Svítí kontrolní světlo na palubní desce vašeho auta? Nepanikařte a nespěchejte myslet na vážné poškození! Ve většině případů můžete bezpečně pokračovat v jízdě, ale musíte podniknout určité kroky k vyřešení všech problémů, které mohou nastat.

Kontrolka Check je jednou z nejběžnějších indikací na palubní desce, která indikuje přítomnost poruch v systému vozidla. Ne vždy to však znamená vážné poškození, a i když nečekáte bezprostředně hrozící nehodu, problém by měl být vyřešen co nejdříve.

Ignorování hořící kontrolky „Check“ znamená hraní si s ohněm. Několik jednoduchých pokynů vám pomůže vyřešit problém a pokračovat v bezpečném řízení vozidla.

Je možné řídit auto, když svítí kontrolní světlo?

Можно ли ехать на авто, если горит чек?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, protože důvody pro výskyt signálu kontroly motoru mohou být různé – od drobných poruch až po vážné poruchy motoru.

Možné příčiny kontrolky motoru

Потенциальные причины возникновения сигнала

Kontrolka kontroly motoru se může rozsvítit z různých důvodů. Některé z nich mohou být relativně malé a nemusí vyžadovat okamžitý servis vozidla, zatímco jiné mohou představovat vážnou hrozbu pro výkon motoru a vyžadovat okamžitou opravu.

Jednou z nejčastějších příčin rozsvícení kontrolky motoru je chyba v systému vstřikování paliva. To může být způsobeno například ucpanými vstřikovači nebo senzory. V takovém případě může vozidlo pokračovat v provozu, ale pravděpodobně se sníženou hospodárností a výkonem. To však neznamená, že problém lze ignorovat, protože se může časem zhoršovat a být vážnější.

Dalším možným důvodem rozsvícení kontrolky motoru je vadný snímač. Například senzor kyslíku nebo senzor klepání může být poškozen nebo vyžadovat výměnu. V tomto případě může vozidlo stále fungovat, ale bez správné funkce senzorů může být ohrožen motor nebo katalyzátor.

Proč potřebujete opravit problém, pokud svítí kontrolka motoru?

Зачем нужно исправлять проблему, если сигнал

Je důležité pochopit, že kontrolka kontroly motoru není jen informativní varování, ale nástroj, který indikuje existující problém ve vozidle. I když vůz nadále funguje přiměřeně dobře, ignorování problému může v budoucnu vést k závažnějším škodám a vyšším nákladům na opravy.

Pokud navíc svítí kontrolka kontroly motoru, vozidlo neprojde technickou kontrolou nebo nebude povoleno jeho provozování. V některých případech může automatický motor přejít do nouzového režimu, což může vést k nouzovému zastavení, zejména na frekventovaných silnicích.

ČTĚTE VÍCE
Klady a zápory instalace síťky na mřížku chladiče. Co potřebujete vědět, než se rozhodnete

Doporučení pro další kroky

Рекомендации по дальнейшим действиям

Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka motoru, doporučujeme, abyste se obrátili na servisní středisko nebo automechanika a provedli diagnostiku vozidla. Specialisté budou schopni zjistit příčinu signálu a vyřešit problém.

Přestože vozidlo může pokračovat v provozu s rozsvícenou kontrolkou motoru, vždy se doporučuje neodkládat návštěvu servisního střediska nebo mechanika. Pouze kvalifikovaný servis a opravy pomohou identifikovat a opravit možný problém a také zabránit budoucím poruchám a dodatečným nákladům na opravy.

Příčiny signálu kontroly motoru Další kroky
Chyba v systému vstřikování paliva Pro diagnostiku a opravy kontaktujte automechanika.
Porucha snímače Pro diagnostiku a opravy kontaktujte automechanika.

Příčiny chyby

Причины возникновения ошибки

Chyba „CHECK ENGINE“ na přístrojové desce automobilu může být způsobena různými důvody. Tady jsou některé z nich:

1. Nesprávný chod motoru:

Pokud motor běží nepravidelně nebo vydává podivné zvuky, může systém řízení motoru zaznamenat chybu do paměti a rozsvítit kontrolku CHECK ENGINE. V takovém případě byste se před jízdou autem měli poradit s odborníkem.

2. Problémy s výfukovým systémem:

Chybu kontroly může obvykle způsobit systém řízení odpařování (EVAP) nebo systém snižování emisí (EGR). Je to způsobeno především poruchou čidel.

3. Problémy se senzory:

Chyby kontroly mohou být způsobeny poruchami různých senzorů, jako je senzor kyslíku, senzor polohy škrticí klapky, teplotní senzor a další. Pokud dojde k poruše snímačů, může systém řízení motoru přejít do nouzového režimu a na přístrojové desce zobrazit chybu.

4. Problémy se systémem zapalování:

Problémy se zapalovacím systémem, jako jsou vadné zapalovací svíčky, zapalovací cívky nebo zapalovací kabely, mohou způsobit selhání kontrolního motoru. Tyto poruchy mohou způsobit poruchu motoru a způsobit chyby v řídicím systému.

5. Problémy s palivovým systémem:

Kontrola chyb může také naznačovat problémy s palivovým systémem, jako jsou bubliny v palivovém systému, nedostatek paliva nebo problémy s palivovým čerpadlem.

To jsou jen některé z možných příčin chyby “CHECK ENGINE”. V každém případě, pokud se kontrolka rozsvítí, doporučuje se kontaktovat automobilového specialistu, aby zjistil přesnou příčinu chyby a provedl potřebné opravy.

