Rychlost vozidla je jedním z nejdůležitějších parametrů určujících bezpečnost silničního provozu. Řidiči musí mít možnost přizpůsobit rychlost dopravní situaci, dopravnímu značení a svému okolí. V tomto článku se podíváme na některé užitečné lifehacky, které vám pomohou určit správnou rychlost v různých situacích.

1. Ulice města. Město má rychlostní limity vyznačené na dopravních značkách. To je obvykle 60 kilometrů za hodinu, ale v některých oblastech může být rychlost snížena až na 40 kilometrů za hodinu. Věnujte zvýšenou pozornost dopravním značkám a dodržujte vyznačenou rychlost.

2. Venkovské cesty. Na otevřených prostranstvích na venkovských silnicích může být rychlost výrazně vyšší. Pozor však na omezení v určitých oblastech. Při jízdě po venkovských silnicích pamatujte na bezpečnost a udržujte přiměřenou rychlost.

3. Špatně zpevněné silnice. Pokud má vozovka nerovný povrch, výmoly nebo jiné problémy s povrchem, doporučuje se snížit rychlost, abyste snížili riziko poškození kol nebo zavěšení kol vašeho vozidla. Na silnicích se špatným povrchem buďte pozorní a opatrní, přizpůsobte rychlost situaci.

Je důležité si uvědomit, že dodržování pravidel silničního provozu a přizpůsobení rychlosti podmínkám jsou základem bezpečnosti silničního provozu. Bez ohledu na situaci vždy dodržujte stanovené limity a buďte si vědomi svého okolí.

Druhy rychlostí a jejich vlastnosti

Виды скоростей и их особенности

Existuje několik typů rychlostí, které je důležité znát pro výběr správné rychlosti v určitých situacích. Tady jsou některé z nich:

 • Rychlost chodce – normální rychlost lidské chůze. Není příliš rychlý a používá se při pěší cestě nebo přiblížení se k osobě s omezenou schopností pohybu.
 • Rychlost cyklisty — průměrná rychlost na kole. Je vyšší než rychlost chůze a používá se při jízdě na kole po městě nebo na bezpečné silnici.
 • Rychlost vozidla — rychlost vozidla. Může se lišit v závislosti na stavu vozovky a dopravních předpisech. Rychlost vozu si volí řidič a musí být bezpečná pro něj i ostatní.
 • Rychlost vlaku — rychlost vlaku. Je to jeden z nejrychlejších typů rychlostí a používá se na železničních tratích. Rychlost vlaku může dosáhnout významných hodnot a je určena technickými vlastnostmi vlaku a dopravními podmínkami.

Každý z těchto typů rychlostí má své vlastní charakteristiky a vyžaduje vhodné chování účastníků silničního provozu. Volba správné rychlosti pro každou konkrétní situaci pomůže předejít nehodám a zajistí bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Země výroby vozů Acura - kde se vozy této značky vyrábějí?

Hlavní důvody pro volbu určité rychlosti

Основные мотивы для выбора определенной скорости

Volba určité rychlosti vozidla závisí na řadě faktorů a může být v různých situacích způsobena různými motivy. Některé z hlavních důvodů pro výběr konkrétní rychlosti jsou:

1. Vhodné pro silniční podmínky

1. Соответствие дорожным условиям

Jednou z hlavních motivací pro volbu určité rychlosti je přizpůsobení aktuálnímu stavu vozovky. Pokud je například suchý asfalt a dobrá viditelnost, může řidič zvolit vyšší rychlost. Zároveň se při náledí nebo špatné viditelnosti doporučuje snížit rychlost, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.

2. Soulad mezi vozidlem a povrchem vozovky

Hlavním motivem pro volbu určité rychlosti může být vhodnost vozidla a stav povrchu vozovky. Pokud jsou například na vozovce výmoly nebo nerovný povrch, doporučuje se snížit rychlost, aby nedošlo k poškození kol nebo zavěšení vozidla. Také při jízdě po prašných nebo štěrkových cestách může být rychlost omezena kvůli stavu povrchu.

3. Dodržování pravidel silničního provozu

Jedním z hlavních motivů pro volbu určité rychlosti je dodržování silničních pravidel a zákonů. Například rychlostní limity jsou často stanoveny v městských oblastech, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. V takových případech musí řidiči dodržovat stanovené limity a volit rychlost, která nepřekračuje povolenou rychlost.

 • Dodržování podmínek vozovky
 • Soulad mezi vozidlem a povrchem vozovky
 • Dodržování pravidel silničního provozu

Povolení různých rychlostí v různých situacích

1. Městská dopravní síť

1. Городская транспортная сеть

V městských oblastech s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje snížit rychlost. Je to dáno velkým počtem zatáček, křižovatek, přechodů pro chodce, ale i nutností brát ohled na chování ostatních účastníků silničního provozu.

Bezpečná rychlost ve městě závisí na následujících faktorech:

 • Rychlostní limity na tomto úseku silnice.
 • Podmínky viditelnosti (zejména v noci).
 • Povrchová úprava a povětrnostní podmínky.
 • Hustota dopravního proudu.
 • Vzdálenost k jinému vozidlu.

Dodržování pravidel a doporučení vám umožňuje vyhnout se nehodám a zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu.

2. Venkovské silnice a dálnice

Na venkovských silnicích a dálnicích, kde je většina trasy v přímém směru bez křižovatek nebo odboček, je povolena vyšší rychlost. Je důležité dodržovat aktuální dopravní předpisy, zejména rychlostní limity na tomto úseku silnice.

ČTĚTE VÍCE
Jak si vybrat nejlepší launcher a udělat svou hru neodolatelnou - srovnání a tipy

Při povolování vyšších rychlostí zvažte následující faktory:

 • Stav povrchu vozovky.
 • Meteorologické podmínky (déšť, náledí).
 • Možné překážky na trase (jiná vozidla, divoká zvířata atd.).
 • Viditelnost a osvětlení.

Je třeba mít na paměti, že bezpečnost provozu má nejvyšší prioritu a zapnutí vyšší rychlosti by nemělo vést k vytvoření nouzové situace.

Je důležité přizpůsobit se každé konkrétní situaci na silnici a umět adekvátně reagovat na měnící se dopravní podmínky. Aktivace různých rychlostí v různých situacích pomáhá udržovat bezpečnost a pohodlí na silnici.

Video:

Jaký převodový stupeň zařadit při zatáčení. Jak vybrat správný převod pro zatáčku.

Jak správně řadit na manuální převodovce?

Otočte se na křižovatce. Jaký převodový stupeň zařadit před zatáčkou. Jakou rychlostí byste měli zatáčet?