Chlazení motoru – jeden z nejdůležitějších parametrů, na kterém závisí jeho výkon a životnost. A není se čemu divit, protože při provozu motoru dochází k intenzivnímu zahřívání jeho částí. V průběhu času se mohou v chladicím systému tvořit vodní kámen, rez a další usazeniny, což může vést ke snížení účinnosti chlazení a poškození motoru. Aby se předešlo takovým problémům, je nutné pravidelně proplachovat chladicí systém.

Jedním z účinných a cenově dostupných způsobů propláchnutí chladicího systému motoru je použití kyselina citronová. Kyselina citronová nejen účinně odstraňuje vodní kámen a rez, ale také nepoškozuje kovové části a pryžová těsnění chladicího systému.

Chcete-li propláchnout chladicí systém motoru kyselinou citronovou, musíte provést určitou posloupnost akcí. Je důležité si pamatovat, že před propláchnutím musíte nechat motor vychladnout, abyste předešli možnému popálení. Poté musíte otevřít vypouštěcí zátku chladiče a vypouštěcí kohout výměníku tepla, abyste úplně odstranili starou nemrznoucí směs. Poté smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru uvedeném v návodu a výsledný roztok nalijte do chladicího systému. Chladicí systém musí být naplněn až po horní část a ponechán po určitou dobu, aby byl vystaven působení kyseliny. Poté byste měli roztok vypustit, opláchnout systém čistou vodou a naplnit chladicí systém novou nemrznoucí kapalinou.

Proplachování chladicího systému motoru kyselinou citronovou je důležitým krokem při údržbě vozu. Tato jednoduchá a cenově dostupná metoda pomůže udržet chladicí systém v dobrém stavu, prodlouží životnost motoru a zabrání nepříjemným poruchám spojeným s přehříváním motoru.

Úloha a význam chladicí soustavy v motoru

Základním principem chladicího systému je cirkulace chladicí kapaliny (obvykle směsi nemrznoucí směsi a vody) motorem, aby odebírala přebytečné teplo a uvolňovala je do vnějšího prostředí. Termostat reguluje teplotu chladicí kapaliny otevíráním nebo uzavíráním cesty pro její cirkulaci.

Roli chladicího systému v motoru nelze přeceňovat. Umožňuje udržovat optimální provozní teplotu motoru, což přispívá k jeho efektivnějšímu a dlouhodobějšímu provozu. Díky chladicímu systému se motor nepřehřívá a neselže, což zvyšuje jeho životnost a šetří peníze za opravy.

Hlavní součásti chladicího systému jsou:

Chladič

Радиатор

Chladič plní funkci chlazení chladicí kapaliny. Jde o zařízení s velkým počtem malých trubiček, kterými prochází chladicí kapalina. Díky tomu se zvětšuje povrch kontaktu se vzduchem, což přispívá k rychlému uvolňování přebytečného tepla.

ČTĚTE VÍCE
Efektivní metody odstraňování pryskyřice z jedle a borovice doma bez použití chemikálií

Fan

Вентилятор

Ventilátor ochlazuje chladicí kapalinu v chladiči. Zapne se, když je dosaženo určité teploty, aby se vytvořil další proud vzduchu pro lepší chlazení.

Vodní čerpadlo

Водяной насос

Vodní čerpadlo cirkuluje chladicí kapalinu v celém chladicím systému. Přenáší kapalinu z chladiče do motoru a zpět a zajišťuje hladký chod systému.

Správná funkce chladicího systému je nesmírně důležitá pro normální provoz vozidla. Pravidelná kontrola a údržba chladicího systému pomůže zabránit přehřívání motoru a ušetří peníze za drahé opravy.

Proč potřebujete chladicí systém v autě?

Зачем нужна система охлаждения в автомобиле?

Když motor běží, produkuje obrovské množství tepla. Bez chladicího systému by toto nahromaděné teplo mohlo vést k přehřátí a poškození motoru.

