Snímač plynu – Jedná se o důležitou součást moderního automobilu, zodpovědnou za regulaci přívodu vzduchu do motoru. Pokud takto důležité zařízení nefunguje správně, může způsobit řadu problémů s motorem a celkovým výkonem vozidla.

Když snímač škrticí klapky nefunguje, může to mít za následek nepředvídatelné chování motoru. Nesprávná regulace proudění vzduchu může způsobit zvýšení nebo snížení otáček motoru, kolísání volnoběžných otáček a dokonce i zhasnutí motoru.

Jednou z hlavních příčin problémů snímače škrticí klapky je oxidace kontaktů v samotném snímači nebo na jeho konektoru. V důsledku toho mohou nastat problémy s přenosem signálů mezi snímačem a elektronickým systémem řízení motoru. Pokud snímač škrticí klapky nepřijímá spolehlivá data, může být elektronický řídicí systém omezen ve svých schopnostech a nemusí správně fungovat.

Máte-li podezření na problém se snímačem škrticí klapky, zejména pokud máte potíže s akcelerací nebo motor běží špatně, doporučujeme, abyste jej předali kvalifikovanému automechanikovi nebo jej nechali diagnostikovat autorizovaným prodejcem vozidla. Nefunkční snímač škrticí klapky může způsobit vážné problémy s motorem a ovlivnit celkovou bezpečnost a výkon vašeho vozidla.

Co se stane, když snímač plynu nefunguje?

Что происходит если не работает датчик дроссельной заслонки?

1. Nerovnoměrný chod motoru

1. Неравномерная работа двигателя

Pokud je snímač škrticí klapky vadný, řídicí modul motoru může nesprávně interpretovat polohu škrticí klapky. To může vést k nerovnoměrnému přívodu paliva a vzduchu do válců motoru. V důsledku toho bude motor nestabilní a při akceleraci může trhat nebo silně brzdit.

2. Ztráta výkonu a účinnosti

2. Потеря мощности и экономичности

Snímač škrticí klapky je také zodpovědný za regulaci průtoku paliva a vzduchu do motoru. Pokud snímač nefunguje správně, může dojít ke snížení účinnosti spalování paliva, což má za následek ztrátu výkonu a zvýšenou spotřebu paliva.

Kromě toho může nesprávné hospodaření s palivem vést k nadměrné tvorbě nerozpustných usazenin ve výfukovém systému, což může následně vést k vážnému poškození a nákladným opravám.

3. Chyby a poruchy

3. Ошибки и неисправности

Vadný snímač škrticí klapky může způsobit chyby v řídicí jednotce motoru. To může způsobit, že autodiagnostický systém vozidla generuje chyby související s činností snímače. V některých případech to může vést k omezení motoru, což může výrazně omezit možnosti vozidla.

V případě poruchy snímače škrticí klapky se doporučuje kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a v případě potřeby snímač vyměnil.

ČTĚTE VÍCE
Auto nestartuje v chladném počasí - návod k akci a rady pro automobilové nadšence

Ztráta palivového hnacího motoru

Потеря приводящего двигателя топлива

Špatně fungující snímač škrticí klapky může způsobit ztrátu paliva motoru. V tomto případě nastávají následující problémy:

 • Nestabilní volnoběh. Vadný snímač může poskytovat nesprávná data do systému řízení motoru, což má za následek špatnou distribuci paliva, zejména při nízkých otáčkách motoru. To se může projevit náhlými skoky ve volnoběžných otáčkách.
 • Ztráta výkonu motoru. Chybějící nebo nesprávná data ze snímače škrticí klapky mohou mít za následek nesprávné proudění paliva a vzduchu do motoru, což snižuje výkon a výkon motoru. To se může projevit špatnou reakcí na plyn a celkovým pocitem „zatuhlého“ motoru.
 • Nestabilní chod motoru při nízkých otáčkách. Vadný snímač škrticí klapky může způsobit problémy, když motor běží v nízkých otáčkách. Může dojít k nárůstu rychlosti, zpoždění při akceleraci a dalším nepříjemným symptomům.
 • Zvýšená spotřeba paliva. Pokud snímač škrticí klapky nefunguje nebo poskytuje nesprávná data, řídicí systém může nesprávně vypočítat množství dodaného paliva. V důsledku toho se může znatelně zvýšit spotřeba paliva.

