GPS chyby se v poslední době staly oblíbeným nástrojem pro sledování. Používají je jak soukromí detektivové, tak donucovací orgány. Co ale dělat, když máte podezření, že vaše auto má GPS tracker?

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak vám pomoci detekovat a neutralizovat chybu GPS. Pokud nemáte profesionální vybavení, využijte naše tipy. Nejprve podezřele zkontrolujte, zda v autě nejsou nové vychytávky, které tam dříve nebyly. Dávejte pozor na podezřelé dráty nebo krabice, které by mohly být nepozorovány uvnitř kabiny nebo pod kapotou.

Za druhé, dávejte pozor na chování svého auta. Pokud je nainstalována GPS štěnice, její provoz může ovlivnit provoz různých systémů vozidla. Neobvyklé vybíjení baterie, problémy s elektřinou nebo problémy se startováním motoru mohou být příznaky, že byl nainstalován sledovač GPS.

Jak zjistit GPS tracker v autě?

Как обнаружить GPS трекер в автомобиле?

Pokud máte podezření, že ve vašem autě byl nelegálně nainstalován sledovač GPS, zde je několik způsobů, jak jej odhalit:

  1. Vizuální kontrola. Zkontrolujte vnější části vašeho vozu, jako jsou kola, motorový prostor, nárazníky atd. na podezřelé předměty nebo nesprávné vodiče.
  2. Kontrola systému baterie. Těm bez elektřiny nařiďte uzavření elektrického obvodu, jinak, pokud je v autě nainstalován GPS tracker, může jeho činnost vést k rychlému vybití baterie.
  3. Pomocí rádia. Přijímač vám může pomoci odhalit skryté vysílače a odposlouchávací zařízení. Nalaďte jej na pásmo rádiových vln, jako je pásmo rádia FM, a zkontrolujte signály v okolí vozu. Pokud uslyšíte podivný zvuk, může to znamenat přítomnost GPS trackeru.
  4. Použití speciálního vybavení. Existuje zařízení, které vám může pomoci detekovat a deaktivovat sledovače GPS. Možná budete potřebovat pomoc specialisty nebo někoho, kdo má zkušenosti s prací s takovým zařízením.
  5. Zobrazit dokumentaci. Pokud nemůžete najít fyzické důkazy o GPS trackeru, zkontrolujte dokumentaci vašeho vozidla. Některé GPS trackery lze připojit k elektronickému systému vozidla a mohou být uvedeny v dokumentaci.

Vezměte prosím na vědomí, že detekce GPS trackeru ve vašem vozidle může být nezákonná v závislosti na vaší poloze a platných zákonech. Než tedy začnete hledat, ujistěte se, že jsou takové aktivity ve vaší zemi nebo regionu povoleny.

ČTĚTE VÍCE
Proč se při brzdění třese volant a jak problém bezpečně a spolehlivě odstranit

Vyhledávání a lokalizace

Pokud máte podezření, že vaše auto má chybu GPS, prvním krokem je najít ji a lokalizovat.

1. Vnější kontrola vozu

1. Внешний осмотр автомобиля

Prohlédněte vůz externě, věnujte pozornost všem pochybným prvkům, které mohou být spojeny s nainstalovanou GPS chybou. Mohou to být neobvyklé dráty, antény nebo jiná zařízení, která nelze sladit s běžnými částmi vozu.

2. Použití detektoru signálu GPS

Pokud vizuální kontrola nepřinese výsledky, můžete použít speciální detektor signálu GPS. Toto zařízení je schopno detekovat rádiové signály vysílané štěnicí GPS. Projděte s ním celé auto, abyste mohli určit přítomnost GPS štěnice a její přibližnou polohu uvnitř vozu.

Mějte prosím na paměti, že výsledky detektorů GPS mohou být nepřesné nebo omezené. To se může stát, pokud má štěnice GPS slabý signál nebo je na těžko dostupném místě.

