Rychlostní kamery Státního dopravního inspektorátu (STSI) se staly nedílnou součástí silniční kontroly v mnoha městech. Pomáhají udržovat disciplínu na silnicích a snižují počet dopravních přestupků. Mnoho řidičů zajímá, na jakou vzdálenost dokáže kamera dopravní policie zaznamenat přestupek. V této recenzi se na tento problém podíváme podrobněji.

Kamery dopravní policie instalované na silnicích fungují na základě foto a videozáznamů. Mohou zaznamenávat rychlost vozidla a další dopravní přestupky. Přesnost snímání a dosah kamery závisí na jejím modelu a technických vlastnostech.

Typicky jsou kamery dopravní policie schopné zaznamenat přestupek na vzdálenost 10 až 50 metrů. Existují ale i pokročilejší modely, které umožňují střílet na vzdálenost až 150 metrů. Je však třeba počítat s tím, že i na tak velkou vzdálenost musí být foto a video záznamy dostatečně zřetelné a kvalitní, aby bylo možné identifikovat vozidlo a jeho SPZ.

Vzdálenost kamery dopravní policie

Расстояние съемки камеры ГИБДД

Vzdálenost snímání kamery dopravní policie může záviset na různých faktorech, jako je model kamery, způsob instalace a prostředí. V průměru však mohou kamery dopravní policie zaznamenávat nastavení vozidla na vzdálenost 20 až 100 metrů.

Při instalaci kamery dopravní policie na nehybný předmět, jako je dopravní značka nebo semafor, může natáčet na kratší vzdálenost, asi 20-50 metrů. To je způsobeno skutečností, že takový objekt je statický a umožňuje vám nainstalovat kameru v poměrně blízké vzdálenosti, abyste získali vysoce kvalitní obraz.

Když je však kamera dopravní policie instalována na autě nebo mobilní jednotce, může být dosah záběru větší – asi 50-100 metrů. To je způsobeno tím, že tato instalace umožňuje kameře pokrýt větší oblast silnice a zaznamenávat přestupky na větší vzdálenost.

Je důležité poznamenat, že přesné charakteristiky vzdálenosti snímání kamery dopravní policie se mohou lišit v závislosti na regionu a konkrétních dopravních pravidlech stanovených v každém konkrétním místě. Proto se při přístupu k takovým údajům vždy doporučuje vyjasnit si informace s místní dopravní policií nebo dopravní policií.

Určení střelecké vzdálenosti

Vzdálenost snímání kamery dopravní policie závisí na různých faktorech, včetně typu a modelu kamery a také na prostředí. Určení přesné vzdálenosti střelby může být obtížné, ale existují určitá obecná pravidla a omezení.

ČTĚTE VÍCE
Kolik zesilovačů by měly mít propojovací kabely do auta a proč je to důležité?

Kamery dopravní policie jsou obvykle instalovány na dopravních značkách nebo na speciálních stojanech v blízkosti povrchu vozovky. Vzdálenost od fotoaparátu k objektu se může lišit od několika metrů až po několik desítek metrů, v závislosti na konkrétní situaci.

Orgány dopravní policie instalují na určitých úsecích silnic kamery, které sledují rychlost vozidel nebo odhalují porušení pravidel silničního provozu, jako je jízda na červenou, předjíždění a nedovolené parkování.

S ohledem na tyto faktory byste měli být opatrní a dodržovat pravidla silničního provozu kdekoli a kdykoli, abyste se vyhnuli neočekávaným pokutám a následkům.

Faktory ovlivňující vzdálenost střelby

Факторы, влияющие на расстояние съемки

Vzdálenost záběru kamery dopravní policie závisí na několika faktorech, které se mohou v každé konkrétní situaci lišit:

  1. Typ fotoaparátu. DVR mohou mít různé optické vlastnosti, jako je ohnisková vzdálenost a pozorovací úhel. Tyto parametry ovlivňují dosah střelby a čistotu obrazu.
  2. Umístění kamery. Vzdálenost, na kterou může kamera zaznamenat událost, závisí na tom, kde je nainstalována. Pokud je například kamera namontována ve výšce, bude schopna vidět na větší vzdálenost, než když je umístěna na úrovni země.
  3. Počasí. Přítomnost deště, sněhu, mlhy nebo silného slunečního záření může výrazně snížit kvalitu obrazu a omezit viditelnost na velké vzdálenosti.
  4. Osvětlení. Kvalita osvětlení ovlivňuje schopnost kamery zachytit událost. Noční osvětlení může být omezeno a kamera bude schopna zachytit události pouze na bližší vzdálenosti.
  5. Stav vozovky. Pokud je viditelnost špatná, například kvůli prachu nebo kouři, fotoaparát nemusí být schopen zachytit událost na velké vzdálenosti.

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto faktory, může se oficiální vzdálenost snímání kamery dopravní policie lišit a závisí na konkrétní situaci.

1. Kamera dopravní policie může natáčet z různých vzdáleností v závislosti na konkrétní situaci. Vzdálenost se může lišit od několika metrů až po desítky metrů.

2. Skutečná vzdálenost, na kterou může kamera dopravní policie zaznamenat přestupek, závisí na mnoha faktorech, jako je osvětlení, úhel pohledu, povětrnostní podmínky atd. Přesnou hodnotu vzdálenosti proto nelze určit předem.

3. Je důležité si uvědomit, že kamera dopravní policie je primárně určena k záznamu přestupků a zajištění bezpečnosti silničního provozu. Proto bez ohledu na vzdálenost střelby je lepší vždy dodržovat dopravní předpisy a neporušovat povolenou rychlost.

ČTĚTE VÍCE
Chraňte se před hlukem – jak a proč odhlučnit podběhy kol

Video:

SpetsLab: Jak funguje první ruský systém pro řešení dopravních přestupků na křižovatkách?

Jak se vyhnout pokutě z kamery dopravní policie, co byste měli dělat?

Jak se vyhnout získání jízdenky na STOPce? Tajemství fungování fotoaparátů