Vliv hořící chyby na auto

Pokud se na palubní desce vašeho vozidla rozsvítí varovná kontrolka „Check Engine“, znamená to, že byla zjištěna chyba v systému vozidla. Rozsvícená chybová zpráva může souviset s provozem motoru, elektrickými součástmi nebo jinými systémy a senzory vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Co použít k vytvoření extra trakce, když vaše auto uvízlo v hlubokém sněhu?

V případě rozsvícené chybové zprávy byste měli určitě kontaktovat profesionální automobilový servis, aby problém diagnostikoval a odstranil. Osvětlená chybová zpráva může indikovat vážný problém, který by mohl způsobit nebezpečí na silnici nebo poškodit jiné systémy vozidla.

Ignorování svítícího chybového hlášení a pokračování v jízdě může vést ke zhoršení jeho výkonu a také ke zvýšení rizika poruchy nebo nehody. Některé problémy indikované chybou mohou souviset s výkonem motoru, palivovým systémem, elektrickými systémy nebo kontrolou emisí.

Pokud tedy na přístrojové desce svítí kontrolní světlo, musíte okamžitě kontaktovat specialisty, aby diagnostikovali a opravili problém. Pouze odborný servis bude schopen určit a vyřešit příčinu chyby, stejně jako provést potřebné opravy nebo výměnu dílů.

Příčiny chyby Možné důsledky
Problémy se snímači výfukového systému Zvýšené emise škodlivých látek do ovzduší, snížení šetrnosti vozu k životnímu prostředí
Poruchy v systému vstřikování paliva Snížená účinnost motoru, zvýšená spotřeba paliva
Problémy s katalyzátory Snížená účinnost motoru, možné poškození katalyzátoru
Poruchy v systému zapalování Špatná přesnost motoru, možná porucha jiných systémů vozidla
Problémy s elektrickými součástkami Poruchy zařízení, poruchy v systému napájení proudem, možná porucha jiných elektrických systémů

Je důležité si pamatovat, že svítící chybová zpráva by neměla být ignorována a neměli byste pokračovat v provozu vozidla, dokud nebude problém vyřešen. Pravidelná údržba a včasný kontakt s kvalifikovanými odborníky pomůže udržet spolehlivý a bezpečný provoz vašeho vozu po dlouhou dobu.

Pokyny pro postup v případě vypalování chyby

Инструкции по действиям в случае горящей ошибки

Pokud se na přístrojové desce vašeho vozu rozsvítí kontrolka „CHECK ENGINE“ nebo „CHECK“, znamená to, že v systému automobilu došlo k nějaké poruše. Je důležité pochopit, že osvětlení této lampy může naznačovat různé problémy a samotná chyba může být buď vážná, nebo ne tak závažná.

1. Ujistěte se, že to není povinná chyba

1. Убедитесь, что это не мандатная ошибка

Nejprve zkontrolujte, zda svítilna nesvítí kvůli povinné chybě. Povinné chyby jsou informační zprávy, které obvykle nevyžadují další akci ze strany řidiče. Mohou naznačovat, že systém funguje tak, jak má, ale vyžaduje pozornost řidiče. Přestože tato chyba nevyžaduje naléhavou návštěvu autoservisu, doporučuje se ji co nejdříve zkontrolovat a problém vyřešit, aby se předešlo možným vážným následkům.

ČTĚTE VÍCE
Jaký typ motoru je při startu nejdynamičtější – naftový nebo benzínový?

2. Zastavte se na bezpečném místě

2. Остановитесь в безопасном месте

Pokud si všimnete rozsvíceného výstražného světla, doporučuje se zastavit na bezpečném místě v souladu s dopravními předpisy. Zkontrolujte své vozidlo, zda nemá jiné problémy nebo poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost vaší jízdy.

Poznámka: Pokud jsou chyby doprovázeny podivnými zvuky, znatelnou ztrátou výkonu nebo jinými fyzickými příznaky, hrajte na jistotu a nepokračujte v jízdě.

3. Zkontrolujte hladinu oleje a chladicí kapaliny

3. Проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости

Chyba v systému může být způsobena nedostatkem oleje nebo nesprávnou hladinou chladicí kapaliny. Zkontrolujte hladinu motorového oleje a zhodnoťte jeho stav. Pozor také na hladinu a barvu chladicí kapaliny. Pokud je hladina oleje nebo chladicí kapaliny pod normálem, možná budete muset olej doplnit nebo vyměnit. Pokud je vše v pořádku s olejem a chladicí kapalinou, přejděte k dalšímu kroku.

4. Zkontrolujte těsnost plynové nádrže

4. Проверьте затяжку бензобака

Jedním z důvodů chybové kontrolky může být, že plynová nádrž není pevně uzavřena. Ujistěte se, že je plynová nádrž bezpečně uzavřena. Otevřete uzávěr plynu a znovu jej zavřete, ujistěte se, že je pevně přišroubován. Poté jeďte ještě několik kilometrů, aby měl systém čas na aktualizaci stavu.

Pokud po provedení všech výše uvedených kroků chyba stále přetrvává, doporučujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného technika, aby provedl diagnostiku počítače, určil příčinu chyby a problém vyřešil. Pamatujte, že ignorování výstražné kontrolky může vést k vážnějším problémům a poškození vašeho vozidla.

Video:

PO TOMTO se auto již nezastaví a nespotřebovává palivo

Kontrolka svítí ze 5 důvodů

SVÍTÍ KONTROLKA KONTROLA MOTORU, MŮŽETE ŘÍZIT?