Pokud ve svém autě najdete podezřelé zařízení, ale nejste si jisti, zda se nejedná o GPS chybu, doporučujeme obrátit se na odborníka, který může provést podrobnější kontrolu.

Kontrola středových os

Проверка осевых линий

Jak zkontrolovat středové čáry:

1. Připravte vůz na kontrolu. Ujistěte se, že je na rovném povrchu a nepohybuje se.

2. Otevřete aplikaci GPS tracker na smartphonu nebo navigačním zařízení a přejděte do režimu sledování GPS.

3. Najděte v aplikaci funkci, která zobrazuje středové linie.

4. Ujistěte se, že středové čáry na obrazovce aplikace odpovídají skutečné poloze vozidla. Musí být rovnoběžné s podélnou osou vozu.

Co dělat, když středové čáry neodpovídají skutečné poloze vozu:

Что делать, если осевые линии не соответствуют фактическому положению автомобиля:

1. Zkuste restartovat aplikaci GPS tracker a znovu zkontrolujte. Někdy může být nesprávné zobrazení způsobeno chybami v aplikaci.

2. Zkontrolujte přítomnost a správnou instalaci GPS štěnice v autě. Může být poškozen nebo nesprávně nainstalován.

3. Pro další diagnostiku a vyřešení problému kontaktujte specialistu na automobilovou GPS.

Výhody Omezení
Kontrola středových čar je snadný a rychlý způsob, jak zjistit, zda se ve vašem autě nenachází chyba GPS. Přesnosti zobrazení nemusí být vždy dosaženo kvůli chybám aplikace nebo zařízení.
Kontrola středových linií nevyžaduje speciální vybavení nebo znalosti. Nesprávná instalace bugu GPS může mít za následek nesprávné zobrazení os.
Pokud jsou zjištěny odchylky středových linií, lze přijmout opatření k ochraně vozidla před dohledem.
ČTĚTE VÍCE
Je možné instalovat distanční podložky pouze na zadní kola a jak to ovlivní auto a bezpečnost?

Ovládání pod kapotou

Pokud jde o nalezení chyby GPS v autě, měli byste také zkontrolovat všechny důležité součásti pod kapotou. Několik základních kontrol pomůže identifikovat všechna nevhodná zařízení nebo úpravy vozidla:

1. Kontrola vodičů a připojení

1. Проверка проводов и соединений

Zkontrolujte všechny vodiče a spoje pod kapotou. Všimněte si všech podezřelých pájek, konektorů nebo propojek, které mohly být instalovány za účelem nelegálního slídění. Pokud si všimnete něčeho špatně, je lepší kontaktovat odborníka.

2. Zkontrolujte neznámá zařízení

2. Проверка наличия незнакомых устройств

Pečlivě zkontrolujte motor a veškeré příslušenství kolem něj, jako je alternátor nebo chladicí systém. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zařízení nebo krabic, o kterých nevíte, může to být známka chyby GPS. Neměli byste se jej pokoušet odstranit sami, je lepší vyhledat pomoc odborníka.

Pamatujte, že tyto kontroly nejsou vyčerpávající a situace se mohou lišit v závislosti na značce a modelu vašeho vozidla. Máte-li jakékoli podezření na přítomnost GPS chyby, doporučujeme obrátit se na profesionální specialisty, kteří provedou podrobnější kontrolu a pomohou vám najít a odstranit zařízení, pokud bude nalezeno.

Проверка popis
Dráty a spoje Zkontrolujte všechny vodiče a spoje pod kapotou
Neznámá zařízení Zkontrolujte motor a příslušenství kolem něj, zda neobsahují neobvyklá zařízení.

Video:

Detektor chyb pro vyhledání odposlechu během několika sekund!

ŽÁDNÁ taková funkce NENÍ na žádném zařízení na světě ⚠️ AirTag od Apple pro zjištění polohy dětí

Recenze detektoru skryté kamery, GPS trackerů a spacích brouků