Hřeben řízení je jednou z nejdůležitějších částí vozu, na které závisí bezpečnost a pohodlí při jízdě. Časem však může selhat a vyžadovat opravu.

Oprava hřebenu řízení je složitý a zodpovědný proces, který vyžaduje profesionální dovednosti a speciální vybavení. Oprava hřebenu řízení v podstatě zahrnuje diagnostiku, demontáž, výměnu dílů a montáž. Je důležité si uvědomit, že tento proces může vyžadovat spoustu času a úsilí, proto se doporučuje kontaktovat zkušené odborníky, abyste se vyhnuli možným chybám a poškození.

První fází opravy hřebenu řízení je diagnostika. Specialista provede kontrolu a identifikuje závady, které mohou ovlivnit činnost systému řízení. Po diagnostice je hřeben řízení demontován, což umožňuje identifikovat a vyměnit vadné díly, jako jsou olejová těsnění, ložiska, manžety a těsnění. Na konci opravy hřebenu řízení probíhá montáž, při které se všechny díly namontují zpět na místo a zkontroluje se jejich funkčnost.

Oprava hřebenu řízení umožňuje obnovit funkčnost tohoto důležitého automobilového systému a prodloužit jeho životnost. Při řádných opravách si můžete být jisti spolehlivostí systému řízení a bezpečností života a zdraví řidiče a cestujících.

Jak se opravuje hřeben řízení?

Как происходит ремонт рулевой рейки?

Diagnostika a demontáž hřebene řízení

Диагностика и разборка рулевой рейки

První fází opravy hřebenu řízení je diagnostika. Specialista provede vizuální kontrolu a zkontroluje poškození. Následuje demontáž hřebene řízení, aby se zjistila konkrétní příčina poruchy.

Při demontáži hřebenu řízení věnují odborníci pozornost stavu o-kroužků, tyčí, pístů a dalších dílů. V případě potřeby vyměňují poškozené nebo opotřebované prvky.

Restaurování a montáž hřebenu řízení

Восстановление и сборка рулевой рейки

Po opravách a výměně vadných dílů prochází hřeben řízení procesem obnovy. V tomto procesu specialisté zkontrolují hladinu maziva a vyberou vhodné mazivo pro hřeben řízení.

Poté je hřeben řízení smontován. Všechny odstraněné díly jsou vráceny na svá místa a pečlivě zajištěny. Po sestavení je hřeben řízení podroben kontrolní zkoušce, aby byla zajištěna správná funkce.

Pokud oprava hřebenu řízení vyžaduje větší složitost nebo výměnu drahých dílů, doporučuje se obrátit se na specializované centrum pro příslušnou značku vozu.

Je důležité si uvědomit, že hřeben řízení je bezpečnostním prvkem automobilu, takže při prvním náznaku poruchy byste měli okamžitě kontaktovat servisní středisko pro diagnostiku a opravy.

ČTĚTE VÍCE
Snímač polohy vačkového hřídele - jeho účel a význam při provozu motoru automobilu

Identifikace poruch

Определение неисправностей

Než začnete opravovat hřeben řízení, musíte identifikovat možné závady, které mohou nastat. Následující příznaky mohou naznačovat vadný hřeben řízení:

1. Auto se těžko otáčí. Pokud se vám zdá volant mnohem těžší a auto se neotáčí tak snadno jako dříve, může být problém s hřebenem řízení. Nesprávně fungující hřeben řízení může vést k potížím při otáčení.

2. Netěsnost posilovače řízení. Pokud si všimnete, že se pod vozem objevuje olej nebo jiná kapalina, hřeben řízení může prosakovat. Tento problém může naznačovat i zápach hořícího oleje uvnitř vozu.

3. Zvuky při otáčení. Pokud při otáčení volantem slyšíte skřípavé zvuky, neustálé zvuky nebo jiné zvuky, může to být známka špatného hřebenu řízení. Tyto zvuky mohou být způsobeny opotřebovanými nebo poškozenými částmi stojanu.

4. Vibrace volantu. Pokud při řízení auta cítíte vibrace ve volantu, může to znamenat vadný hřeben řízení. Vibrace mohou být způsobeny opotřebením nebo nesouosostí prvků regálu.

Pokud zaznamenáte jeden nebo více popsaných příznaků, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu hřebene řízení. Prozkoumá problém a určí, kterou část je třeba vyměnit nebo opravit.

Demontáž a výměna dílů

Демонтаж и замена деталей

Chcete-li začít s opravou hřebenu řízení, je nutné demontovat a vyměnit vadné díly. Toto je důležitá fáze procesu, protože kvalita práce závisí na správném přístupu k demontáži a výměně dílů.

