Neregulované křižovatky – jedná se o zvláštní úseky pozemní komunikace, kde nejsou semafory ani jiné prostředky omezující provoz. Vyžadují zvláštní pozornost a schopnost správně navigovat po silnici. V tomto článku vám řekneme, jak správně projet neřízenou křižovatkou bezpečně a bez problémů.

Před vámi se objeví křižovatka. Co je teď správné udělat? Je důležité nejprve zpomalit a být připraven zatočit nebo zastavit. Před neřízenou křižovatkou dejte přednost v jízdě těm, kteří se již na křižovatce nacházejí. To znamená, že pokud se na křižovatce již daly do pohybu jiná auta nebo chodci, musíte počkat, dokud nedojedou.

Pravidlo „pravé přednosti“ platí i na neřízených křižovatkách. Když se blížíte ke křižovatce, pečlivě vyhodnoťte situaci a dejte přednost těm, kteří jedou po vaší pravici. Pokud se dvě vozidla blíží z opačných směrů, každé musí dát přednost zprava a umožnit druhému ujet.

Nezapomeňte také zvážit směr jízdy na křižovatce. Pokud odbočujete doleva nebo doprava, nezapomeňte dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům nebo chodcům, kteří se již v křižovatce nacházejí. Pamatujte, že bezpečnost je nejvyšší prioritou při projíždění neřízenými křižovatkami.

Pravidla jízdy na neřízené křižovatce

Правила движения на нерегулируемом перекрёстке

1. Zastavte na křižovatce a dejte přednost autům, která přijela na křižovatku před vámi. Pohyb se provádí podle pravidla „první přijde, první odchází“.

2. Pokud jste přijeli ve stejnou dobu jako ostatní auta, měli by mít přednost ti řidiči, kteří jedou ze strany, po vaší pravici. Řidiči, kteří dají přednost dobrovolně, mají nárok na vděk a spoustu úsměvů!

3. Nezapomeňte, že když se blížíte ke křižovatce, musíte se přesvědčit, že tam nejedou vozidla s předností (zleva i zprava). Dávejte pozor na možná slepá místa, zejména při odbočování doleva.

4. Volant a poplašný systém (pokud funguje) vám pomohou regulovat váš pohyb. Odbočování doleva je situace, kdy byste se měli podívat do levého zpětného zrcátka, zapnout levé blinkry a zkontrolovat, zda si řidič jedoucího vozu také všimne úmyslu řidiče změnit jízdní pruh doleva. Dále je potřeba otočit volantem úplně doleva a opatrně přejet křižovatku. Odbočení vpravo nebo jízda rovně – postup je podobný, ale tato praxe zahrnuje také přejezd přes auta na křižovatce (nebo přejetí do jednoho z vedlejších pruhů) a případné zastavení před první řadou překážek.

ČTĚTE VÍCE
Je bezpečné cestovat autem v 7. měsíci těhotenství?

5. Sledujte manévry ostatních řidičů a chodců. Provoz na neřízené křižovatce vyžaduje zvýšenou pozornost. Zvláštní pozornost věnujte chodcům, zejména při přecházení vozovky.

Pamatujte, že dodržování pravidel silničního provozu na neřízené křižovatce přispívá k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a minimalizuje možné nehody.

Základní pravidla pro jízdu na neřízené křižovatce

Основные правила движения на нерегулируемом перекрёстке

1. Pravidlo „správné priority“

1. Правило

Na neřízené křižovatce je základní zásada „pravé přednosti“. To znamená, že řidič přijíždějící ke křižovatce zprava má přednost před ostatními účastníky silničního provozu. Pokud se ke křižovatce blíží dva nebo více řidičů současně, musí ten vpravo nechat projet všechny ostatní.

2. Pravidlo “bezpečnosti”

2. Правило

Kvůli chybějícímu řízení provozu na nesignalizovaných křižovatkách musí řidiči dbát mimořádné opatrnosti a brát v úvahu stav vozovky. Vyhodnoťte rychlost ostatních účastníků a upozorněte je na svůj záměr odbočit nebo změnit jízdní pruh.

3. Dejte přednost chodcům

3. Уступи дорогу пешеходам

Pokud jsou na neřízené křižovatce chodci, řidiči jsou povinni jim dát přednost v jízdě. Chodec má na vozovce vždy přednost, proto buďte opatrní a upozorněte na svůj úmysl křižovatku projet.

Dodržování těchto pravidel je důležité pro vytvoření bezpečného prostředí na neřízených křižovatkách. Pamatujte na vzájemný respekt a svou odpovědnost na cestách, abyste se vyhnuli případným nehodám a konfliktním situacím.

Přednost na neřízené křižovatce

Приоритет на нерегулируемом перекрёстке

Řidiči, kteří se blíží k neřízené křižovatce, by měli dodržovat následující pravidla:

  • Pokud jsou na křižovatce silnice stejné kategorie (například dvě hlavní silnice), pak musí řidič přijíždějící ke křižovatce zprava dát přednost řidiči jedoucímu po hlavní silnici zleva.
  • Pokud jsou na křižovatce silnice různých kategorií (například jedna hlavní a jedna vedlejší), pak má řidič na hlavní silnici (hlavní silnice je označena odpovídající značkou) přednost před řidiči jedoucími po vedlejších komunikacích. Řidiči na vedlejších komunikacích musí dát přednost v jízdě řidičům na hlavní.
  • Pokud se řidiči přiblíží ke křižovatce ve stejnou dobu, pak má přednost řidič jedoucí rovně nebo jedoucí ve směru vyznačeném šipkou na dopravní značce.
  • Pokud se řidiči blíží ve stejnou dobu a pohybují se po různých silnicích vzad (například z opačných směrů), pak řidič jedoucí vlevo musí dát přednost řidiči jedoucímu vpravo.
ČTĚTE VÍCE
Jak se chladí brzdové kotouče automobilů - jak fungují a jejich význam pro bezpečnost silničního provozu

Dodržování těchto pravidel pomůže vyhnout se dopravním konfliktům a zajistí bezpečný průjezd neregulovanými křižovatkami.

Video:

Jízda přes T-křižovatky. Kurz ruských dopravních pravidel 2021

Pravidla provozu v jednoduchém jazyce 2019! TÉMA 10 „Navigace na křižovatkách“ [Autoškola na YouTube]

Jízda přes křižovatky, část 2