Výtahy jsou zařízení určená k vertikálnímu přemisťování osob a zboží, jsou široce používána v různých oblastech činnosti. Klasifikace výtahů umožňuje systematizovat jejich rozmanitost a určit, který typ výtahu by měl být zvolen v konkrétní situaci.

Jednou z hlavních charakteristik, podle kterých jsou výtahy klasifikovány, je typ motoru, který se používá při jejich provozu. V závislosti na typu motoru existují dva hlavní typy výtahů: hydraulický a elektrický.

Hydraulické zvedáky fungují pomocí stlačeného vzduchu nebo hydraulické kapaliny. Mají vysokou nosnost a umožňují rychle a bezpečně zvedat a spouštět břemena. Hydraulické výtahy jsou široce používány ve stavebnictví a průmyslu.

Typy výtahů

Типы подъемников

Výtahy se liší svým designem a účelem:

1. Nákladní výtahy:

Nákladní výtahy se používají k přepravě zboží nebo materiálů do značných výšek. Mají dostatečnou nosnost a zvládnou různé druhy nakládání jako jsou palety, kontejnery nebo velké předměty.

2. Osobní výtahy:

Osobní výtahy jsou určeny k vertikálnímu pohybu osob. Mohou být instalovány v obytných a kancelářských budovách, nákupních centrech, letištích a dalších veřejných místech. Osobní výtahy jsou často vybaveny tlačítky pro volbu podlahy a bezpečnostním systémem pro zajištění pohodlné a bezpečné jízdy.

3. Výtahy pro invalidy:

Výtahy pro invalidní vozíky jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Mohou být instalovány ve veřejných budovách, bytových komplexech, nemocnicích a dalších místech, kde může být omezen přístup pro osoby se zdravotním postižením. Tyto výtahy jsou obvykle vybaveny speciálními bezpečnostními prvky a nastavitelnými plošinami, aby vyhovovaly různým potřebám uživatelů.

4. Hydraulické výtahy:

Hydraulické výtahy fungují na hydraulickém principu. K pohybu plošiny nahoru a dolů používají hydraulický válec. Tyto výtahy mají vysokou nosnost a lze je použít v nákladních i osobních výtahech.

5. Navijáky:

Navijáky používají naviják a lanový systém ke zvedání a spouštění nákladu nebo plošiny. Používají se uvnitř i venku a mohou být vybaveny různými typy plošin, jako jsou kabiny nebo mobilní plošiny pro pracovníky.

Každý typ výtahu je navržen pro specifické úkoly a má své výhody a omezení. Výběr výtahu by měl vycházet ze specifických potřeb a požadavků místa instalace.

Stacionární výtahy

Стационарные подъемники

Stacionární výtahy mohou mít různé konfigurace a funkce v závislosti na účelu a potřebách. Mohou být svislé, šikmé nebo mít plošiny určené pro přepravu zboží.

ČTĚTE VÍCE
Proč dávají distanční podložky na regály v ekonomickém nebo stavebním procesu?

Vertikální stacionární výtahy se používají k přepravě invalidních nebo invalidních osob mezi patry budov. Poskytují bezpečnou a pohodlnou přepravu a mohou být instalovány uvnitř i venku.

Šikmé stacionární výtahy se používají k pohybu osob po nakloněných plochách, jako jsou schody nebo svahy. Mají speciální mechanismy, které umožňují hladký a bezpečný pohyb po nakloněné ploše.

Stacionární nákladní výtahy se používají k přesunu nákladu nebo těžkých předmětů mezi patry nebo venku. Poskytují efektivní a bezpečnou přepravu nákladu a jsou k dispozici v různých nosnostech a velikostech plošin.

Pevné výtahy mohou být užitečným řešením pro zajištění dostupnosti a pohodlí v různých situacích a pro různé skupiny lidí. Mohou být instalovány jak ve veřejných budovách a institucích, tak v soukromých domech a bytech.

Výtahy na kolečkách

Подъемники на колесах

Kolové výtahy se používají v různých průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, průmysl a služby. Usnadňují úkoly zahrnující zvedání a přemisťování těžkých břemen a zároveň poskytují pracovníkům bezpečnost a pohodlí.

Existuje několik typů kolových výtahů, z nichž každý je navržen pro specifické účely:

Typ výtahu popis
Hydraulické výtahy Ke zvedání břemen a osob využívají hydraulický systém. Mají vysokou nosnost a lze je použít v nejrůznějších podmínkách.
Elektrické výtahy Jsou vybaveny elektromotorem, který jim umožňuje lepší manévrovatelnost a snadnější použití. Často se používá v úzkých a nepřístupných místech.
Trolejové výtahy Jedná se o kombinovaný výtah a vozík. Ideální pro práci ve skladech, kde je nutné současně přemisťovat a zvedat břemena.

Všechny kolové výtahy se liší nosností, výškou zdvihu, rychlostí a dalšími vlastnostmi. Výběr výtahu závisí na konkrétním úkolu a požadavcích na něj.

Použití kolových výtahů může výrazně zjednodušit a urychlit pracovní procesy a také snížit riziko zranění při zvedání a přemísťování břemen a osob.

Mobilní výtahy

Мобильные подъемники

Jednou z hlavních výhod mobilních výtahů je jejich přenosnost a možnost přesunu z místa na místo bez větší námahy. Díky tomu jsou nezbytným vybavením pro pracovníky v průmyslových odvětvích, která vyžadují neustálý pohyb a rychlý přístup k vysokým konstrukcím.

Mobilní výtahy se mohou lišit v designu a účelu. Některé modely jsou například určeny výhradně pro zvedání osob, zatímco jiné lze použít pro přepravu nákladů a materiálů. Ve většině případů jsou však mobilní výtahy určeny k provádění obou typů prací – zvedání osob i zvedání zboží.

ČTĚTE VÍCE
Jak si vyrobit vlastní zimní ostřikovač na auto a ušetřit při nákupu?

Mezi hlavní komponenty mobilních výtahů patří stožáry, plošiny, nákladové koše a řídicí systémy. Stožáry jsou svislé konstrukce, na kterých jsou instalovány plošiny. Plošiny slouží k ubytování pracovníků a vybavení. Nákladní koše slouží k přepravě zboží a materiálů. Řídicí systémy zajišťují bezpečný a efektivní provoz výtahu.

Při výběru mobilního výtahu je třeba vzít v úvahu faktory, jako je výška zdvihu, nosnost, typ terénu, překážky a požadavky na bezpečnost. Kromě toho je také důležité vzít v úvahu charakteristiky provozu a struktury zařízení, kde bude výtah používán.

Mobilní výtahy jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, údržby budov, úklidu, telekomunikací a průmyslových zařízení. Díky své ovladatelnosti a snadnému použití umožňují mobilní výtahy pracovníkům rychle a bezpečně provádět práce ve výškách.

Je důležité si uvědomit, že používání mobilních výtahů vyžaduje dodržování bezpečnostních předpisů a školení v jejich obsluze. Pracovníci musí být seznámeni se základními principy obsluhy výtahů a používat poskytnuté ochranné prostředky.

Video:

Výběr a hlavní rozdíly výtahů

Lyžařská škola. Lekce 6 – Jak používat lyžařský vlek a zatáčet v „pluhu“