Auto od státu zdarma – Jde o obtížné téma, které vzbuzuje mezi obyvateli zájem a kontroverze. Mnoho lidí si klade otázku, komu a v jakých případech stát poskytuje auto zdarma. A abychom vám usnadnili pochopení této problematiky, připravili jsme podrobné instrukce.

Za prvé, stojí za zmínku, že bezplatné auto od státu je k dispozici pouze určitým kategoriím občanů. Jedná se především o veterány Velké vlastenecké války, účastníky likvidace havárie jaderné elektrárny v Černobylu, invalidy skupiny I a II, sirotky a postižené děti.

Za druhé, získat auto zdarma je možné pouze při splnění určitých podmínek. Hlavní věc je přítomnost oficiálního závěru lékařské komise, který potvrzuje váš status osoby se zdravotním postižením. Pro získání auta od státu navíc musíte splnit požadavky související s příjmem, rodinným stavem a mnoha dalšími faktory.

Podmínky pro poskytnutí bezplatného vozu od státu

Условия предоставления бесплатного автомобиля от государства

Kategorie občanů s nárokem na auto zdarma:

1. Osoby se zdravotním postižením, které mají status osoby se zdravotním postižením.

2. Veteráni Velké vlastenecké války a bojovníci.

3. Osoby v tíživé životní situaci nebo s nízkým příjmem stanoveným v souladu se zákonem.

4. Občané postižení mimořádnými situacemi (živelné pohromy, požáry atd.)

Základní podmínky pro poskytnutí vozu zdarma:

1. Mít občanství Ruské federace.

2. Dodržování věkových omezení (např. občané důchodového věku mají právo na získání automobilu).

3. Poskytování dokladů potvrzujících příslušnost k příslušné kategorii občanů.

4. Absence vlastnictví automobilu (pokud je auto k dispozici, nebude poskytnuto bezplatné auto).

Podmínky pro poskytnutí bezplatného vozu se mohou měnit v závislosti na regionu vašeho bydliště a aktuální legislativě. Podrobnosti vám sdělí příslušné úřady.

Kategorie občanů Podmínky poskytnutí vozu
Zakázáno Potvrzení invalidního stavu, nedostatek vlastnictví vozu.
Veteráni a bojovníci Certifikát veterána nebo účastníka boje, bez vlastnictví auta.
Občané v těžkých životních situacích Doklady potvrzující těžkou životní situaci nebo nízký příjem, nevlastnění auta.
Oběti mimořádných událostí Doklady potvrzující stav poškození, chybějící vlastnictví vozu.

Kategorie občanů oprávněných k získání automobilu

Категории граждан, имеющих право на получение автомобиля

Bezplatné automobily od státu jsou poskytovány určitým kategoriím občanů, kteří se nacházejí ve zvláštní životní nebo sociální situaci. Níže je uveden seznam těchto kategorií:

ČTĚTE VÍCE
Princip činnosti měniče momentu automatické převodovky je převodový mechanismus, který přeměňuje hydraulickou energii na mechanickou energii

1. Zdravotně postižení první a druhé skupiny, kteří mají zdravotní problémy a mohou být ve stavu, který jim neumožňuje neustále se pohybovat pěšky;

2. veteráni Velké vlastenecké války, bojoví veteráni, kteří se účastnili obranných operací, jakož i veteráni vojenských konfliktů definovaných zákonem;

3. Rodiny s dětmi s nízkými příjmy, které jsou v tíživé finanční situaci, zejména pokud mají velké rodiny;

4. osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v tíživé životní situaci a používají automobil jako specializovanou dopravu, např. k cestě do zaměstnání nebo k lékařské péči;

5. Mladé rodiny, které se nacházejí v těžké životní etapě, kterým pořízení vozu může výrazně usnadnit život a pomoci při každodenních úkonech.

Kromě těchto kategorií existují další případy, kdy vláda může poskytnout auto zdarma. Takové případy jsou obvykle upraveny zvláštními zákony a programy, které stanoví specifická kritéria a požadavky pro získání automobilu.

Postup při žádosti o auto zdarma

Процедура подачи заявки на бесплатный автомобиль

Abyste od státu dostali auto zdarma, musíte projít určitou procedurou. V této sekci vám řekneme, jak můžete požádat o auto zdarma.

Krok 1. Příprava požadovaných dokumentů

Шаг 1. Подготовка необходимых документов

Prvním krokem je připravit všechny potřebné dokumenty. Budete potřebovat cestovní pas, DIČ, potvrzení o příjmu a další dokumenty, které mohou být vyžadovány v závislosti na programu, v jehož rámci je poskytováno bezplatné auto.

Pro upřesnění seznamu požadovaných dokumentů se doporučuje kontaktovat příslušný státní úřad nebo se poradit s právníkem.

Krok 2. Vyplnění přihlášky

Po přípravě všech potřebných dokumentů byste měli vyplnit žádost o bezplatné auto. Aplikaci lze získat od příslušné vládní agentury nebo stáhnout z oficiálních webových stránek.

Při vyplňování žádosti musíte pečlivě dodržovat pokyny a poskytovat přesné informace. Jakékoli nepravdivé informace mohou vést k odmítnutí poskytnout auto.

Krok 3. Odeslání přihlášky

Шаг 3. Предоставление заявки

Jakmile je žádost dokončena, musí být předložena příslušnému vládnímu úřadu. V závislosti na programu můžete být požádáni, abyste se dostavili osobně, nebo budete moci podat přihlášku poštou nebo e-mailem.

Při podání žádosti musíte také doložit všechny potřebné dokumenty potvrzující údaje uvedené v žádosti.

Další kroky ke kontrole vaší žádosti a získání vozu zdarma se mohou lišit podle programu a vládní agentury.

ČTĚTE VÍCE
Jakou preventivní údržbu je třeba na autě pravidelně provádět, aby jezdilo v dobrém stavu?

Je důležité poznamenat, že získat auto zdarma od státu je možné pouze v rámci určitých programů a za všech požadavků a podmínek stanovených státem.

Informace o dostupných programech a podmínkách účasti lze získat od příslušných vládních agentur nebo oficiálních webových stránek.

Video:

AUTA Z EVROPY OD 200 DO 1500 EUR. LEVNĚJŠÍ POUZE ZDARMA.

Ve Státní dumě bylo opět zavedeno bezplatné parkování pro invalidy

Změny v pravidlech provozu pro automobily pro zdravotně postižené. od 1. března 2023.