Baterie je jednou z nejdůležitějších částí zařízení: napájí jej a umožňuje mu pracovat bez připojení k síti. V průběhu času se však baterie může nabíjet hůře nebo dokonce úplně selhat. Vědět, kdy je baterie vybitá, může být užitečné při přijímání vhodných opatření a rozhodnutí.

Některé příznaky mohou naznačovat, že baterie zařízení je vybitá nebo na pokraji selhání. Jedním z nich je pokles nabití baterie během krátké doby. Pokud vaše zařízení dříve fungovalo několik hodin na jedno nabití, ale nyní funguje pouze několik minut, problém je s největší pravděpodobností problém s baterií.

Mohou také nastat případy, kdy se baterie zařízení zahřeje i při mírném používání. Pokud vaše baterie dosáhne velmi vysokých teplot, může to být známka toho, že je vadná. V tomto případě se doporučuje kontaktovat specialisty na diagnostiku.

Nezapomeňte na vnější znaky, které mohou také naznačovat problémy s baterií. Například odlupování pouzdra baterie nebo výskyt promáčklin a prasklin může naznačovat její opotřebení a nutnost výměny. Pro přesnější diagnostiku a zjištění stavu baterie se však doporučuje obrátit se na odborníka.

Jak zkontrolovat výkon baterie?

Как проверить работоспособность аккумулятора?

Vizuální kontrola baterie

Визуальный осмотр аккумулятора

Prvním krokem při kontrole baterie je vizuální kontrola. Zkontrolujte pouzdro baterie, zda nevykazuje praskliny, otoky, vady nebo jiné poškození. Pečlivě zkontrolujte póly baterie – měly by být čisté a nepoškozené. Pokud je baterie viditelně poškozená, bude pravděpodobně nutné ji vyměnit.

Testování napětí baterie

Тестирование напряжения аккумулятора

Jedním ze způsobů, jak otestovat baterii, je změřit její napětí. K tomu budete potřebovat voltmetr. Připojte voltmetr ke svorkám baterie – kladné a záporné svorky. Pokud napětí kolísá mezi 12,6–12,8 V, pak je baterie v normálním stavu. Pokud je napětí výrazně pod tímto rozsahem, může dojít k vybití nebo poškození baterie.

Zkontrolujte také napětí baterie při zátěži. Nastartujte motor auta a změřte napětí na baterii. Pokud při běžícím motoru napětí výrazně poklesne, bude možná potřeba vyměnit baterii.

Pomocí speciálního testeru baterií

Pro podrobnější kontrolu výkonu baterie můžete použít speciální zařízení – tester baterií. Umožňuje změřit kapacitu a startovací proud baterie a také určit její stav. Pokud tester baterií ukazuje nízkou kapacitu nebo startovací proud, je s největší pravděpodobností nutné baterii vyměnit.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat materiály a metody pro vyplnění dna?

Je důležité vědět, že baterie mají omezenou životnost a časem ztrácejí svou kapacitu. Pravidelná kontrola a případná výměna baterie proto pomůže vyhnout se problémům na silnici a zachovat funkčnost elektrického systému automobilu.

Známky špatné baterie Možný důvod
Obtížný chod motoru při startování Baterie je slabá nebo poškozená
Neustálý pokles napětí baterie Vysoké samovybíjení nebo poškození baterie
Hladina elektrolytu je pod přijatelnou hodnotou Únik nebo odpařování elektrolytu

Zkontrolujte baterii

Осмотрите аккумулятор

Pokud baterie vykazuje známky koroze nebo oxidace, může to znamenat její nespolehlivost a poruchu.

Při kontrole věnujte pozornost indikátoru nabití baterie, pokud je k dispozici. Měl by být v dobrém stavu a ukazovat správné údaje o nabití.

Věnujte pozornost také datu výroby baterie, pokud je tato informace uvedena na obalu. U starých baterií je pravděpodobnější, že budou nefunkční nebo mají sníženou kapacitu.

Kontrola baterie vám pomůže určit její fyzický stav a určit možné příčiny poruchy.

Zkontrolujte napětí

Проверьте напряжение

Před provedením tohoto postupu se ujistěte, že je vypnutý motor a baterie není připojena k elektrickému systému vozidla.

Připojte voltmetr ke svorkám baterie: připojte červený kabel voltmetru ke kladnému pólu baterie a černý kabel připojte k zápornému pólu.

Pokud je napětí baterie nižší než 12 voltů, bude pravděpodobně nutné baterii vyměnit. Normální napětí pro zdravou baterii by mělo být kolem 12,6 voltů nebo mírně vyšší.

Pozor také na napětí, pokud je více než 16 voltů, může to znamenat přetížení nabíjecího systému a měli byste kontaktovat odborníka pro další kontrolu.

Pamatujte, že kontrola napětí je pouze jednou z metod, jak zjistit, zda je baterie vadná. Pokud máte nějaké pochybnosti, je nejlepší vyhledat pomoc odborníka v autocentru, který může provést podrobnější diagnostické práce.

Používejte specializovaná zařízení

Используйте специализированные приборы

Pokud si nejste jisti stavem baterie, na trhu jsou specializovaná zařízení, která mohou pomoci určit její výkon:

Testery baterií

Тестеры аккумуляторов

Při používání testerů baterií je třeba postupovat podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Pro testování baterie je obvykle nutné ji připojit k testeru, vybrat vhodný režim a počkat na výsledky. Testery baterií mohou být užitečné, pokud pravidelně pracujete s bateriemi a chcete spolehlivý nástroj pro zjištění jejich stavu.

ČTĚTE VÍCE
Problémy a nevýhody, kterým čelí diferenciály v autech - co majitelé potřebují vědět a jak tyto problémy vyřešit

Testovací stanice

Испытательные станции

Testovací stanice baterií jsou složitější zařízení, která umožňují přesnější měření a analýzu stavu baterie prostřednictvím různých testů. Často se používají v autoservisech a dalších organizacích zabývajících se údržbou baterií.

Zkušební stanice dokážou zjistit nejen napětí a kapacitu baterie, ale také její vnitřní odpor, odpor při studeném startu a další charakteristiky. Umožňují podrobněji posoudit stav baterie a určit, zda je potřeba ji vyměnit nebo zda lze její životnost prodloužit pomocí speciálních regeneračních postupů.

Je důležité si uvědomit,: používání specializovaných zařízení vyžaduje určité dovednosti a znalosti, proto, pokud nemáte dostatečné zkušenosti a odborné znalosti, je lepší obrátit se na profesionály a svěřit jim kontrolu baterie. Předejdete tak možnému poškození baterie nebo jiného zařízení.

Pokud si chcete být jisti stavem své baterie a vyhnout se problémům s jejím provozem, může být použití specializovaných nástrojů užitečné a umožní vám včas odhalit poruchy nebo potenciální problémy.

Video:

AUTOBATERIE JE VYPNUTÁ! CO DĚLAT?!

ZKONTROLUJTE TO PŘI KUPOVÁNÍ NOVÉ BATERIE!

UDĚLEJTE TOHLE A NEKUPUJTE SI NOVOU BATERII DO VOZU