Dopravní daň je povinná platba, která je uvalena na majitele vozidel a je určena k financování silniční a veřejné dopravní infrastruktury. Od roku 2023 však vstoupí v platnost řada změn, které umožní osvobození určitých kategorií osob od placení této daně.

Od přepravní daně budou osvobozeni především veteráni Velké vlastenecké války, bojovníci, zdravotně postižení skupiny 1 a 2 a také veteráni z práce. Jde o důležité společenské rozhodnutí státu, směřující k podpoře a uznání zásluh lidí, kteří významně přispěli k rozvoji země.

Daňové zvýhodnění se navíc vztahuje i na některé další kategorie občanů, včetně různých kategorií osob se zdravotním postižením, důchodců, rodičů mnoha dětí apod. Každý kraj však může mít své vlastní charakteristiky a další podmínky pro osvobození od placení daně z dopravy , proto je nutné se seznámit s místní legislativou a získat podrobné informace na finančním úřadě.

Kdo je osvobozen od daně z dopravy 2023?

Кто освобождается от транспортного налога 2023?

1 Osoby se zdravotním postižením skupiny I a II
2 Veteráni z Velké vlastenecké války
3 Osoby oceněné řády a medailemi
4 Vojenský personál sloužící na základě smlouvy
5 Pracovní veteráni zařazeni do registru
6 Důchodci, kteří dosáhli důchodového věku a nemají jiný zdroj příjmu než důchod
7 Sirotci a děti zůstali bez rodičovské péče

Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající a může být doplňován v souladu s rozhodnutími zákonodárných orgánů. Pro úplné informace o tom, kdo je osvobozen od přepravní daně, doporučujeme kontaktovat místní finanční úřady nebo si prostudovat legislativu ve vašem regionu.

Kategorie občanů osvobozené od daně z dopravy

Každý rok jsou ruští občané povinni platit dopravní daň za vlastnictví automobilu. Existují však určité kategorie občanů, kteří jsou od placení této daně osvobozeni.

První kategorií jsou lidé se zdravotním postižením. Majitelé aut s diagnózou invalidity jsou osvobozeni od daně z přepravy. Osvobození od daně se navíc vztahuje i na automobily, které nejsou určeny pro přepravu zdravotně postižených osob. Toto pravidlo se však vztahuje pouze na případy, kdy handicapovaná osoba používá svůj vůz samostatně, nikoli s pomocí řidiče.

Druhou kategorií jsou veteráni. Osoby, které mají status účastníka nebo osoby se zdravotním postižením ve Velké vlastenecké válce, stejně jako osoby, které obdržely titul Hrdina Sovětského svazu, jsou osvobozeny od placení přepravní daně.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí stavba bezdotykové myčky - kalkulace nákladů a faktory ovlivňující cenu

Třetí kategorií jsou sirotci a děti ponechané bez rodičovské péče. Osoby, které jsou sirotky nebo děti bez rodičovské péče, jsou osvobozeny od povinnosti platit přepravní daň.

Čtvrtou kategorií jsou starší lidé. Občané, kteří dosáhli důchodového věku a vlastní auta, jsou osvobozeni od placení daně z dopravy. Toto pravidlo se však nevztahuje na automobily, které vlastní důchodci a slouží k podnikatelské činnosti.

Pátou kategorií jsou rodiny s velkými dětmi. Rodiny se třemi a více dětmi jsou osvobozeny od placení přepravného. Toto pravidlo platí jak pro vozy registrované na rodinu, tak pro vozy registrované na jednoho z rodičů.

Šestou kategorií je osobní dceřiný zemědělský výrobce. Osoby provozující osobní vedlejší zemědělskou výrobu a vlastnící automobily jsou osvobozeny od placení přepravní daně.

Sedmou kategorií jsou invalidé, kteří si pořídili speciální vozidlo. Osoby se zdravotním postižením, které mají speciálně upravené vozidlo, jsou osvobozeny od placení přepravní daně.

Omezení a požadavky na osvobození vozidla od daně

Ограничения и требования для освобождения от транспортного налога

Osvobození od přepravní daně v roce 2023 podléhá splnění určitých omezení a požadavků stanovených státem. Aby byl nárok na osvobození od daně, musí být splněny následující podmínky:

1. Mít energeticky účinné vozidlo

1. Наличие энергоэффективного транспортного средства

Jedním z hlavních požadavků na osvobození od daně z vozidel je mít vozidlo, které splňuje normy energetické účinnosti stanovené vládou. Pro různé druhy dopravy (osobní automobily, nákladní automobily, autobusy) byly stanoveny určité normy spotřeby energie, které je nutné dodržovat.

2. Využití alternativních zdrojů energie

2. Применение альтернативных источников энергии

Dalším omezením pro osvobození od daně je používání alternativních zdrojů energie, jako je plyn, elektřina nebo hybridní motory. Vozidla poháněná takovými zdroji jsou považována za ekologičtější a přispívají ke snižování znečištění životního prostředí.

V případě nedodržení těchto požadavků a omezení mohou být majitelé vozidel požádáni o zaplacení přepravní daně v plné výši. Pečlivé dodržování podmínek osvobození od daně umožní občanům ušetřit peníze a přispět k ochraně životního prostředí.

Postup pro osvobození od přepravní daně v roce 2023

Процедура освобождения от транспортного налога в 2023 году

Pro určité kategorie občanů je v roce 2023 poskytováno osvobození od daně z dopravy. Chcete-li získat tuto výhodu, musíte provést následující kroky:

ČTĚTE VÍCE
Tajemství správné montáže pneumatik – jak se vyhnout jediné chybě a dosáhnout maximální bezpečnosti na silnici

1. Příprava dokumentů

1. Подготовка документов

Před osvobozením od placení přepravní daně musíte shromáždit soubor nezbytných dokumentů. Mezi takové dokumenty patří:

  • cestovní pas občana Ruské federace;
  • osvědčení o registraci vozidla;
  • osvědčení o vlastnictví vozidla;
  • podpůrné doklady prokazující dodržování poskytovaných výhod (například osvědčení osoby se zdravotním postižením, osvědčení veterána).

2. Kontaktování finančního úřadu

2. Обращение в налоговую инспекцию

Po přípravě potřebných dokumentů byste se měli obrátit na finanční úřad v místě vaší registrace s žádostí o osvobození od přepravní daně. Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím systému elektronických služeb státní správy.

Je důležité, aby se: Při osobním podání musíte mít s sebou originály dokladů a jejich kopie.

3. Posouzení žádosti

3. Рассмотрение заявления

Po podání žádosti finanční úřad posoudí předložené doklady a rozhodne o povolení nebo zamítnutí osvobození od přepravní daně. Pokud bude rozhodnutí kladné, bude občanovi dána výpověď.

Poznámka: Pokud je osvobození od přepravní daně zamítnuto, může se občan proti rozhodnutí odvolat k příslušným úřadům.

Postup pro osvobození od přepravní daně v roce 2023 tedy zahrnuje přípravu dokumentů, kontaktování finančního úřadu a posouzení žádosti. Splnění všech požadavků a poskytnutí potřebných dokumentů vám umožní získat v roce 2023 daňové výhody z dopravy.

Video:

Kdo je osvobozen od placení přepravní daně?

Mobilizovaní a bojoví veteráni budou osvobozeni od placení dopravní daně

NALÉHAVĚ! Důchodci jsou osvobozeni od placení daně z dopravy