Řídící jednotka SRS neboli systém airbagů (Supplemental Restraint System) je důležitou součástí pasivního bezpečnostního systému vozu, který plní důležité funkce v případě nehod a kolizí.

Hlavním účelem řídicí jednotky SRS je poskytnout maximální ochranu cestujícím v případě nehody, minimalizovat možná zranění a škody. Systém se skládá z různých komponent, včetně sestav senzorů, elektronických součástek a samozřejmě airbagů.

Základním principem činnosti řídicí jednotky SRS je nepřetržité sledování různých parametrů vozidla, jako je zrychlení, rychlost a brzdění. Pokud je detekován signál indikující možnou kolizi nebo nehodu, řídicí jednotka SRS aktivuje airbagy a okamžitě je nafoukne pro zvýšení ochrany cestujících.

Jednotka SRS je řízena speciálním algoritmem, který nepřetržitě analyzuje data senzorů a rozhoduje, zda aktivovat airbagy. Bere v úvahu různé faktory, jako je hmotnost a poloha cestujících ve vozidle, rychlost a úhel nárazu, aby bylo možné co nejefektivněji reagovat na možná nebezpečí. Díky tomu řídicí jednotka SRS zajišťuje bezpečnost cestujících a snižuje riziko vážného zranění při dopravních nehodách.

Co je řídicí jednotka SRS?

Řídicí jednotka SRS je zodpovědná za koordinaci činnosti různých součástí systému pasivní bezpečnosti, jako jsou airbagy, předpínače bezpečnostních pásů, kabeláž a senzory. Sleduje stav systému a aktivuje potřebná zařízení, když nastanou nouzové situace.

Systém SRS funguje prostřednictvím centrální řídicí jednotky, která přijímá informace ze senzorů umístěných v celém vozidle. Senzory mohou reagovat na různé parametry, jako je zrychlení, g-force, tlak a rychlost. Když řídicí jednotka SRS obdrží signál, že došlo k nehodě nebo nouzové situaci, aktivuje příslušná bezpečnostní zařízení.

Hlavní součásti řídicí jednotky SRS:

Основные компоненты блока управления SRS:

 • Řídicí jednotka SRS
 • Senzory
 • Airbagy
 • Předpínače bezpečnostních pásů
 • Odeslání

Je důležité mít na paměti:

Řídicí jednotka SRS je kritickou součástí bezpečnostního systému vozidla. Jakékoli mechanické poškození, například při nehodě nebo při výměně skla, může tento systém poškodit. Proto se s jakoukoli prací související s řídicí jednotkou SRS doporučuje kontaktovat kvalifikované specialisty nebo oficiální prodejce automobilů.

Definice a účel řídicí jednotky SRS

Hlavním úkolem řídicí jednotky SRS je sledovat a řídit činnost různých systémů pasivní bezpečnosti vozidla, jako jsou airbagy, předpínače bezpečnostních pásů, zařízení pro automatické ovládání brzdění a další.

ČTĚTE VÍCE
Jak rychle přizpůsobit a zvládnout rozměry vašeho auta

Řídící jednotka SRS přijímá informace ze senzorů umístěných v celém voze, jako je akcelerátor, gyroskop, snímač polohy brzdového pedálu a další, a na základě přijatých dat se rozhoduje, zda vyšle signál k aktivaci konkrétního bezpečnostního systému. Když dojde k nouzové situaci, řídicí jednotka SRS vypočítá parametry a okamžik aktivace a poté řídí odpovídající bezpečnostní systémy.

Mezi hlavní funkce řídicí jednotky SRS patří:

Основные функции блока управления SRS включают:

 • Analýza a interpretace senzorových dat
 • Sledování provozu bezpečnostních systémů
 • Rozhodování o poskytnutí aktivačního signálu
 • Správa aktivace zabezpečení
 • Diagnostika a hlášení poruch
 • Ukládání a zpracování dat

Řídící jednotka SRS tak hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti řidičů a cestujících, umožňuje jim rychle a efektivně reagovat na potenciální nebezpečí a minimalizovat možná zranění při nehodách. Díky tomu je řídicí jednotka SRS jedním z klíčových bezpečnostních systémů moderních automobilů.

Jak funguje řídicí jednotka SRS?

Как работает блок управления SRS?

Hlavním úkolem řídicí jednotky SRS je aktivovat a koordinovat činnost všech součástí systému pasivní bezpečnosti v době nehody nebo kolize.

Řídicí jednotka SRS se skládá z mikroprocesoru, senzorů, relé a solenoidových ventilů.

Když řídicí jednotka SRS obdrží ze senzorů signál o nehodě nebo kolizi, rychle analyzuje data a rozhodne, zda aktivovat zádržné systémy, jako jsou airbagy a předpínače bezpečnostních pásů.

Řídicí jednotka SRS je také zodpovědná za sledování a diagnostiku provozu systému. Zkontroluje funkčnost všech součástí systému a v případě poruchy aktivuje výstražnou kontrolku na palubní desce, která řidiče upozorní, že je nutný servis.

Řídicí jednotka SRS má navíc možnost ukládat informace o kolizích a nehodách, což umožňuje diagnostikovat příčiny a následky incidentů a také obnovovat data prostřednictvím specializovaných programů a zařízení.

Obecně platí, že řídicí jednotka SRS funguje jako „mozek“ bezpečnostního systému vozidla, který monitoruje a koordinuje činnost všech komponent, aby poskytoval optimální ochranu řidiče a cestujících v případě nehody nebo kolize.

Výhody a použití řídicí jednotky SRS

Mezi výhody řídicí jednotky SRS patří:

1. Rychlá odezva

1. Быстрая реакция

Řídicí jednotka SRS je vybavena pokročilými měřidly a senzory, které nepřetržitě monitorují údaje o rychlosti, úhlu náklonu, nárazech a dalších parametrech. Díky tomu dokáže jednotka okamžitě rozpoznat nouzovou situaci a aktivovat potřebné airbagy.

2. Adaptabilita

2. Адаптивность

Řídicí jednotka SRS se dokáže přizpůsobit různým jízdním podmínkám, jako je typ kolize, síla nárazu a přítomnost cestujících na sedadlech. To zajišťuje optimální ochranu pro každého ve vozidle.

ČTĚTE VÍCE
Co jsou speciální brýle pro řidiče a proč jsou potřeba - podrobný přehled typů a výhod použití

Řídicí jednotka SRS se používá ve všech moderních automobilech a plní následující funkce:

1. Ovládání airbagu

1. Управление подушками безопасности

Řídicí jednotka SRS je zodpovědná za zapnutí/vypnutí airbagů a určení, kdy by se měly aktivovat. Řídí také provozní režimy polštářů a zajišťuje, že jsou připraveny k použití.

2. Ovládání předpínače bezpečnostního pásu

2. Управление преднатяжителями ремней безопасности

Řídicí jednotka SRS aktivuje předpínače bezpečnostních pásů před kolizí, aby se minimalizovalo zranění řidiče a cestujících.

Řídicí jednotka SRS je nedílnou součástí bezpečnostního systému vozidla. Poskytuje okamžitou reakci na nouzové situace a přizpůsobuje se dopravním podmínkám. Díky řídicí jednotce SRS fungují airbagy a předpínače bezpečnostních pásů s maximální účinností a poskytují ochranu řidiči a cestujícím.

Video:

SRS AirBag Crash Oprava jednotky airbagu Opel Astra H (téměř manuální)

SRS Jak dlouho trvá oprava řídicí jednotky airbagu SRS 89170-48050 #gopro7

Odstranění data havárie z jednotky airbagu