Teplota motoru musí být udržována na optimální úrovni, obvykle kolem 90°C. Pokud je motor příliš horký, může to způsobit špatný výkon motoru, snížení výkonu a zvýšené opotřebení. Na druhou stranu příliš nízká teplota je také nežádoucí, protože může negativně ovlivnit výkon motoru.

Hlavní funkce chladicího systému:

Главные функции системы охлаждения:

 1. Ovládání teploty: Chladicí systém udržuje motor na optimální teplotě a umožňuje mu efektivní provoz bez přehřívání nebo podchlazení.
 2. Odstranění přebytečného tepla: Chladicí systém odvádí přebytečné teplo vznikající při provozu motoru a zabraňuje jeho akumulaci.
 3. Prevence proti korozi: Chladicí systém funguje také jako antikorozní ochrana, která zabraňuje tvorbě rzi uvnitř motoru.
 4. Redukce hluku: Chladicí kapalina pomáhá snižovat hluk motoru a zlepšuje celkový jízdní komfort.

Je důležité si uvědomit, že chladicí systém zahrnuje nejen chladič a čerpadlo, ale také další komponenty, jako je termostat, ventilátor a teplotní senzor. Všechny spolupracují na zajištění účinného chlazení motoru.

Pravidelná údržba a proplachování chladicího systému pomůže udržet jeho výkon a prodlouží životnost motoru vašeho vozu.

Co se stane, když se motor přehřeje?

Что происходит при перегреве двигателя?

Příznaky přehřátí motoru:

Признаки перегрева двигателя:

 • Na palubní desce se objeví varovná kontrolka.
 • Zvýšení teploty motoru na kritickou úroveň.
 • Zvýšené zkreslení motoru nebo poškození součástí motoru.
 • Skákací teploměry.
 • Vzhled páry nebo kouře zpod kapoty.
 • Ztráta výkonu motoru a špatná dynamika vozidla.

Důsledky přehřátí motoru:

Последствия перегрева двигателя:

 • Zničení těsnících prvků, jako jsou těsnění a těsnění.
 • Přehřátí a poškození hlavy válců.
 • Přehřátí a poškození pístů a ojnic.
 • Poškození válců a mechanismu ventilů.
 • Výskyt zasekávání pístů ve válcích.
 • Poškození chladiče a dalších prvků chladicího systému.
 • Zvýšené opotřebení a rozpad různých součástí motoru.
ČTĚTE VÍCE
Kdo ztrácí ve fázích obchodního procesu a proč se to děje

Příznaky a následky přehřátí motoru jsou závažné, proto je nutné přijmout opatření k zamezení přehřátí a včas odstranit jeho příčiny. Pravidelné sledování hladiny chladicí kapaliny, kontrola chodu chladicího ventilátoru a údržba chladicího systému pomůže zabránit přehřátí motoru a udržet jeho spolehlivý provoz.

Jak propláchnout chladicí systém kyselinou citronovou?

Как промыть систему охлаждения лимонной кислотой?

K propláchnutí chladicího systému kyselinou citronovou budete potřebovat následující:

 1. Kyselina citronová (300 gramů na 10 litrů vody)
 2. Čistá voda (10 litrů)
 3. Nádoba na míchání roztoku
 4. Konev nebo čerpadlo pro nalévání roztoku do chladicího systému

Proces proplachování chladicího systému kyselinou citronovou zahrnuje následující kroky:

 1. Smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru 300 gramů na 10 litrů vody. Dobře promíchejte.
 2. V nádobě uvařte roztok kyseliny citronové a vody.
 3. Počkejte, až se roztok ochladí na pokojovou teplotu.
 4. Otevřete uzávěr chladiče a vypouštěcí ventil chladicí kapaliny, abyste odstranili zbytkovou kapalinu.
 5. Pomocí konve nebo čerpadla nalijte roztok kyseliny citronové do chladicího systému. Nehybný chladicí systém může vyžadovat několik cyklů plnění a vypouštění, aby bylo dosaženo nejlepšího účinku.
 6. Počkejte, až roztok pronikne do všech oblastí chladicího systému a bude několik minut působit.
 7. Znovu otevřete vypouštěcí ventil chladicího systému a zcela vypusťte roztok kyseliny citronové.
 8. Naplňte chladicí systém čerstvou vodou a několik minut jej proplachujte, abyste odstranili zbytky kyseliny citronové.
 9. Zavřete uzávěr chladiče a ujistěte se, že je chladicí systém zcela naplněn čistou chladicí kapalinou.