Před přistoupením k demontáži je nutné připravit pracoviště. Pro usnadnění práce se doporučuje umístit vůz na speciální plošinu nebo použít výtah.

Postup demontáže hřebene řízení je následující:

 1. Odstraňte přední kola, abyste získali přístup k hřebenu řízení.
 2. Odpojte tyče a tyče od hřebenu řízení. Chcete-li to provést, musíte povolit matice a šrouby, které je spojují se stojanem, a opatrně vyjmout tyče a tyče.
 3. Odpojte posilovač řízení (je-li ve výbavě) od hřebenu řízení. Chcete-li to provést, odpojte hadice a opatrně vyjměte posilovač řízení.
 4. Opatrně odpojte všechny elektrické vodiče a konektory spojené s hřebenem řízení. Ujistěte se, že elektrické vodiče nejsou během demontáže poškozeny.
 5. Zkontrolujte, zda jsou odpojeny všechny upevňovací prvky a spoje hřebenu řízení. Spusťte hřeben řízení a vyjměte jej z vozidla.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí instalace autonomního topení Webasto a proč je mezi majiteli automobilů stále oblíbenější?

Po úspěšné demontáži hřebenu řízení můžete začít s výměnou dílů. Doporučuje se vyměnit jakékoli vadné nebo opotřebované díly, aby se předešlo dalším problémům se systémem řízení vašeho vozidla.

Při výměně dílů se doporučuje používat pouze kvalitní a certifikované náhradní díly, aby byl zajištěn dlouhý a spolehlivý provoz hřebenu řízení. Měli byste také věnovat pozornost správné instalaci a upevnění dílů, aby nedošlo k poškození a odlupování během provozu.

Po výměně dílů je nutné zkontrolovat a seřídit systém řízení, aby byla zajištěna správná funkce hřebenu řízení. Doporučuje se svěřit tuto práci zkušenému specialistovi nebo certifikovanému autoservisu, aby se předešlo případným problémům či poškození.

Kontrola a nastavení

Проверка и настройка

Po všech nezbytných opravách hřebenu řízení by měl být zkontrolován a seřízen jeho provoz. Toto je důležitý krok k zajištění správné funkce řízení vašeho vozidla.

Kontrola systému řízení

Проверка системы рулевого управления

Než začnete kontrolovat hřeben řízení, musíte se ujistit, že systém řízení vozidla jako celek funguje správně. Chcete-li to provést, můžete provést následující:

 1. Zkontrolujte funkci sloupku řízení a ovládacího mechanismu převodovky, zda nevykazuje vůli nebo váznutí.
 2. Zkontrolujte stav špiček řízení a botek.
 3. Zkontrolujte tlak v systému posilovače řízení (je-li ve výbavě).
 4. Zkontrolujte funkci hřídele řízení a souvisejících součástí.
 5. Zkontrolujte stav hřebenu řízení, zejména zda nemá praskliny, opotřebení nebo jiné poškození.

Zjistíte-li jakékoli závady, je nutné je před dalším nastavením hřebenu řízení odstranit.

Nastavení hřebene řízení

Настройка рулевой рейки

Pro správné nastavení hřebenu řízení se doporučuje provést následující kroky:

 1. Umístěte vozidlo na zvedák nebo jej zvedněte tak, aby se kola nedotýkala země.
 2. Očistěte povrch hřebenu řízení od nečistot a rzi.
 3. Pro kontrolu odporu proti otáčení stojanu použijte měřidlo jehly nebo speciální nástroje.
 4. V případě potřeby upravte odporovou sílu pomocí speciálních seřizovacích šroubů nebo matic umístěných na hřebeni řízení.
 5. Zkontrolujte seřízení hřebenu řízení otáčením volantu doleva a doprava. Ujistěte se, že stojan není zaseknutý a běží hladce.
 6. Zkontrolujte stav špiček řízení a botek, v případě potřeby je vyměňte.

Po těchto krocích bude hřeben řízení připraven k použití ve voze. Je důležité zkontrolovat a seřídit podle doporučení výrobce vozidla nebo kvalifikovaného mechanika.

ČTĚTE VÍCE
Výhody a funkce elektrického posilovače řízení - od pohodlí po bezpečnost silničního provozu

Video:

Regál se klepe, jak utáhnout regál, pokud klepe

Oprava hřebenu řízení. Což je správně?

Oprava HŘEBENY ŘÍZENÍ – KOLIK TO STOJÍ? JAKÁ JE CENA HŘEBENU ŘÍZENÍ? #9