Důležitým prvkem automobilového systému je posilovač řízení. Poskytuje snadné ovládání vozu a zabraňuje nadměrné síle řízení při zatáčení. Pro správnou funkci posilovače řízení je nutné používat správný olej.

Někdy se však majitelé automobilů potýkají s problémem určit, jaký druh oleje se nalévá do posilovače řízení. Nesprávný výběr oleje může vést k poruchám a poruchám systému, což bude vyžadovat nákladné opravy.

Chcete-li určit typ oleje naplněného posilovačem řízení, můžete se podívat do návodu k obsluze vozidla nebo se obrátit na profesionálního automechanika. Pokud však tyto možnosti nejsou k dispozici, můžete typ oleje určit sami podle několika jednoduchých pokynů.

Jak zjistit typ oleje v posilovači řízení?

Как определить тип масла в гидроусилителе руля?

Krok 1: Kontrola informací

Шаг 1: Проверка информации

Prvním krokem k určení typu oleje posilovače řízení je zkontrolovat informace v technické dokumentaci vašeho vozidla. Výrobci automobilů poskytují doporučení pro výběr oleje pro posilovač řízení v návodu k obsluze nebo na automobilu samotném. Můžete také kontaktovat své servisní středisko nebo prodejce, abyste získali přesné informace o správném oleji pro vaše vozidlo.

Krok 2: Vizuální kontrola

Шаг 2: Визуальная проверка

Pokud nemáte přístup k technické dokumentaci nebo se vám nedaří kontaktovat prodejce, můžete využít vizuální kontrolu. K tomu musíte najít nádrž posilovače řízení, která se obvykle nachází v blízkosti motoru. Nádrž může být průhledná nebo neprůhledná.

Pokud je nádrž průhledná, uvidíte barvu oleje. Původní olej do posilovače řízení má často jasně žlutou nebo načervenalou barvu. Pokud je olej tmavě hnědý nebo černý, může to být známka toho, že je olej ucpaný nebo nebyl správně vyměněn.

Pokud je nádrž neprůhledná, měli byste zkontrolovat informace na jejím víku nebo bočním povrchu nádrže. Někdy označují typ oleje, který se má použít. Pokud nejsou k dispozici žádné informace, může objem a barva oleje poskytnout určité vodítko k jeho typu. Originální olej má obvykle vysokou průhlednost a jasnou barvu.

Je důležité, aby se: Pokud si nejste jisti typem nebo stavem oleje, doporučuje se obrátit se na odborníka, který dokáže diagnostikovat systém a doporučit vhodný olej do posilovače řízení.

Dodržováním těchto doporučení můžete určit typ oleje ve vašem posilovači řízení a zajistit správnou funkci systému řízení vašeho vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Vyberte si ten správný přívěsek z různých typů – ten nejmódnější a nejstylovější, klasický, vintage, moderní nebo jedinečný. Jediné, co musíte udělat, je vybrat si!

Role posilovače řízení v autě

Роль гидроусилителя руля в автомобиле

Činnost posilovače řízení je založena na hydraulickém principu. Hlavní částí systému posilovače řízení je čerpadlo, které dodává olej pod vysokým tlakem do hydraulického válce. Když řidič otočí volantem, hydraulický válec na tento pohyb reaguje a olej se přenáší z jedné části válce do druhé. To zase přenáší sílu prostřednictvím hydrodynamického účinku na hřídel řízení.

Správná funkce posilovače řízení je nezbytná pro zajištění přesného a hladkého ovládání vozidla. Pokud dojde k poruše nebo nesprávné údržbě posilovače řízení, může dojít k mnoha problémům, jako jsou potíže s otáčením volantu, snížená citlivost řízení, zvýšená fyzická námaha při ovládání a další.

Posilovač řízení vyžaduje správný olej, aby správně fungoval. Nesprávný olej může způsobit korozi a opotřebení vnitřních částí systému posilovače řízení, což může vést k poruchám a vážným problémům s ovladatelností vozidla. Proto je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat hladinu a kvalitu oleje posilovače řízení.