Po propláchnutí chladicího systému kyselinou citronovou se také doporučuje zkontrolovat těsnost a také hladinu a stav chladicí kapaliny. V případě potřeby doplňte čerstvou chladicí kapalinu na požadovanou úroveň.

Je důležité si uvědomit, že proplachování chladicího systému kyselinou citronovou je proces, který vyžaduje péči a dodržování doporučení výrobce automobilu. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy, je lepší kontaktovat odborníka nebo autorizované servisní středisko.

Základní kroky proplachovací procedury

Основные шаги процедуры промывки

1. Příprava nástrojů a materiálů

1. Подготовка инструментов и материалов

Před zahájením postupu proplachování musíte připravit veškeré potřebné vybavení a materiály. To zahrnuje:

 • Kyselina citronová – vyberte pouze vysoce kvalitní produkt a vypočítejte jeho množství v souladu s pokyny výrobce.
 • Destilovaná voda – Používejte pouze čistou destilovanou vodu, aby nedošlo k poškození systému.
 • Nádoba na míchání roztoku – Připravte si čistou nádobu, která vám umožní snadno smíchat kyselinu citronovou a vodu.
 • Speciální nástroje – Mějte po ruce všechny potřebné nástroje, jako jsou nálevky, čisticí kartáčky a náhradní filtry.
ČTĚTE VÍCE
Statistika nehod – která auta jsou na ruských silnicích tragicky oblíbená?

2. Příprava chladicího systému

2. Подготовка системы охлаждения

Než začnete proplachovat chladicí systém, musíte připravit auto. Následuj tyto kroky:

 • Ochlaďte motor – Před propláchnutím nechte motor zcela vychladnout, abyste předešli možnému popálení.
 • Odstraňte starou nemrznoucí směs – Bezpečně vypusťte starou nemrznoucí směs ze systému pomocí příslušného vypouštěcího šroubu.
 • Vyjměte termostat — vyjměte termostat, abyste zajistili volnou cirkulaci roztoku při mytí.

3. Provádění mytí

3. Проведение промывки

Proces proplachování chladicího systému zahrnuje následující kroky:

 • Příprava roztoku – smíchejte potřebné množství kyseliny citronové s destilovanou vodou podle pokynů výrobce.
 • Naplnění systému roztokem – pomocí nálevky nalijte roztok do chladicího systému plnicím otvorem.
 • Provoz motoru – Nechejte motor po určitou dobu běžet na volnoběh, aby se zajistila cirkulace roztoku.
 • Vypuštění roztoku – po uplynutí dostatečné doby s tělesnou složkou roztoku jej vypusťte vypouštěcím šroubem.

Po úspěšném dokončení postupu propláchnutí chladicího systému nainstalujte nový termostat a naplňte systém čerstvou nemrznoucí kapalinou. Tento postup pomůže odstranit nahromaděné usazeniny a nečistoty v chladicím systému, zajistí efektivnější provoz motoru a zabrání možným poruchám. Chladicí systém pravidelně proplachujte podle doporučení výrobce vozidla, abyste jej udrželi v dobrém stavu.

Video:

Je lepší propláchnout radiátor kyselinou citronovou nebo speciálním proplachem?

Propláchnutí chladicího systému VAZ 2114, čištění a výměna nemrznoucí směsi. Kyselina citronová-soda-voda-nemrznoucí směs

IDEÁLNÍ PROPLACHOVÁNÍ CHLADICÍHO SYSTÉMU