Zapalovací cívka – Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí motoru automobilu, která je zodpovědná za vytvoření vysokého napětí potřebného k iniciaci zapálení směsi paliva a vzduchu ve válci. Je to jedna z klíčových součástí zapalování a je zodpovědná za stabilní provoz a účinnost motoru. Zlomená zapalovací cívka může způsobit vážné problémy a snížit výkon vozidla.

Provozování vozidla s nefunkční zapalovací cívkou může vést ke špatnému startování motoru, volnoběhu, ztrátě výkonu, blikání a dokonce k úplnému vypnutí motoru. Vysoké napětí generované zapalovací cívkou může také zkratovat nebo poškodit jiné elektrické součásti ve vozidle.

Zapalovací cívka by měla být vyměněna při prvních známkách problému. Mohou to být: chyby v řídicí jednotce motoru, vynechávání zapalování, nestabilní chod motoru, potíže se startováním nebo hrubý volnoběh.

Jak poznáte, že je potřeba vyměnit zapalovací cívku?

Как понять, нужно ли менять катушку зажигания?

Existuje několik znaků, které mohou naznačovat potřebu výměny zapalovací cívky. Jedním z nich je výskyt selhání zapalování. Pokud si všimnete, že motor běží hrubě, cuká nebo vibruje, může to znamenat, že zapalovací cívka nevytváří dostatek elektřiny k zapálení zapalovací svíčky.

Dalším příznakem problému zapalovací cívky může být špatná spotřeba paliva. Pokud vaše auto začne spotřebovávat více paliva na stejnou vzdálenost, může to být způsobeno nesprávně fungující zapalovací cívkou, která vede k neúplnému spalování paliva.

Měli byste také věnovat pozornost výskytu chyb v zapalovacím systému. Pokud diagnostický systém vašeho vozidla zobrazuje chybové zprávy týkající se zapalovací cívky nebo zapalování, jedná se o vážný indikátor problému.

Pokud se tyto příznaky objeví, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval zapalovací systém a v případě potřeby vyměnil cívku. Pamatujte, že správná a včasná výměna zapalovací cívky pomůže udržet normální provoz motoru a spotřebu paliva.

Příznaky poruchy zapalovací cívky

Симптомы неисправности катушки зажигания

Porucha zapalovací cívky může vést k neúplnému spalování směsi paliva a vzduchu, což zase může způsobit řadu problémů při provozu automobilu. Zde jsou některé příznaky, které mohou naznačovat vadnou zapalovací cívku:

  1. Problémy se startováním motoru. Pokud se vaše auto špatně startuje nebo vůbec nenastartuje, může být příčinou vadná zapalovací cívka.
  2. Nestabilní chod motoru. Pokud motor běží špatně nebo při volnoběhu skáče, může to být způsobeno vadnou zapalovací cívkou.
  3. Zvýšená spotřeba paliva. Pokud si bez dalšího vysvětlení všimnete, že vaše auto spotřebovává více paliva, může být příčinou vadná zapalovací cívka.
  4. Nízký výkon motoru. Pokud vaše auto hůře reaguje a nevyrábí tolik výkonu, když sešlápnete plynový pedál, může to být způsobeno vadnou zapalovací cívkou.
  5. Vzhled chyb v zapalovacím systému. Pokud se na palubní desce vašeho vozu objevují chyby související se zapalováním nebo systémem vstřikování paliva, může být příčinou vadná zapalovací cívka.
ČTĚTE VÍCE
Jak určit optimální otáčky při 3000 ot. /min pro maximální účinnost?

Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, doporučujeme vám kontaktovat kvalifikovaného technika, aby provedl diagnostiku a v případě potřeby vyměnil zapalovací cívku.

Kontrola zapalovací cívky pomocí testeru

Pokud máte problémy s motorem a máte podezření, že příčinou může být vadná zapalovací cívka, můžete pomocí testeru zkontrolovat jeho funkčnost.

Nejprve se ujistěte, že je motor vypnutý a zapalování je vypnuté. Poté odpojte vodiče zapalovací cívky.

Dále vezměte tester a nastavte jej do režimu „měření odporu“. Připojte jeden ze svorek testeru k výstupu primárního vinutí zapalovací cívky a druhý k výstupu sekundárního vinutí.

