jsou povinné pro všechny řidiče. Podle účelu jsou rozděleny do několika kategorií: výstražné značky, zákazové značky, přednostní značky, informační značky a servisní značky.

ČTĚTE VÍCE
Jaké vybavení není nutné registrovat?

Výstražné značky identifikují potenciálně nebezpečné situace a pomáhají řidičům se na ně předem připravit. Zákazové značky označují akce, které jsou na daném úseku silnice zakázány. Značky priority definují pravidla dopravní priority a informační značky poskytují různé informace o trasách, vzdálenostech a dalších vlastnostech silnice.

Servisní značky informují řidiče o přítomnosti různých servisních zařízení na silnici, jako jsou čerpací stanice, autobusové zastávky, odpočívadla atd.

Označení

Dopravní značení plní stejnou funkci jako dopravní značky, ale pomocí grafiky a barev poskytuje řidičům informace o dopravních vzorcích, směrech, omezeních a dalších dopravních předpisech.

Plná čára je speciální typ značení, které zakazuje předjíždění na daném úseku silnice. Řidiči nemohou přejet plnou čáru, aby předjeli jiné vozidlo. Je vyznačena čtvercovou čarou rovnoběžnou s osami silnice.

Předjíždění přes plnou čáru je porušením pravidel silničního provozu a může vést k nehodám a nehodám. Řidiči musí vždy dodržovat dopravní značení a předpisy, aby zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.

Časté dotazy týkající se dopravy

V silničním provozu vyvstává mnoho problémů souvisejících s bezpečností, pravidly a různými situacemi na silnici. V této části se podíváme na několik často kladených otázek a poskytneme na ně odpovědi.

Dá se předjíždět přes plnou čáru?

Ne, předjíždění přes plnou čáru je zakázáno pravidly silničního provozu. Plná čára znamená, že předjíždění je zakázáno a řidič se musí okamžitě vrátit do svého jízdního pruhu. Porušení tohoto pravidla může mít za následek pokutu a odnětí práva řídit vozidlo.

Jaká by měla být vzdálenost mezi auty na silnici?

Vzdálenost mezi vozy musí být dostatečná, aby byla zajištěna bezpečnost. Obecně se doporučuje ponechat mezeru 2-3 sekundy, abyste byli schopni reagovat na možná nebezpečí a měli dostatečný brzdný prostor. Za obtížných povětrnostních podmínek nebo při vysokých rychlostech je však třeba vzdálenost zvýšit.

Chcete-li určit správnou vzdálenost, udržujte konstantní vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi. Pokud se k vám začnou přibližovat jiná vozidla, zvyšte vzdálenost, abyste zajistili bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Co dělat v případě nehody?

V případě dopravní nehody (RTA) je hlavní zachovat klid a přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných.

 1. Pokud je to možné, uhněte na stranu a uvolněte vozovku od poškozených vozidel.
 2. Ujistěte se, že jsou všichni zúčastnění v bezpečí a v případě potřeby zavolejte záchrannou službu.
 3. Vyměňte si podrobnosti se spolujezdcem, jako jsou jména, telefonní čísla a čísla pojištění.
 4. Zkontrolujte vozidlo a zaznamenejte případné poškození.
 5. Sepište nouzový protokol s uvedením všech okolností.
ČTĚTE VÍCE
Je možné aktivovat kickdown z klidu? Detailní zvážení možnosti sešlápnout plynový pedál až na doraz, když vůz stojí

Je důležité pamatovat na to, že po nehodě je třeba kontaktovat policii a událost nahlásit, i když se zdá, že škoda je nepatrná. To vám v budoucnu pomůže při podávání pojistné události a řízení.

Doufáme, že tyto odpovědi vrhnou světlo na některé dopravní otázky a pomohou vám být na silnici uvědomělejší a bezpečnější.

Video:

Povolit odezvu # 8 / Předjíždění začalo přerušovaně, skončilo nepřerušovaně

Začal jsem předjíždět na přerušované a skončil na průběžné.

Past při předjíždění. Nenechte se připravit!