Po celou dobu životnosti pneumatik automobilů dochází k postupnému opotřebení. Otázka, jaké může být maximální opotřebení pneumatik, je důležitou otázkou v otázce bezpečnosti silničního provozu. Určení maximální přijatelné úrovně opotřebení pomáhá řidičům určit, kdy by měly být jejich pneumatiky vyměněny, aby byla zachována vysoká úroveň bezpečnosti na silnici.

Opotřebení pneumatik je normální proces, ke kterému dochází v důsledku tření pneumatik o asfalt a dalších faktorů, jako je geometrie kol, nesprávný tlak vzduchu, kvalita vozovky a styl jízdy. Vliv těchto faktorů se může lišit, takže maximální přípustná úroveň opotřebení se u různých pneumatik liší.

Maximální povolené opotřebení pneumatiky je dáno hloubkou dezénu, kterou lze měřit pomocí speciálního přístroje – hloubkoměru. Legislativa obvykle stanoví minimální hloubku dezénu, která musí být splněna, aby byla pneumatika považována za bezpečnou. To je uvedeno na speciálních značkách nebo indikátorech, které jsou umístěny na boční stěně pneumatiky. Pokud se hloubka dezénu sníží, než je specifikováno, pneumatika se stává nebezpečnou a musí být vyměněna.

Jak dlouho vydrží pneumatiky?

Hlavním důvodem opotřebení pneumatik je každodenní používání a opotřebení běhounu. Čím více je auto každý den využíváno, tím rychleji se pneumatiky opotřebovávají. I když se však vozidlo používá jen zřídka, pneumatiky časem stárnou a opotřebovávají se vlivem počasí, UV záření a dalších faktorů.

Životnost pneumatik může být určena také jejich profilem běhounu. Podle doporučení výrobců hloubka dezénu měřená v milimetrech udává, kdy je potřeba pneumatiky vyměnit. Obvykle je tato hodnota mezi 1,6 a 3 milimetry.

Je důležité si uvědomit, že s opotřebením pneumatik se mění i jejich výkon. Opotřebené pneumatiky mohou ovlivnit trakci a brzdný výkon vašeho vozidla a také snížit ovladatelnost a bezpečnost. Proto, když pneumatiky dosáhnou limitu opotřebení, musí být vyměněny za nové.

Přibližně je průměrná životnost pneumatik od 40 000 do 60 000 kilometrů. Tento ukazatel se však může lišit v závislosti na stylu jízdy, stavu vozovky, jízdních návycích a dalších faktorech.

Kritické opotřebení pneumatik: jak ho určit?

Критический износ шин: как его определить?

Obvykle mají pneumatiky původně stanovenou doporučenou úroveň opotřebení, kterou určuje výrobce. Jedná se o indikátor vyčnívající ze spodní části běhounu (známý jako TWI – Tread Wear Indicator). Když běhoun pneumatiky dosáhne této úrovně indikátoru, znamená to, že pneumatika dosáhla kritické úrovně opotřebení.

ČTĚTE VÍCE
Kdo je považován za svědka nehody - podmínky a požadavky na rozpoznání důležité postavy na místě nehody

K určení úrovně opotřebení pneumatik existuje kromě TWI ještě jeden jednoduchý způsob – pomocí mince o tloušťce hřivny. Pokud je mince zcela skryta v drážkách běhounu, znamená to, že pneumatika je stále v přijatelném stavu. Pokud je však vidět horní hrana mince, je třeba myslet na výměnu pneumatik.

Svěřte kontrolu odborníkovi

Доверьте проверку специалисту

Zatímco výše uvedené metody vám mohou poskytnout představu o stavu vašich pneumatik, vždy je nejlepší kontaktovat odborníka pro úplné a přesné posouzení. Specialisté v autoservisu budou moci pneumatiky zkontrolovat, změřit hloubku dezénu a dát doporučení pro jejich výměnu.

Důležitost včasné výměny

Важность своевременной замены

Když však pneumatika dosáhne kritické úrovně opotřebení, je pro zachování bezpečnosti silničního provozu nezbytná její výměna. Pamatujte, že pneumatiky s nedostatečnou hloubkou dezénu mohou výrazně snížit trakci, zejména na mokrém a kluzkém povrchu. To může vést ke zvýšenému brzdění, špatné ovladatelnosti a dokonce i nehodám.

Stanovení kritického opotřebení pneumatik je tedy důležitou fází jejich provozu. Nezapomeňte sledovat opotřebení pneumatik a v případě potřeby je okamžitě vyměňte. To vám pomůže zajistit bezpečnost a pohodlnou jízdu na silnici.

Faktory ovlivňující životnost pneumatik

Факторы, влияющие на срок службы шин

Životnost pneumatik ovlivňuje několik faktorů. Mezi tyto faktory patří:

1. Styl jízdy

1. Стиль вождения

Styl jízdy je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících opotřebení pneumatik. Agresivní jízda, jako je prudké brzdění, rychlá akcelerace a ostré zatáčky, může způsobit rychlé a nerovnoměrné opotřebení pneumatik. Životnost pneumatik může negativně ovlivnit i nadměrné zatížení pneumatik.

2. Stav vozovky

2. Состояние дороги

Životnost pneumatik ovlivňuje také stav vozovky. Nerovný povrch vozovky, výmoly a praskliny mohou způsobit poškození pneumatik a zrychlené opotřebení. Je důležité volit trasy, kde jsou silnice v dobrém stavu, aby se snížilo opotřebení pneumatik a prodloužila se jejich životnost.

Mezi další faktory, které mohou ovlivnit životnost pneumatik, patří správný tlak v pneumatikách, pravidelné střídání pneumatik a kvalita a stav pneumatik. Pravidelná údržba a péče o vaše pneumatiky pomůže prodloužit jejich životnost a zajistí vám bezpečnost na silnici.

Faktory Účinek
Styl jízdy Rychlé a nerovnoměrné opotřebení pneumatik
Stav vozovky Poškození a zrychlené opotřebení pneumatik
Tlak vzduchu v pneumatikách Nerovnoměrné opotřebení a poškození
Rotace pneumatik Snížené opotřebení a prodloužená životnost
Kvalita a stav pneumatik Trvanlivost a bezpečnost
ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správné mazivo pro podběhy vašeho auta

Video:

Je čas vyměnit pneumatiky! 5 známek opotřebení zimních pneumatik

Tlak v pneumatikách od R13 do R18

Co je přípustné opotřebení pneumatik: rozdíl v indexu pro letní a zimní pneumatiky