Majitelé vozů s automatickou převodovkou se často při kontrole hladiny oleje v automatické převodovce potýkají s otázkou nutnosti vypnutí motoru. Někdy se objevuje názor, že by měl být stroj vypnutý a ve stavu, ve kterém se obvykle nachází během provozu.

Většina profesionálních automechaniků však tvrdí, že kvůli kontrole oleje v automatické převodovce by se auto nemělo vypínat. Stačí zařadit vůz do parkovací polohy (P) nebo neutrálu (N), nastartovat motor a nechat jej několik minut zahřát na volnoběh.

Je důležité kontrolovat olej v automatické převodovce za chodu motoru, protože právě při běžícím motoru olej v převodovce normálně cirkuluje. Zahřátý olej přesněji odráží jeho skutečnou hladinu, která je hlavním kritériem při kontrole oleje v automatické převodovce. Zastavení vozu může vést k nesprávnému vyhodnocení hladiny oleje a v konečném důsledku i k problémům s chodem automatické převodovky v budoucnu, proto se nedoporučuje vypínat vůz při kontrole oleje v automatické převodovce.

Správná údržba automatické převodovky pro dlouhý a spolehlivý provoz

Правильное обслуживание АКПП для долгой и надежной работы

Pravidelná kontrola oleje automatické převodovky je důležitou součástí údržby převodovky. Mnoho automobilových nadšenců se však ptá: je nutné při kontrole oleje v automatické převodovce vypnout motor?

Ne, při kontrole oleje v automatické převodovce není nutné auto vypínat. Ke kontrole hladiny oleje v automatické převodovce stačí jednoduché kroky:

1. Zahřejte motor tak, aby olej v automatické převodovce dosáhl provozní teploty.

2. Postavte vůz na rovný povrch a na několik minut zastavte, aby mohl olej stéct zpět do boxu.

3. Vytáhněte měrku umístěnou na skříni automatické převodovky, otřete ji a zasuňte zpět.

4. Znovu vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu oleje. Měla by být v normálním rozsahu uvedeném na měrce.

Kontrola oleje automatické převodovky pomáhá kontrolovat jeho hladinu a kvalitu. Pokud je hladina oleje pod normálem, může to znamenat problémy s netěsností nebo opotřebením součástí automatické převodovky. Také kvalita oleje se může časem zhoršit v důsledku oxidace a kontaminace.

Pravidelné výměny oleje v automatické převodovce jsou také nutné pro udržení jejího výkonu. Olej se doporučuje měnit každých 60–100 tisíc kilometrů nebo v souladu s doporučeními výrobce. Výměnu oleje v automatické převodovce musí provádět odborníci, protože vyžaduje určité dovednosti a speciální vybavení.

ČTĚTE VÍCE
Proč byste měli zvážit výměnu všech držáků motoru vašeho auta

Je důležité mít na paměti:

Správná údržba automatické převodovky prodlouží její životnost a zabrání nákladným opravám. Pravidelná kontrola oleje a jeho včasná výměna pomůže zachovat spolehlivost a účinnost automatické převodovky.

Kontrola hladiny oleje v automatické převodovce bez zastavení motoru

Проверка уровня масла в АКПП без глушения двигателя

Moderní automatické převodovky jsou vybaveny speciálními zátkami, jejichž prostřednictvím můžete kontrolovat hladinu oleje, aniž byste museli vypínat motor. Je nutné přesně dodržovat pokyny výrobce, ale obvykle je postup následující:

  1. Zahřejte motor a ujistěte se, že vůz stojí na rovném a rovném povrchu.
  2. Najděte zátku a zkontrolujte hladinu oleje v automatické převodovce. Bývá umístěn na spodní straně převodovky a je příslušně označen.
  3. Odstraňte zátku a zkontrolujte hladinu oleje. Někteří výrobci doporučují věnovat pozornost barvě a vůni oleje k určení jeho stavu.
  4. Pokud je hladina oleje pod normální hodnotou, doplňte olej podle doporučení výrobce.
  5. Po doplnění paliva je nutné znovu zkontrolovat hladinu oleje, zda odpovídá doporučení výrobce.
  6. Nainstalujte zpět zástrčku a pečlivě ji zajistěte.

Po kontrole hladiny oleje v automatické převodovce nezapomeňte zkontrolovat další prvky související s provozem převodovky, jako je barva a stav oleje v převodovce, přítomnost netěsností atd.