Pokud jsou tyto problémy zjištěny, musíte kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu snímače škrticí klapky. Pravidelná údržba a kontrola systému řízení motoru pomůže takovým problémům předejít.

Nestabilní otáčky motoru

Неустойчивые обороты двигателя

Pokud snímač škrticí klapky nefunguje, může to mít za následek kolísavé otáčky motoru. Vadný snímač může způsobit problémy s regulací průtoku vzduchu a paliva do motoru, což má za následek nestabilní otáčky.

Nestabilní otáčky motoru se mohou projevit následujícími příznaky:

 • Potíže se startováním motoru
 • Kolísání volnoběžných otáček
 • Snižte otáčky, když motor běží v nízkých otáčkách
 • Zvýšená spotřeba paliva
 • Špatná odezva na plynový pedál

Nestabilní otáčky motoru mohou způsobit poruchu jiných systémů vozidla, jako je výfukový systém a systém řízení motoru. To zase může vést ke zhoršení ekologických vlastností vozidla a zvýšenému opotřebení motoru.

Pokud si všimnete kolísavých otáček motoru, doporučuje se okamžitě kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval systém škrticí klapky a snímač. Pokud snímač nefunguje správně, musí být vyměněn, aby se obnovil normální provoz motoru a předešlo se možným problémům.

Poruchy elektronického řídicího systému motoru

Сбои работы электронной системы управления двигателем

Poruchy elektronického systému řízení motoru mohou být způsobeny různými důvody, včetně problémů se snímačem škrticí klapky. Když snímač škrticí klapky nefunguje správně, může to způsobit vážné problémy s motorem a špatný výkon motoru.

ČTĚTE VÍCE
Příčiny bolesti krku při řízení - co dělat, abyste se zbavili nepohodlí při řízení

Příčiny poruch snímače škrticí klapky

Причины сбоев работы датчика дроссельной заслонки

Příčiny vadného snímače škrticí klapky mohou zahrnovat:

 1. Fyzické poškození nebo opotřebení snímače.
 2. Znečištění snímače, což vede k nesprávnému čtení jeho signálu.
 3. Problémy s elektrickým připojením nebo kabeláží související se snímačem.

Důsledky nefunkčního snímače škrticí klapky

Pokud snímač plynu nefunguje správně, může to mít za následek:

 • Zhoršení reakce motoru na plynový pedál.
 • Ztráta výkonu motoru.
 • Zvýšená spotřeba paliva.
 • Nestabilní otáčky motoru.
 • Vzhled chyb v řídicím systému motoru.

Pokud máte podezření, že snímač škrticí klapky nefunguje, doporučujeme vám kontaktovat servisní středisko, aby provedlo diagnostiku a opravu systému řízení motoru.

Příklad tabulky s chybami pro nefunkční snímač škrticí klapky

Popis chyby Možné příčiny Doporučení pro eliminaci
Chyba „Porucha snímače škrticí klapky“ Fyzické poškození senzoru Vyměňte snímač plynu
Chyba “Nestabilní otáčky motoru” Snímač škrticí klapky je znečištěný Vyčistěte nebo vyměňte snímač

Video:

JAK PROVÁDĚT PŘIZPŮSOBENÍ PLYNU | DALŠÍ AUTOSERVIS ROZVOD ZA 100tis. rublů

PO TOMTO bude AUTO plyn fungovat jako nový

Jak funguje motor s vadným snímačem plynu, známky vadného snímače plynu