Poté si přečtěte hodnoty na testeru. Obvykle by hodnoty odporu primárního vinutí měly být v rozsahu 0.4-2 ohmů a hodnoty odporu sekundárního vinutí by měly být v rozsahu 6-20 kohmů. Pokud se naměřené hodnoty liší od těchto hodnot, pak zapalovací cívka s největší pravděpodobností nefunguje správně a vyžaduje výměnu.

Mějte však na paměti, že hodnoty odporu se mohou lišit v závislosti na modelu zapalovací cívky a výrobci vozidla. Proto se doporučuje přečíst si technická data a manuál výrobce vašeho konkrétního vozidla.

Pokud si nejste jisti svými dovednostmi při práci s testerem nebo nemáte zkušenosti s diagnostikou motoru, je lepší kontaktovat odborníka, který může přesněji určit příčinu problémů a provést potřebné opravy.

Kdy je třeba vyměnit zapalovací cívku?

Когда следует менять катушку зажигания?

Zde jsou některé známky toho, že je třeba vyměnit zapalovací cívku:

1. Ztráta výkonu motoru

1. Потеря мощности двигателя

Jedním z hlavních příznaků problémů zapalovací cívky je ztráta výkonu motoru. Pokud si všimnete, že vaše auto jede méně efektivně, nezrychluje tak rychle nebo mu něco brání v dosažení maximální rychlosti, může to být vadná zapalovací cívka.

2. Špatný volnoběh

2. Плохая работа на холостом ходу

Dalším příznakem problémů zapalovací cívky je špatný volnoběh motoru. Pokud jsou otáčky motoru nerovnoměrné a vůz se při parkování otřese nebo zastaví, může to být způsobeno vadnou zapalovací cívkou.

Pokud se setkáte s výše popsanými problémy, doporučujeme okamžitě zkontrolovat stav zapalovací cívky a v případě potřeby ji vyměnit.

Kromě toho je třeba pamatovat na to, že pravidelná výměna zapalovací cívky je součástí údržby vozidla. Doporučuje se měnit zapalovací cívku přibližně každých 30 000-50 000 kilometrů v závislosti na modelu vozidla a provozních podmínkách.

ČTĚTE VÍCE
Zvukově izolační dveře - efektivní metody pro tichý a klidný prostor v domě

Je důležité si uvědomit, že správná údržba zapalovacího systému pomáhá předcházet poruchám a výrazně zlepšuje spolehlivost a životnost motoru vozidla.

Pokud si nejste jisti stavem zapalovací cívky nebo určením příčiny problémů vašeho vozidla, doporučujeme vám kontaktovat profesionálního automechanika za účelem diagnostiky a opravy.

Preventivní výměna zapalovací cívky

Профилактическая замена катушки зажигания

Chcete-li zjistit potřebu výměny zapalovací cívky, doporučujeme nahlédnout do technické dokumentace vozidla nebo kontaktovat odborníka servisního střediska. Preventivní výměnu zapalovací cívky však lze provést po určité době nebo ujetých kilometrech vozidla.

Přibližné načasování preventivní výměny zapalovací cívky se může lišit v závislosti na modelu a značce vozu. V průměru se doporučuje výměna zapalovací cívky každých 30 000 – 50 000 kilometrů vozidla nebo po 3-5 letech provozu.

Pravidelná preventivní výměna zapalovací cívky vám umožní vyhnout se možným poruchám a poruchám motoru. To také pomáhá zlepšit celkový výkon vozidla a snížit spotřebu paliva.

Pokud si všimnete známek závady zapalovací cívky nebo je nutná preventivní výměna podle předpisů výrobce, je důležité neprodleně kontaktovat kvalifikované odborníky za účelem výměny zapalovací cívky na vašem voze.

Video:

Zapalovací cívky pro Priora, Kalina, Granta, Vesta – motor 16kL, recenze.

Jak poznáte, že je čas vyměnit zapalovací svíčky? Kdy byste měli vyměnit zapalovací svíčky? 5 ZNAMENÍ

Motor běžel špatně. Myslel jsem, že problém je v cívce. Ukázalo se, že je to mnohem jednodušší.