Je důležité si uvědomit, že některá auta stále vyžadují při kontrole hladiny oleje v automatické převodovce vypnutí motoru, takže vždy má smysl číst návod k obsluze a řídit se doporučeními výrobce. Nesprávná kontrola hladiny oleje může vést k poruchám funkce automatické převodovky a jejímu poškození.

Důležitost kontroly stavu oleje v automatické převodovce

Важность проверки состояния масла в АКПП

Proč potřebujete kontrolovat stav oleje v automatické převodovce?

Зачем нужно проверять состояние масла в АКПП?

Olej pro automatickou převodovku plní řadu důležitých funkcí. Mazá a ochlazuje všechny pohyblivé části, čímž zabraňuje opotřebení a poškození. Olej v automatické převodovce navíc přenáší točivý moment z motoru na kola a zajišťuje hladké a bezproblémové řazení. Postupem času však olej v automatické převodovce ztrácí své vlastnosti a dochází ke znečištění, což může vést ke snížení účinnosti automatické převodovky až k její poruše.

Kontrola stavu oleje v automatické převodovce vám umožní identifikovat možné problémy a zabránit vážným poruchám. Pokud je olej v automatické převodovce příliš znečištěný nebo je jeho hladina nedostatečná, může to znamenat problémy s provozem automatické převodovky nebo jiných systémů vozidla. Pravidelné kontroly mohou včas odhalit problémy a zabránit jejich zhoršení.

ČTĚTE VÍCE
Metody pro určení, kde v automobilu dochází k vynechání zapalování

Jak zkontrolovat stav oleje v automatické převodovce?

Как проверять состояние масла в АКПП?

Kontrola stavu oleje v automatické převodovce se obvykle provádí pomocí speciálního diagnostického zařízení. To nevyžaduje vypnutí motoru nebo zastavení vozu. Diagnostické zařízení umožňuje určit hladinu oleje, jeho barvu, průhlednost a přítomnost cizích nečistot.

Stanovení hladiny oleje v automatické převodovce je důležité, protože nedostatečná hladina může vést k nesprávnému fungování automatické převodovky a opotřebení jejích částí. Barva a čirost oleje může také naznačovat možné problémy, jako je přítomnost spálených částí nebo mechanických nečistot. Pokud má olej špatnou barvu nebo konzistenci, musíte kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a výměnu oleje.

Kontrola stavu oleje v automatické převodovce je tedy důležitým postupem, který pomáhá zajistit bezpečnost a spolehlivost vozidla. Pravidelné kontroly a výměny oleje mohou zabránit vážnému poškození a prodloužit životnost automatické převodovky. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy týkající se stavu oleje v automatické převodovce, doporučuje se obrátit se na odborníka, který vám poskytne podrobnější diagnostiku a doporučení k údržbě.

Doporučení pro kontrolu oleje automatické převodovky bez vypnutí motoru

Рекомендации по проверке масла в АКПП без выключения двигателя

Chcete-li zkontrolovat olej v automatické převodovce bez vypnutí motoru, postupujte podle následujících doporučení:

Krok 1: Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu a ujistěte se, že motor běží na volnoběh.
Krok 2: Otevřete kapotu vozu a najděte armaturu, kterou se kontroluje hladina oleje v automatické převodovce. Obvykle se nachází v horní části převodovky.
Krok 3: Odstraňte uzávěr nebo zátku z armatury a vložte do ní šipku pro kontrolu hladiny oleje.
Krok 4: Pozorně sledujte hodnoty šipek. Pokud je hladina oleje v doporučeném rozsahu, je vše v pořádku. Pokud je hladina oleje pod doporučenou hodnotou, doplňte olej podle pokynů výrobce.
Krok 5: Po kontrole a případném doplnění oleje zavřete armaturu a ujistěte se, že je uzávěr nebo zátka bezpečně uzavřena.

Kontrola hladiny oleje automatické převodovky bez vypnutí motoru poskytuje přesnější výsledky, protože olej je v pohybu a v optimálním provozním stavu. Z bezpečnostních důvodů se však ujistěte, že vozidlo stojí na rovném povrchu a motor běží na volnoběh. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo potíže při kontrole oleje v automatické převodovce, je lepší kontaktovat odborníka nebo servisní středisko pro odbornou pomoc.

ČTĚTE VÍCE
Viníci nehod – musí po pachatelích dopravních předpisů předložit evropský protokol?

Video:

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA A KONTROLA HLADINY KAPALIN.

5 chyb při výměně oleje v automatické převodovce (automatická)

Co se stane, POKUD olej v automatické převodovce není na správné úrovni?