V případě nutnosti výměny oleje v posilovači řízení se doporučuje obrátit se na odborníka nebo postupovat podle doporučení výrobce vozu. Nesprávný výběr oleje může poškodit systém posilovače řízení a vést k vážným následkům.

Určení typu oleje v posilovači řízení

Определение типа масла в гидроусилителе руля

Hydraulický systém řízení vozidla vyžaduje ke správnému fungování speciální mazivo. Existuje několik způsobů, jak určit typ oleje, který se nalévá do posilovače řízení.

1. Zkontrolujte v servisním středisku

1. Проверка в сервисном центре

Nejspolehlivějším a nejpřesnějším způsobem, jak určit typ oleje v posilovači řízení, je kontaktovat servisní středisko. Kvalifikovaní specialisté provedou diagnostiku a určí typ použitého oleje.

2. Vizuální kontrola

2. Визуальный осмотр

Pokud plánujete určit typ oleje sami, je možné vizuální určení. Chcete-li to provést, musíte nainstalovat auto na výtah, být na úrovni posilovače řízení a pomocí baterky nebo jiného zdroje světla pečlivě zkontrolovat posilovač řízení. Věnujte pozornost barvě a hustotě oleje.

Olej posilovače řízení má obvykle světle žlutou nebo čirou barvu. Měl by být průhledný, bez cizích nečistot. Pokud je kapalina tmavá nebo zakalená, je pravděpodobně špinavá nebo je třeba ji vyměnit.

Kromě vizuální kontroly se můžete věnovat i vůni oleje. Nekvalitní olej může mít nepříjemný zápach spáleného kovu nebo spálené gumy.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se zobrazí chyba „Selhalo ověření v AIS RSA“.

Pro přesnější určení typu oleje můžete také nahlédnout do návodu k obsluze vozidla, který obsahuje doporučení výrobce pro typ použitého oleje.

Vlastnosti různých typů olejů v posilovači řízení
Typ 1 Popis typu oleje 1
Typ 2 Popis typu oleje 2
Typ 3 Popis typu oleje 3

V každém případě se doporučuje obrátit se na odborníka, aby určil přesný typ oleje v posilovači řízení.

Důležitost použití správného oleje

Важность использования правильного масла

Správný olej má velký vliv na výkon vašeho posilovače řízení. Poskytuje optimální podmínky mazání a chrání systém před opotřebením a poškozením. Použití nesprávného oleje může způsobit vážné problémy a poškození posilovače řízení a také zhoršit ovladatelnost vozidla.

Správný olej pro posilovač řízení musí splňovat specifikace specifikované výrobcem vozidla. Obvykle se jedná o vysoce kvalitní speciální hydraulický olej určený pro provoz při vysokém zatížení a teplotách. Musí mít určité vlastnosti, jako je stabilita v širokém teplotním rozsahu, dobrá mazivost, antikorozní ochrana a minimální tvorba pěny.

Použití nesprávného oleje může mít za následek špatný výkon posilovače řízení. Nesprávná viskozita nebo nedostatek požadovaných přísad může vést ke zvýšenému opotřebení součástí systému, ztrátě účinnosti a hluku a vibracím. Také nekvalitní olej může vést k tvorbě usazenin a nesprávné funkci ventilů a dalších prvků posilovače řízení.

Je důležité si uvědomit, že použití nesprávného oleje může způsobit ztrátu záruky výrobce. Před výměnou oleje si proto musíte podrobně přečíst doporučení výrobce a vybrat olej, který splňuje jeho požadavky.

Sečteno a podtrženo, správný olej posilovače řízení hraje klíčovou roli při zajišťování spolehlivého a bezpečného provozu systému. Pomáhá předcházet poškození a zajišťuje optimální ovládání vozidla. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru a použití správného oleje pro posilovač řízení.

Video:

HLADINA OLEJE Co se stane, když ji naplníte na nesprávnou hladinu? | Mýty o garážích

Jak vyměnit olej v posilovači řízení.

PROČ NEMŮŽETE ZMĚNIT ŽLUTOU ENERGETICKOU KAPALINU NA ČERVENOU