Převodovka je jednou z klíčových částí vozu, jejíž správný chod rozhoduje o komfortu a bezpečnosti jízdy. Jedním z důležitých aspektů údržby převodovky je její mazání. Otázka, kolik oleje je třeba nalít do převodovky, znepokojuje mnoho majitelů automobilů.

Než začnete plnit převodovku olejem, je nutné provést kontrolu a zjistit její stav. Pokud mazivo převodovky ztmavne, zakalí nebo má kovový lesk, může to znamenat problémy se strukturou mechanismu. V tomto případě se doporučuje kontaktovat specialisty pro diagnostiku a opravu.

V průměru se do převodovky vejde od dvou do pěti litrů oleje. Mějte však na paměti, že přesné parametry se mohou lišit v závislosti na modelu a značce vozu. Abyste si byli jisti správným množstvím oleje, doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky vašeho vozidla nebo se obrátit na autorizované servisní středisko.

Kolik oleje se má nalít do převodovky?

Какое количество масла необходимо влить в КПП?

Stanovení potřebného množství oleje

Определение необходимого количества масла

Před zahájením práce na výměně oleje v převodovce je třeba zjistit přesné množství oleje, které je třeba použít. K tomu je nejlepší nahlédnout do návodu k obsluze vozu, který obsahuje doporučení výrobce ohledně výběru oleje a jeho množství. To je obvykle uvedeno v části specifikace převodovky.

Postup při dolévání oleje do převodovky

Процедура добавления масла в КПП

Jakmile určíte požadované množství oleje pro vaši převodovku, můžete začít s jeho přidáváním. Postup se může lišit v závislosti na modelu vozu, ale obecně zahrnuje následující kroky:

  1. Zvedněte vozidlo pomocí hydraulického zvedáku nebo pomocí zvedáku.
  2. Najděte vypouštěcí šroub oleje na převodovce a vyšroubujte jej, abyste vypustili starý olej. Před přidáním nového oleje se doporučuje úplně vypustit starý olej.
  3. Pro sběr starého oleje použijte vhodnou nádobu.
  4. Po úplném vypuštění starého oleje uzavřete vypouštěcí šroub oleje a pevně jej utáhněte, aby nedošlo k úniku oleje.
  5. Vyhledejte otvor pro vstup oleje na převodovce a pomocí vhodného nástroje (obvykle nálevky) opatrně nalijte nový olej do převodovky. Ujistěte se, že dodržujete doporučení výrobce pro výběr a množství oleje.
  6. Zavřete olejový otvor a opatrně spusťte auto na zem.
  7. Zkontrolujte hladinu převodového oleje pomocí měrky a ujistěte se, že splňuje doporučení výrobce.
ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správný naviják pro váš vůz a chránit se v extrémních situacích

Je důležité mít na paměti, že pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje měnit převodový olej v souladu s plánem pravidelné údržby vozidla.

Stanovení potřebného množství oleje pro převodovku

Определение требуемого объема масла для КПП

Pro správné naplnění oleje do převodovky (převodovky) potřebujete znát požadovaný objem oleje. Vyhnete se tak přeplnění nebo nedostatku oleje, což může vést k problémům s provozem převodovky.

Pokyny výrobce

Инструкции производителя

Prvním krokem k určení potřebného množství oleje je prostudování návodu výrobce vozidla. V návodu by měla být uvedena nejen optimální značka oleje, ale také jeho přesný objem pro konkrétní model převodovky.

Технические характеристики

Технические характеристики

Další metodou pro stanovení požadovaného objemu oleje je studium technických charakteristik převodovky. V některých případech může výrobce uvádět objem oleje přímo na převodovce samotné (například na jejím krytu nebo bočním panelu).

Značka a model auta Objem převodového oleje
Toyota Corolla 2.4 litrů
Honda Civic 3.2 litrů
BMW řady 3 2.8 litrů

Tabulka ukazuje příklady objemů oleje pro některé modely automobilů. Je však třeba poznamenat, že tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na roku výroby a konkrétní úpravě vozu.

Bez ohledu na metodu použitou ke stanovení požadovaného objemu převodového oleje je důležité dodržovat doporučení výrobce. Přeplnění oleje může poškodit těsnící prvky a zhoršit výkon převodovky a nedostatek oleje může způsobit opotřebení a zlomení ozubených kol.

Jak správně naplnit převodovku olejem?

Как правильно провести процедуру залития масла в КПП?

Zde jsou podrobné pokyny, jak správně naplnit převodovku olejem:

Krok popis
1 Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály. Budete potřebovat nový převodový olej, odstraňovač vypouštěcí zátky oleje, trychtýř, gumovou rukavici a utěrky.
2 Postavte vůz na rovnou vodorovnou plochu a ujistěte se, že je motor vypnutý a hlavice řadicí páky je v neutrálu.
3 Nasaďte si gumovou rukavici a pomocí stahováku na olejový kohoutek uvolněte armaturu a otočte ji mírně proti směru hodinových ručiček. Bude vidět, že z otvoru začne vytékat olej, což znamená, že armatura je otevřená.
4 Umístěte prázdnou nádobu pod armaturu, abyste zachytili případný únik oleje.
5 Po úplném vytečení starého oleje uzavřete šroubení šroubováním ve směru hodinových ručiček.
6 Pomocí trychtýře opatrně nalijte nový olej do otvoru umístěného v horní části převodovky. Obvykle je v pokynech k vozu uvedeno přesné množství oleje, ale můžete použít speciální tabulky s objemy plnění.
7 Zkontrolujte hladinu oleje, ujistěte se, že je na měrce na požadované úrovni, a v případě potřeby doplňte chybějící množství oleje.
8 Vyjměte nálevku a zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Nainstalujte všechny prvky zpět na svá místa.
ČTĚTE VÍCE
Jaké vybavení není nutné registrovat?

Správné provedení postupu plnění převodovky olejem může výrazně prodloužit životnost převodovky a zajistit její hladký a nepřerušovaný provoz. Postupujte proto podle výše uvedených kroků a nezapomeňte provést tento postup podle doporučení výrobce vozidla.

Často kladené dotazy ohledně objemu převodového oleje

Часто задаваемые вопросы об объеме масла для КПП

Níže jsou uvedeny odpovědi na nejčastější otázky související s určením správného množství oleje do převodovky.

1. Kolik oleje se má nalít do převodovky?

Kolik oleje je v převodovce VAZ 2106

Jaký druh oleje by měl být nalit do převodovky a rozdělovací převodovky Niva, VAZ 2121 Lada! GL-4 nebo GL-5?